naše škola

naše škola

menu

úvodní stránka
kontakty
zakázky
zaměstnanci
školní rok 2017/18
sběrová soutěž
dokumenty
školní družina
školní jídelna
projekty
volba povolání
školní psycholog
zápis do 1.ročníku
zájmové centrum
zájezdy a kurzy
tělocvična
akce + fotogalerie
rozvrhy
suplování
SRPŠ
plánek školy
volná místa
registr oznámení
napište nám
autor stránek

MOODLE
e-learning

úvodní stránka

úvodní slovo

Vítáme vás na internetových stránkách
Základní školy Opatovice nad Labem, okres Pardubice.

Naše škola leží mezi dvěma velkými městy. Jsme pro děti z naší obce i pro děti z okolí možností prožít svá školní léta v prostředí, kde se všichni známe a máme k sobě úctu.

"Vše ve prospěch dítěte."                                Mgr. Hynek Kalhous

aktuality

Rozhodnutí o přijetí k PŠD

Vítězové olympiád březen duben 2018
                                                                                     
pokračování...

Exkurze
Obnovitelné zdroje a malou vodní elektrárnu „Hučák“ v Hradci Králové si začátkem dubna prohlédli žáci pátých tříd.
 
                                                                                   
pokračování...

Eurorebus Junior 2018
Ve čtvrtek 5. 4. 2018 se žáci naší školy zúčastnili krajského kola (Pardubický a Královéhradecký kraj) celostátní vědomostní soutěže Eurorebus Junior konaného na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. 
 
                                                                                   
pokračování...

Zápis do 1.ročníku
Ve dnech 5.a 6. června jsme přivítali u zápisu naše budoucí prvňáčky …děkujeme za pomoc při organizaci zápisu žákům 6.- 9.ročníku.
 
                                                                                   
pokračování...

Den Země 2018
V pátek 23. března 2018 se naše třída 8.B zúčastnila projektového dne s tématem Den země a spojené soutěže mezi jednotlivými třídami 2. stupně.
 
                                                                                   
pokračování...

Velikonoční turnaj v přehazované
Během posledního březnového týdne sehrálo sedm přihlášených družstev starších žáků tradiční velikonoční turnaj v přehazované.
 
                                                                                   
pokračování...

Výsledky klokan 2018

Recitační soutěž 6. – 9. ročník
Dne 22. března proběhlo školní kolo recitační soutěže 2. stupně.
 
                                                                                   
pokračování...

Technohrátky SPŠP Pardubice
Ve středu 7.března se žákyně 8.a 7.ročníku zúčastnily projektu TECHNOhrátky – volba povolání, která se uskutečnila ve Střední průmyslové škole potravinářství a služeb Pardubice. 
                                                                                     
pokračování...

Vítězové olympiád
Vítězem školního kola Chemické olympiády se stal Ondra Blažek z 9.ročníku a postupuje do okresního kola na VŠCHT Pardubice.
                                                                                     
pokračování...

Únorové lyžování v Olešnici
Ve čtvrtek 15.února si užili krásného slunečného počasí ve skicentru Olešnice v Orlických horách žáci 3.- 6.ročníku, kteří se přihlásili na jednodenní lyžařský a snowboardový výjezd. 

Z důvodu velké nemocnosti žáků i vyučujících se přesunuje 2. termín lyžování v Olešnici v Orlických horách z 28. února na středu 7. března 2018.
 
                                                                                   
pokračování...

Výsledky - Chemická olympiáda školní kolo

Školní kolo olympiády v Aj
Minulý týden se uskutečnilo školní kolo olympiády v anglickém jazyce. Do soutěže se zapojilo 10 žáků 8. - 9. ročníku.
 
                                                                                   
pokračování...

Výsledky matematické olympiády okresní kolo
Do okresního kola matematické olympiády v kategorii Z5 postoupili tři žáci 5.ročníku: Richard Fajfer, Lukáš Seligr a Tereza Seidlová.
 
                                                                                   
pokračování...

Soptíkovo lyžování
V pondělí 15.ledna jsme zahájili Soptíkovo lyžování v Olešnici v Orlických horách.
 
                                                                                   
pokračování...

Hlásí se Pec
Všechny Vás zdravíme. Tady nahoře celý den sypalo, foukal silný vítr a dělaly se boule.
 
                                                                                   
pokračování...

Informace pro rodiče - stravování - nový systém

NOVĚ OD 1.1.2018 VÝBĚR ZE DVOU JÍDEL
Od 1.1.2018 bude možnost výběru ze dvou jídel v úterý a ve čtvrtek. Jednička je přihlášena automaticky, dvojka se přihlašuje od středy do pátku 14 hodin na následující týden www.strava.cz. . V případě , že bude objednávek č.2 méně než 10 porcí toto menu se NEVAŘÍ. Tuto skutečnost zjistíte na nástěnce ve školní jídelně v pondělí. Budete mít možnost přehlášení na č.1 nebo odhlášení.


Upozornění - soutěž Sběr baterie


Vánoční výlet pro páťáky
Žáci pátých tříd se podívali do Muzea řemesel v Letohradě, kde poznali život lidí z počátku 20. století. 
                                                                                     
pokračování...

Výsledky školní kolo Mc Donalds cup 4. - 5.ročník
                                                                                     
pokračování...

Prší, prší, jen se leje - výtvarná soutěž
Naši žáci se zúčastnili v listopadu výtvarné soutěže škol Královehradeckého a Pardubického kraje PRŠÍ, PRŠÍ, JEN SE LEJE…
 
                                                                                   
pokračování...

Zdravohrátky 2017
Ve středu 13.prosince se naše žákyně 8. – 9.ročníku zúčastnily v rámci projektu Volba povolání akce Zdravohrátky 2017.
 
                                                                                   
pokračování...

Vánoční dílny s rodiči
 
                                                                                   
pokračování...

Mc Donalds cup v malé kopané
Tento týden jsme zahájili školní kolo turnaje Mc Donalds cup v malé kopané.
                                                                                    
pokračování...

Olympiáda Čj
Dne 22. 11. 2017 se uskutečnilo školní kolo Olympiády v českém jazyce, kterého se zúčastnilo 7 žáků z 9. ročníku a 16 žáků z 8. ročníku.
                                                                                    
pokračování...

Přírodovědný klokan - výsledky

Klokan

Kadet a JuniorUskutečnil se 10. ročník soutěže Bobřík informatiky
Zúčastnilo se 74 518 soutěžících (vloni 71 792).
                                                                                    
pokračování...

KURZ - Reflexní masáže plosky nohy
První přednáška pro rodiče na téma S čím umí reflexiologie pomoci? se uskutečnila ve středu 8.listopadu v učebně výtvarné výchovy. 
                                                                                    
pokračování...

Atletický trojboj

Atletické soutěže

Testování ve Standardizovaném programu COMDI®
V pondělí 13.listopadu jsme zahájili pro zájemce z 9.ročníku testování ve Standardizovaném programu COMDI®, ověřeném na více jak 60 tisících žácích základních škol. 
                                                                                    
pokračování...

Cesta za pokladem
V rámci projektu Volba povolání se 2 družstva žáků 9.ročníku zúčastnila 2.listopadu znalostní soutěže Cesta za pokladem na Obchodní akademii v Chrudimi.
                                                                                    
pokračování...

Podzim na školní zahradě
Podzimní dny máme v plném proudu. Příšernou vichřici z minulého týdne škola přečkala bez vážnějších škod.
                                                                                    
pokračování...

Soutěž Pišqworky
V pondělí 16. 10. 2017 se na naší škole uskutečnil souboj 8. a 9. tříd v Pišqworkách.
                                                                                    
pokračování...

Vystoupení žáků na Pohřebačském jarmarku
                                                                                    
pokračování...

Cvičná evakuace školy – září 2017
V rámci průběžné přípravy a nácviků na řešení případných mimořádných krizových situací pořádáme, na tuto tematiku cíleně zaměřené, „Projektové dny“. 
                                                                                    
pokračování...

Adaptační pobyt VI. A
Ve dnech 11. – 13. 9. 2017 jsme se zúčastnili adaptačního pobytu v Peci pod Sněžkou. 
                                                                                    
pokračování...

Volba povolání
V rámci programu Volba povolání se naši žáci 9.ročníku zúčastnili ve středu 13.září exkurze do SŠ Stavební v Hradci Králové.
                                                                                    
pokračování...

Slavnostní uvítání prvňáčků
                                                                                    
pokračování...

PŘIPOMENUTÍ NĚKTERÝCH DŮLEŽITÝCH
INFORMACÍ ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY

Z důvodu bezpečnosti žáků žádáme rodiče, aby nezajížděli s auty do školního dvora. Dvůr slouží jako parkoviště pro zaměstnance a přístup pro techniku zásobování a údržby školy.

Děkujeme za pochopení.

Mgr.Hynek Kalhous,
ředitel školy.

Družstvo naší ZŠ se zúčastnilo v Golf Resortu Albatross ve Vysokém Újezdu u Prahy celorepublikového finále golfové soutěže škol ve Snagu
Do soutěže, kterou vyhlásila Česká golfová federace ve spolupráci s Czech SNAG Association, se zapojilo celkem 38 škol a golfových kroužků z celé republiky. 
                                                                                    
pokračování...

----------------------------------------------------------------------------------------

V úterý 27. 6. 2017 se uskutečnila v tělocvičně Základní školy v Opatovicích nad Labem největší kulturní akce naší školy – Akademie. Průvodní slovo měli žáci devátého ročníku, kteří se přišli zároveň rozloučit. 
Žáci předvedli svůj talent, u mnohých doposud skrytý. Diváci z řad rodičů, prarodičů a známých měli možnost slyšet čísla pěvecká a hudební - zvláště je zaujala vystoupení instrumentální – hra na housle a bicí v podání žáků z prvních tříd. Skutečnost, že naši žáci také velmi rádi tančí, potvrdila hojnost tanečních vystoupení. 
Oblíbenou kulturní činností žáků je samozřejmě i divadlo. Letos jsme zhlédli pohádku, scénku ze školního prostředí a imitaci pořadu Tele Tele. Program Akademie byl skutečně velmi pestrý a novinkou letošního roku se stal step tanec dívek z první třídy a parkour (neboli umění pohybu) chlapců ze sedmé a deváté třídy. 
Závěrečného rozloučení s „deváťáky“ se zúčastnil i pan starosta Ing. Pavel Kohout, který žákům 9. A předal jako vzpomínku na ZŠ pamětní listy a knihy.
Děkujeme všem účinkujícím za kvalitní vystoupení. Dále všem, kteří se spolehlivě podíleli na technické stránce Akademie. A v neposlední řadě děkujeme také všem kolegům, kteří se svými žáky připravili velmi pěkná vystoupení.

                                                                                     pokračování...

----------------------------------------------------------------------------------------

Malá maturita
Naši deváťáci se minulý týden „potili“ na pláži Středozemního moře na Lido di Spina. 
                                                                                    
pokračování...

----------------------------------------------------------------------------------------

Republikové finále dopravní soutěže mladých cyklistů
13. – 15. 6. 2017 se naše družstvo zúčastnilo republikového finále dopravní soutěže mladých cyklistů v Táboře.
                                                                                    
pokračování...

----------------------------------------------------------------------------------------

Soutěž Art floral design 2017
Naši žáci s p.učitelkou Baarovou a p.učitelkou Podvoleckou obeslali výtvarnou soutěž Art floral design pořádanou Střední školou vizuální tvorby Hradec Králové. 
                                                                                    
pokračování...

----------------------------------------------------------------------------------------

Itálie
V pátek 9.6.odpoledne se 21 žáků naší třídy 9.A vydalo na poslední společný výlet - do Itálie.
                                                                                    
pokračování...

----------------------------------------------------------------------------------------

Ve škole se opět vyskytly vši (pedikulóza)
----------------------------------------------------------------------------------------
Atletický trojboj II. stupeň
----------------------------------------------------------------------------------------

Dětský den v MŠ
Dětský den pomáhali ve středu organizovat naši žáci z 6. - 9.ročníku v mateřské školce v Opatovicích nad Labem.
                                                                                    
pokračování...

----------------------------------------------------------------------------------------

Dopravní soutěž – krajské kolo
25. – 26. 5. 2017 Dolní Čermná a Lanškroun.
                                                                                    
pokračování...

----------------------------------------------------------------------------------------

Do finále golfové soutěže škol postoupila šestice nejlepších – vynikající úspěch ZŠ Opatovice n.L.
Historicky první ročník celorepublikové soutěže základních škol, golfových kroužků a klubů ve SNAGu zná účastníky finále.
                                                                                    
pokračování...

----------------------------------------------------------------------------------------

Dětský den v MŠ
                                                                                    
pokračování...

----------------------------------------------------------------------------------------

Výsledky atletický trojboj 4.ročníky
----------------------------------------------------------------------------------------

Turnaj golfistů
Naši žáci se i letos účastní v rámci projektu Se školou na golf celorepublikového turnaje ml.golfistů.
                                                                                    
pokračování...

----------------------------------------------------------------------------------------

Okresní kolo dopravní soutěže
                                                                                    
pokračování...

----------------------------------------------------------------------------------------

Turnaj ve vybíjené žáků 3.-5.ročníku ve Chvaleticích
Na tradičně výborně obsazeném turnaji ve vybíjené žáků 3.-5.ročníku ve Chvaleticích obsadilo naše družstvo v konkurenci 10 škol okresů Pardubice a Hradec Králové krásné 3.místo.
                                                                                    
pokračování...

----------------------------------------------------------------------------------------

Výsledky Pohár rozhlasu v atletice ZDE a ZDE
----------------------------------------------------------------------------------------

Anglie
V sobotu 6.května se naši žáci vrátili z jazykovědné exkurze do JZ Anglie a Londýna. Zatím momentky z cesty...
                                                                                    
pokračování...

----------------------------------------------------------------------------------------

McDonalds cup 2017 Sezemice
Vyvrcholením školního turnaje McDonald cup 2017 mladších žáků v kopané byla nominace do školního družstva a úterní účast v okrskovém kole soutěže v Sezemicích.
                                                                                    
pokračování...

----------------------------------------------------------------------------------------

Praskačský zpěváček
Již tradičně koncem dubna jezdí nejlepší zpěváci školního kola pěvecké soutěže „Perníkový slavík“ do nedaleké Praskačky ukázat ,co umí.                                                                                     
pokračování...

----------------------------------------------------------------------------------------

Momentky ze zápisu do 1.ročníku                                                                                     pokračování...

----------------------------------------------------------------------------------------

Velikonoční turnaj ve vybíjené 2017
sehráli žáci čtvrtých a pátých ročníků ve středu 12. dubna ve školní tělocvičně. 
                                                                                   
pokračování...

----------------------------------------------------------------------------------------

Naši fotbalisté třetí v okresu!!!
28. března jsme postoupili z prvního místa v okrskovém kole v Sezemicích do okresního kola v malé kopané. 
                                                                                   
pokračování...

----------------------------------------------------------------------------------------

Okrskové kolo v malé kopané
Dne 28. 3. 2017 jsme se zúčastnili okrskového kola v malé kopané v Sezemicích.
                                                                                   
pokračování...

----------------------------------------------------------------------------------------

Den otevřených dveří
V úterý 28.března jsme v rámci dne otevřených dveří uspořádali pro naše předškoláky z mateřské školy v Opatovicích n.L ukázkové hodiny v prvních třídách, v nichž mohli i oni ukázat , co už umí z matematiky a českého jazyka.
                                                                                   
pokračování...

----------------------------------------------------------------------------------------
Zeměpisná olympiáda, kategorie A, kolo krajské

Výborné výsledky na okresním kole Zeměpisné olympiády

Zeměpisná olympiáda, kategorie A, kolo okresní

Zeměpisná olympiáda, kategorie B, kolo okresní

Zeměpisná olympiáda, kategorie C, kolo okresní
----------------------------------------------------------------------------------------

Výsledky matematického klokana 2017

----------------------------------------------------------------------------------------

Okresní kolo Zeměpisné olympiády
Výborných výsledků na okresním kole Zeměpisné olympiády dosáhli ve všech kategoriích žáci naší školy: Adam Zelinka 1.místo, Lukáš Poul 2.místo a Jakub Slavíček 12.místo. 
                                                                                   
pokračování...

----------------------------------------------------------------------------------------

Perníkový slavík
Přišel březen a s ním tradiční pěvecká soutěž „Perníkový slavík“.
                                                                                   
pokračování...

----------------------------------------------------------------------------------------

Soptíkovo lyžování
                                                                                   
pokračování...

kde nás najdete

PISA

Sponzorujeme

Projekt Podpora technického vzdělávání

Projekt Podpora technického vzdělávání

SCIO

Zdravá škola

eko certifikát

Finanční gramotnost

Projekt Škola
bez šikany

Projekt Škola bez šikany

Projekt Moderní je nekouřit

Moderní je nekouřit

Projekt Ovoce
do škol

Moderní je nekouřit

Grant z programu Comenius Kurz Aj Cambridge

Moderní je nekouřit

Zdravá svačina

recyklohraní

Pomoc Japonsku

jídelníček


Objednávání stravy

počasí

BlueBoard.cz

kalendář

přesný čas

dnes má svátek

návštěvník číslo

   úřední e-deska

Chceme poznat svět

Poznáváme svět
a přírodu – dětem ku prospěchu

EU peníze školám

Bakaláři

naše akce

Koncert Filharmonie Hradec Králové

A zase se zpívalo!

Ekoprogram Paleta Pardubice

Závěr plavecké výuky

Přírodovědná praktika

Kouzelník

Zdravé zuby

Kuchařská soutěž
O nejlepší chlebíček

Společně k bezpečí

S Péťou a vlkem
ve filharmonii

Výtvarná soutěž
Příroda kolem nás

Plavání

Varhanní pořad

Vánoční besídka
s rodiči

Vánoční výlet
pro páťáky

Vánoční maškarní diskotéka

Krmítka

Wroclav adventní

Okresní florbalový
turnaj dívek

Pišqworky

Mikulášská nadílka

Rozsvěcení vánočního stromu

Vánoční pohádka

O kouzelné mošně

Stolní tenis turnaj

Měsíc listopad je
ve znamení sportovních klání ve florbalu

Kompostujeme ve škole

Kurz bruslení na zimním stadionu v Hradci Králové zahájen

Vánoce se nezadržitelně blíží…

Jedu, jedeš, jedeme!

Divadelní představení Výlet

Exkurze 5. ročníků
do Planetária

Exkurze Archeopark Všestary

Velká Británie s Britem

Adaptační pobyt 6. B

Pohár DDM ALFA

Přespolní běh

Dopravní výchova prakticky

Výchovný koncert

Přednáška psychologa

Podzimní koncert
v kostele sv. Vavřice

Halloween ve 3. B

Záložka do knihy spojuje školy

Z divadelního představení
pro nejmladší

Retro, aneb co se dříve nosilo?