naše škola

naše škola

menu

úvodní stránka
kontakty
zakázky
zaměstnanci
školní rok 2015/16
sběrová soutěž
dokumenty
školní družina
školní jídelna
projekty
volba povolání
školní psycholog
zápis do 1.ročníku
zájmové centrum
školní časopis
tělocvična
akce + fotogalerie
rozvrhy
suplování
SRPŠ
plánek školy
registr oznámení
napište nám
autor stránek

MOODLE
e-learning


 

úvodní stránka

úvodní slovo

Vítáme vás na internetových stránkách
Základní školy Opatovice nad Labem, okres Pardubice.

Naše škola leží mezi dvěma velkými městy. Jsme pro děti z naší obce i pro děti z okolí možností prožít svá školní léta v prostředí, kde se všichni známe a máme k sobě úctu.

"Vše ve prospěch dítěte."                                Mgr. Hynek Kalhous

aktuality

Momentky z Jazykovědné exkurze
                                                                                   
pokračování...

----------------------------------------------------------------------------------------

Dopravní soutěž okresní kolo
11.května jsme se se zúčastnili dopravní soutěže v Pardubicích.
                                                                                   
pokračování...

----------------------------------------------------------------------------------------

Plná škola
Ve školním roce 2016 – 2017 dojde v naší základní škole k dlouho očekávanému naplnění vize, se kterou, před řadou let, začala obec modernizovat a zvelebovat školská zařízení v obci.
                                                                                   
pokračování...

----------------------------------------------------------------------------------------

Hurá do Praskačky
Koncem dubna se nejlepší zpěváci školního kola pěvecké soutěže „Perníkový slavík“ vydali do nedaleké Praskačky ukázat,co umí.
                                                                                   
pokračování...

----------------------------------------------------------------------------------------

Výsledky McDonalds cup
                                                                                   
pokračování...

----------------------------------------------------------------------------------------


----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

Perníkový slavík
A zase se zpívalo! Začátkem března, na tradiční pěvecké soutěži „Perníkový slavík“,které se ve dvou kategoriích 1–2. tříd a 3.-5.tříd zúčastnilo 24 odvážných zpěváků.
                                                                                   
pokračování...

----------------------------------------------------------------------------------------

Lyžování v Olešnici
Tak jsme se přece jen dočkali druhého dne lyžování v Olešnici… 

                                                                                    pokračování...

----------------------------------------------------------------------------------------

Školní kolo recitační soutěže  
V úterý 2. února 2016 proběhlo v divadelním klubu Opat školní kolo recitační soutěže. 

                                                                                    pokračování...

----------------------------------------------------------------------------------------

Poslední letošní reportáž Dona Pedra
Zdravím vás ze slunečné, ale hodně mrazivé Pece. Mrazivá pec? Zvláštní. No nic. Čeština je krásná.
                                                                                   
pokračování...

----------------------------------------------------------------------------------------

Den otevřených dveří
Na úterý 12.ledna jsme připravili pro rodiče, budoucí prvňáčky a MŠ den otevřených dveří naší školy.
                                                                                   
pokračování...

----------------------------------------------------------------------------------------

Olympiáda v Aj výsledky - školní kolo

Olympiáda v AJ 1.kat

Olympiáda v AJ 2.kat

Zeměpisná olympiáda - výsledky kategorie A

Zeměpisná olympiáda - výsledky kategorie B

Zeměpisná olympiáda - výsledky kategorie C
----------------------------------------------------------------------------------------

Vánoční diskotéka
                                                                                   
pokračování...

----------------------------------------------------------------------------------------

Tradiční vánoční výstava
Tento týden se již tradičně za velkého zájmu návštěvníků uskutečnila Vánoční výstava žáků naší školy , na které se představily svými výrobky také děti z opatovické MŠ a Danety Hradec Králové. 
                                                                                   
pokračování...

----------------------------------------------------------------------------------------

Rozsvícení stromu v Opatovicích
Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu se uskutečnilo ve středu 25.listopadu pod patronací starosty obce ing.Kohouta.
                                                                                   
pokračování...

----------------------------------------------------------------------------------------


----------------------------------------------------------------------------------------

Bobřík informatiky
V tomto týdnu proběhl 8. ročník soutěže Bobřík informatiky.
                                                                                   
pokračování...

----------------------------------------------------------------------------------------

Přespolní běh
Dne 29. 9. 2015 se 24 žáků a žákyň z II. stupně zúčastnilo přespolního běhu konaného v Pardubicích v Trnové.
                                                                                   
pokračování...

----------------------------------------------------------------------------------------

Nová školní kuchyně a jídelna
Ve svém Slovu ředitele školy k 1.září 2015 (zde), jsem obsáhleji pohovořil o naší nové školní kuchyni a jídelně a vyslovil jsem upřímné poděkování všem, kteří se o její vznik zasloužili, zejména pak Ing. Pavlu Kohoutovi, starostovi obce,který akci přímo řídil a panu Jiřímu Novotnému, který zajišťoval přísně a přesně stavební dozor investora.
                                                                                   
pokračování...

----------------------------------------------------------------------------------------

Pohřebačský jarmark 2015
V pondělí vystoupili naši žáci se svým hudebním a tanečním programem na pohřebačském jarmarku.
                                                                                   
pokračování...

----------------------------------------------------------------------------------------

Turnaj v minikopané
Dne 18. září 2015 se zúčastnili naši mladší žáci turnaje v minikopané.
                                                                                   
pokračování...

----------------------------------------------------------------------------------------

Vítáme naše prvňáčky
                                                                                   
pokračování...

----------------------------------------------------------------------------------------

Slovo ředitele školy k 1. září 2015
---------------------------------------------------------------------------------------

Sportovní den na golfu
Letošní školní sportovní den 2.stupně jsme v pondělí netradičně strávili na golf clubu Fomei Hradec Králové, kde jsme si mohli vyzkoušet pod vedením trenérů hru na greenu, odpaly i minigolf….
                                                                                   
pokračování...

----------------------------------------------------------------------------------------

Akademie a rozloučení s deváťáky
V pátek 19.června jsme se na školní akademií slavnostně rozloučili se školním rokem a také s našimi absolventy - žáky 9.ročníku.
                                                                                   
pokračování...

----------------------------------------------------------------------------------------

Jedeme na republiku!!!!!!!!!!!
V pátek 29.5. se žáci naší školy zúčastnili krajského kola dopravní soutěže mladých cyklistů.
                                                                                   
pokračování...

----------------------------------------------------------------------------------------

Vítězství ve Chvaleticích
Vítězství na Okresní olympiádě mladších žáků ve vybíjené vybojovalo 21. května naše družstvo na turnaji ve chvaletické sportovní hale.
                                                                                   
pokračování...

----------------------------------------------------------------------------------------

Upozorňujeme čtenáře stránek, že je zveřejněno v oddíle DOKUMENTY nové průběžné pořadí sběrové soutěže po dalším proběhlém čtvrtletí. 
                                                    Mgr.Hynek Kalhous, ředitel školy

----------------------------------------------------------------------------------------

Krajské finále Preventan cupu 2015
Na krajském finále Preventan cupu 2015 v Ústí nad Orlicí obsadilo družstvo našich žáků 4.místo.
                                                                                   
pokračování...

----------------------------------------------------------------------------------------

Osvětim očima deváťáků v roce 2015
V sobotu 9. května se na přání některých žáků z 9.A konala miniexkurze do bývalého koncentračního a vyhlazovacího tábora v Osvětimi.
                                                                                   
pokračování...

----------------------------------------------------------------------------------------

Dopravní soutěž
Ve čtvrtek 7.5. se v Pardubicích konalo okresní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů.
                                                                                   
pokračování...

----------------------------------------------------------------------------------------

Úspěchy našich golfistů
Spolu se spolužáky ze 3.A bychom chtěli pogratulovat naší výborné golfistce Justýnce Šafaříkové k dalšímu výbornému výsledku – tentokrát k 1.místu v kategorii jednotlivců na on-line SNAG Golf turnaji. 
                                                                                   
pokračování...

----------------------------------------------------------------------------------------

Praskačský zpěváček
Do nedaleké Praskačky se na pěveckou soutěž vydaly 28.4. čtyři nejlepší zpěvačky 1.stupně školního kola „Perníkového slavíka“.
                                                                                   
pokračování...

----------------------------------------------------------------------------------------

Finanční gramotnost celostátní soutěž
I letos dosáhli naši žáci výborného výsledku v krajském kole celostátní soutěže Finanční gramotnost 2015 - družstvo starších žáků Martin Valenta, Martina Polednová a Jana Červinková obsadilo 2.místo v Pardubickém kraji.
                                                                                   
pokračování...

----------------------------------------------------------------------------------------

Okrskové a okresní kolo v minikopané
Dne 9. 4. 2015 jsme se zúčastnili okrskového kola v minikopané pro žáky 8. – 9. tříd.
                                                                                   
pokračování...

----------------------------------------------------------------------------------------

Postupujeme do kraje!!!
Mladší vybíjenkáři se ve čtvrtek 16.dubna zúčastnili okresního kola turnaje ve vybíjené Preventan cup. 
                                                                                   
pokračování...

----------------------------------------------------------------------------------------

Projektový den na 1.stupni
V pátek 10.dubna proběhl na naší škole ekologický program Tonda obal na cestách, v rámci kterého si naši nejmladší opakovali a prakticky při hrách i ověřili své znalosti o třídění odpadů.
                                                                                   
pokračování...

----------------------------------------------------------------------------------------

Přehazovaná
                                                                                   
pokračování...
----------------------------------------------------------------------------------------

Školní turnaj ve florbalu
Dne 23. března proběhl v tělocvičně školy turnaj žáků II. stupně ve florbalu.
                                                                                   
pokračování...

----------------------------------------------------------------------------------------

Perníkový slavík
Včera se na naší škole konala tradiční soutěž v sólovém zpěvu „Perníkový slavík“.Zúčastnilo se jí 37 žáků prvního stupně a 3 žáci z druhého stupně,kteří nejen zpívali,ale i hráli na kytaru.
                                                                                   
pokračování...

----------------------------------------------------------------------------------------


----------------------------------------------------------------------------------------

Časopis
Minulý týden jsme si ve třídě začali číst knížku Kája superfrája a týden bez televize.
                                                                                   
pokračování...

----------------------------------------------------------------------------------------

Dnes 5.března jsme zažili ve školní kuchyňce kulinářské hody ((-:
Naši pátáci a čtvrťáci si v únoru připravili tajné recepty, aby oslnili naši odbornou porotu.
                                                                                   
pokračování...

----------------------------------------------------------------------------------------

Okresní kolo zeměpisné olympiády
                                                                                   
pokračování...

----------------------------------------------------------------------------------------

Vítězství v okrese - soutěž Finanční gramotnost a Sapere 2015
Okresní kola soutěží Finanční gramotnost a Sapere 2015.
Již tradičně se naši žáci na sklonku roku 2014 zúčastnili školních kol soutěží o zdravém životním stylu Sapere a znalostí v oblasti finančí gramotnosti.
                                                                                   
pokračování...

----------------------------------------------------------------------------------------

Lyžování Olešnice
První a druhý týden února jsme uspořádali pro žáky 3. - 6.ročníku jednodenní lyžařské výjezdy do skicentra v Olešnici v Orlických horách.
                                                                                   
pokračování...

----------------------------------------------------------------------------------------


----------------------------------------------------------------------------------------

Ocenění společnosti Scio

kde nás najdete

PISA

Život dětem

Projekt Podpora technického vzdělávání

Projekt Podpora technického vzdělávání

SCIO

Zdravá škola

eko certifikát

Finanční gramotnost

Projekt Škola
bez šikany

Projekt Škola bez šikany

Projekt Moderní je nekouřit

Moderní je nekouřit

Projekt Ovoce
do škol

Moderní je nekouřit

Grant z programu Comenius Kurz Aj Cambridge

Moderní je nekouřit

Zdravá svačina

recyklohraní

Pomoc Japonsku

jídelníček


Objednávání stravy

počasí

BlueBoard.cz

kalendář

přesný čas

dnes má svátek

návštěvník číslo

   úřední e-deska

Chceme poznat svět

Poznáváme svět
a přírodu – dětem ku prospěchu

EU peníze školám

Bakaláři

Bakaláři

nové fotografie

Nabitý týden
u prvňáčků

Škola v přírodě

Projektový den - Dopravní a ekologická výchova

McDonald cup mladších žáků
v kopané

Pohár rozhlasu

Atletika Pohár rozhlasu

Divadlo Hodina Komenského

Návštěva knihovny

Africká vesnice

Jak to vidí nevidomí

Návštěva divadla Pardubice představení Lháři

Exkurze do Prahy

Momentky
z vlastivědné exkurze do Prahy

Návštěva knihovny

Muzikohraní

Divadlo Drak

Třeťáci v pravěku

Zkoumáme přírodu

Kurz bruslení v 1.,2.
a 5.ročníku

Kurz bruslení

Přemyslovská knížata

Den Evropy
18.1.2016 5.A

Zápis do 1. ročníku

Bruslení

Plavání

Mikulášská nadílka

Dopravní výchova prakticky

Výchovný koncert

Přednáška psychologa

Podzimní koncert
v kostele sv. Vavřice

Halloween ve 3. B

Záložka do knihy spojuje školy

Z divadelního představení
pro nejmladší

Retro, aneb co se dříve nosilo?

TŘEŤÁCI NAKUPOVALI „S ROZUMEM“

Adaptační kurz

Druháci na letišti

Výlet do Prahy

Country show

Malá maturita 2015

Školní výlet 7. A

Škola v přírodě 3.B

Na Ostrov snů

Škola v přírodě

Výlet do Šestajovic

Loučení se školou

Prvňáčkové na výletě

Škola v přírodě

Momentky ze školy
v přírodě tříd 5.A a 5.B v Krkonoších

Představení v DRAKU

Ekocentrum Paleta Pardubice navštívilo ZŠ Opatovice nad Labem

Atletické soutěže
o Pohár rozhlasu 2015

Výukový program ekocentra Paleta Pardubice

Projektový den ekologické a dopravní výchovy

Rockový koncert netradičně

Dětský parlament
ve Východočeské TV

Kurz bruslení

Březen měsíc s knihou

Páťáci poznávali stará řemesla

Kroužek golfu

Sutěž Agyslingua

Třeťáci se učí šít

Výchovný koncert jinak

Jak to vidí nevidomí?

Den na bruslích

První letošní bruslení

Plavecký kurz

Třídní projektový den 2

Voda

Kurz plavání

Recitační soutěž 2014

Den sv. Martina
v 1. třídách

Kurz bruslení ve 4.
a 5.ročníku zahájen 

Den v keltské vesnici

Výstava žáků pátých ročníků

Druhý projektový den 6.A „Ztraceni ve škole“

Druhý projektový den 7.A „Znáš svého spolužáka“

Návštěva ve filharmonii

Krásný úspěch

Třídní projektový den 1

Páťáci na dopravním hřišti

Atletické závody
v přespolním běhu

Adaptační pobyt 6. A

Turnaj v minikopané DDM ALFA

PÁŤÁCI SI HRÁLI
V EKOCENTRU PALETA

Výlet do vesmíru

Malý koncert

CYKLOTURISTICKÝ KURZ V BĚLČI
NAD ORLICÍ

Školní výlet 6. A

Páťáci sklízeli

Přírodovědná exkurze

Exkurze v úpravně vody Hrobice

Exkurze do Městské knihovny v Hradci Králové a tiskárny Garamon

Ekocentrum Paleta Pardubice

Projektový den „Ukaž, co umíš“

Art floral design „Inspirováno přírodou“

ŠKOLNÍ VÝLET 1.A A 1.B

Pohár rozhlasu mladší žáci

Pohár rozhlasu 2014

Výlet do Prahy

Velikonoce v 1. třídách

Den s myslivci

Nejlepší výrobek studené kuchyně – pracovní činnosti

Exkurze do Terezína

Výroba papíru

Když hudba nejen zní , ale také inspiruje
a pomáhá