naše škola

naše škola

menu

úvodní stránka
kontakty
zakázky
zaměstnanci
školní rok 2015/16
sběrová soutěž
dokumenty
školní družina
školní jídelna
projekty
volba povolání
školní psycholog
zápis do 1.ročníku
zájmové centrum
školní časopis
tělocvična
akce + fotogalerie
rozvrhy
suplování
SRPŠ
plánek školy
registr oznámení
napište nám
autor stránek

MOODLE
e-learning


 

Projekt Moderní je nekouřit


2. projektový den „DROGY – ZÁVISLOST“ 

Druhý projektový den probíhal v Komunitní místnosti, ta je vybavena kobercem a pomůckami pro práci v komunitním kruhu.
První aktivita SPOKOJENÝ – NESPOKOJENÝ byla zaměřená na posílení komunikačních dovedností. Následovalo společné zopakování PRAVIDEL TŘÍDY. Další aktivita INDIÁNSKÉ JMÉNO slouží k upevnění třídního kolektivu a k rozvoji osobnosti. Cílem čtvrté aktivity DROGY-ZÁVISLOST bylo naučit žáky pojmenovat a oddělit pojmy drogy, závislost. Uvědomit si, že drogy a závislosti jsou kolem každého z nás. Pátou aktivitu MARIÁŠ si žáci zahráli s Ďáblem (třídní učitelkou), do hry vsadili životní hodnoty, které jsou pro jejich život důležité. Vyzkoušeli a prožili si chvíli, kdy jim někdo jejich hodnoty bere, nebo si je sami zničí. Na závěr jsme provedli hodnocení.
 

úřední e-deska

Chceme poznat svět

Poznáváme svět
a přírodu – dětem ku prospěchu

EU peníze školám

Bakaláři

Bakaláři

nové fotografie

Noc mladých výzkumníků 2016

Nabitý týden
u prvňáčků

Škola v přírodě

Projektový den - Dopravní a ekologická výchova

McDonald cup mladších žáků
v kopané

Pohár rozhlasu

Atletika Pohár rozhlasu

Divadlo Hodina Komenského

Návštěva knihovny

Africká vesnice

Jak to vidí nevidomí

Návštěva divadla Pardubice představení Lháři

Exkurze do Prahy

Momentky
z vlastivědné exkurze do Prahy

Návštěva knihovny

Muzikohraní

Divadlo Drak

Třeťáci v pravěku

Zkoumáme přírodu

Kurz bruslení v 1.,2.
a 5.ročníku

Kurz bruslení

Přemyslovská knížata

Den Evropy
18.1.2016 5.A

Zápis do 1. ročníku

Bruslení

Plavání

Mikulášská nadílka

Dopravní výchova prakticky

Výchovný koncert

Přednáška psychologa

Podzimní koncert
v kostele sv. Vavřice

Halloween ve 3. B

Záložka do knihy spojuje školy

Z divadelního představení
pro nejmladší

Retro, aneb co se dříve nosilo?

TŘEŤÁCI NAKUPOVALI „S ROZUMEM“

Adaptační kurz

Druháci na letišti

Výlet do Prahy

Country show

Malá maturita 2015

Školní výlet 7. A

Škola v přírodě 3.B

Na Ostrov snů

Škola v přírodě

Výlet do Šestajovic

Loučení se školou

Prvňáčkové na výletě

Škola v přírodě

Momentky ze školy
v přírodě tříd 5.A a 5.B v Krkonoších

Představení v DRAKU

Ekocentrum Paleta Pardubice navštívilo ZŠ Opatovice nad Labem

Atletické soutěže
o Pohár rozhlasu 2015

Výukový program ekocentra Paleta Pardubice

Projektový den ekologické a dopravní výchovy

Rockový koncert netradičně

Dětský parlament
ve Východočeské TV

Kurz bruslení

Březen měsíc s knihou

Páťáci poznávali stará řemesla

Kroužek golfu

Sutěž Agyslingua

Třeťáci se učí šít

Výchovný koncert jinak

Jak to vidí nevidomí?

Den na bruslích

První letošní bruslení

Plavecký kurz

Třídní projektový den 2

Voda

Kurz plavání

Recitační soutěž 2014

Den sv. Martina
v 1. třídách

Kurz bruslení ve 4.
a 5.ročníku zahájen 

Den v keltské vesnici

Výstava žáků pátých ročníků

Druhý projektový den 6.A „Ztraceni ve škole“

Druhý projektový den 7.A „Znáš svého spolužáka“

Návštěva ve filharmonii

Krásný úspěch

Třídní projektový den 1

Páťáci na dopravním hřišti

Atletické závody
v přespolním běhu

Adaptační pobyt 6. A

Turnaj v minikopané DDM ALFA

PÁŤÁCI SI HRÁLI
V EKOCENTRU PALETA

Výlet do vesmíru

Malý koncert

CYKLOTURISTICKÝ KURZ V BĚLČI
NAD ORLICÍ

Školní výlet 6. A

Páťáci sklízeli

Přírodovědná exkurze

Exkurze v úpravně vody Hrobice

Exkurze do Městské knihovny v Hradci Králové a tiskárny Garamon

Ekocentrum Paleta Pardubice

Projektový den „Ukaž, co umíš“

Art floral design „Inspirováno přírodou“

ŠKOLNÍ VÝLET 1.A A 1.B

Pohár rozhlasu mladší žáci

Pohár rozhlasu 2014

Výlet do Prahy

Velikonoce v 1. třídách

Den s myslivci

Nejlepší výrobek studené kuchyně – pracovní činnosti

Exkurze do Terezína

Výroba papíru

Když hudba nejen zní , ale také inspiruje
a pomáhá