naše škola

naše škola

menu

úvodní stránka
kontakty
zakázky
zaměstnanci
školní rok 2014/15
sběrová soutěž
dokumenty
školní družina
školní jídelna
projekty
volba povolání
školní psycholog
zápis do 1.ročníku
zájmové centrum
školní časopis
tělocvična
akce + fotogalerie
rozvrhy
suplování
Klub přátel školy
plánek školy
registr oznámení
napište nám
autor stránek

MOODLE
e-learning


 

Projekt Moderní je nekouřit


2. projektový den „DROGY – ZÁVISLOST“ 

Druhý projektový den probíhal v Komunitní místnosti, ta je vybavena kobercem a pomůckami pro práci v komunitním kruhu.
První aktivita SPOKOJENÝ – NESPOKOJENÝ byla zaměřená na posílení komunikačních dovedností. Následovalo společné zopakování PRAVIDEL TŘÍDY. Další aktivita INDIÁNSKÉ JMÉNO slouží k upevnění třídního kolektivu a k rozvoji osobnosti. Cílem čtvrté aktivity DROGY-ZÁVISLOST bylo naučit žáky pojmenovat a oddělit pojmy drogy, závislost. Uvědomit si, že drogy a závislosti jsou kolem každého z nás. Pátou aktivitu MARIÁŠ si žáci zahráli s Ďáblem (třídní učitelkou), do hry vsadili životní hodnoty, které jsou pro jejich život důležité. Vyzkoušeli a prožili si chvíli, kdy jim někdo jejich hodnoty bere, nebo si je sami zničí. Na závěr jsme provedli hodnocení.
 

úřední e-deska

Poznáváme svět
a přírodu – dětem ku prospěchu

EU peníze školám

Bakaláři

Bakaláři

nové fotografie

Jak to vidí nevidomí?

Den na bruslích

První letošní bruslení

Plavecký kurz

Třídní projektový den 2

Voda

Kurz plavání

Recitační soutěž 2014

Den sv. Martina
v 1. třídách

Kurz bruslení ve 4.
a 5.ročníku zahájen 

Den v keltské vesnici

Výstava žáků pátých ročníků

Druhý projektový den 6.A „Ztraceni ve škole“

Druhý projektový den 7.A „Znáš svého spolužáka“

Návštěva ve filharmonii

Krásný úspěch

Třídní projektový den 1

Páťáci na dopravním hřišti

Atletické závody
v přespolním běhu

Adaptační pobyt 6. A

Turnaj v minikopané DDM ALFA

PÁŤÁCI SI HRÁLI
V EKOCENTRU PALETA

Výlet do vesmíru

Malý koncert

CYKLOTURISTICKÝ KURZ V BĚLČI
NAD ORLICÍ

Školní výlet 6. A

Páťáci sklízeli

Přírodovědná exkurze

Exkurze v úpravně vody Hrobice

Exkurze do Městské knihovny v Hradci Králové a tiskárny Garamon

Ekocentrum Paleta Pardubice

Projektový den „Ukaž, co umíš“

Art floral design „Inspirováno přírodou“

ŠKOLNÍ VÝLET 1.A A 1.B

Pohár rozhlasu mladší žáci

Pohár rozhlasu 2014

Výlet do Prahy

Velikonoce v 1. třídách

Den s myslivci

Nejlepší výrobek studené kuchyně – pracovní činnosti

Exkurze do Terezína

Výroba papíru

Když hudba nejen zní , ale také inspiruje
a pomáhá

Muzikohraní

Zdravé zuby

Masopust ve 2.třídách

Ukončení plaveckého výcviku

Přírodovědný klub

Odměna

První vysvědčení…

PŘÍRODOVĚDNÁ EXKURZE ŽÁKŮ ČTVRTÝCH TŘÍD

Netradiční rodičák :-)

Vánoční divadelní představení v Hradci Králové

Výlet do Drážďan

Vánoční koncert
v kostele sv.Vavřince

Rozsvícení vánočního stromu

Perníčkování
s Mikulášem

Plavecký výcvik

Vánoční výstava

Čertovský den

Voda

Ukaž co umíš

Opatovice nad Labem 940 let

Exkurze 3.A

Exkurze do Muzea knihy

Všichni za jednoho - program v proti šikaně 1.ročníku

VÝHRU JSME SI UŽILI

Výchovný koncert

Všichni za jednoho - program proti šikaně
v 1.ročníku

Stezkou Viléma
z Pernštejna

Podzimní výstava zeleniny

Pohár DDM ALFA

Adaptační pobyt 6. A
v Peci pod Sněžkou

XX. ročník krajské olympiády mládeže zahájen

Třídní projektový den

ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKU U TŘEŤÁKŮ

Art - Floral design – inspirováno živou přírodou

Škola v přírodě

Den dětí u třeťáků

Výlet 2. B a 4. A

4.A v ekocentru Oucmanice

Úpravna vody Hrobice

Pasování na čtenáře

Hospodářský den 2. B

Výlet do Prahy

Školní turnaj ve futsalu

Zvířátka a Petrovští

Poprvé na hvězdárně

Výtvarné práce žáků
9. a 6. ročníků

BESEDA
SE SPISOVATELKOU JITKOU VÍTOVOU

Návštěva ekocentra Paleta Pardubice

Kurz plavání

Historici staví model obce

Škola zdravé pětky

Týden na běžkách

Z návštěvy předškoláků v naší škole

Vánoční zpívání

Vánoční turnaj
ve florbale dívek

Školní kolo ve florbalu žáků

Vánoční diskotéka 

Čertovský den
v 1. ročnících

Školní finále recitační soutěže

Mikulášská nadílka

Přednáška s právníkem 9.A

Děkujeme paní Včelákové