naše škola

naše škola

menu

úvodní stránka
kontakty
zakázky
zaměstnanci
školní rok 2014/15
sběrová soutěž
dokumenty
školní družina
školní jídelna
projekty
volba povolání
školní psycholog
zápis do 1.ročníku
zájmové centrum
školní časopis
tělocvična
akce + fotogalerie
rozvrhy
suplování
Klub přátel školy
plánek školy
registr oznámení
napište nám
autor stránek

MOODLE
e-learning


 

Projekt Moderní je nekouřit


2. projektový den „DROGY – ZÁVISLOST“ 

Druhý projektový den probíhal v Komunitní místnosti, ta je vybavena kobercem a pomůckami pro práci v komunitním kruhu.
První aktivita SPOKOJENÝ – NESPOKOJENÝ byla zaměřená na posílení komunikačních dovedností. Následovalo společné zopakování PRAVIDEL TŘÍDY. Další aktivita INDIÁNSKÉ JMÉNO slouží k upevnění třídního kolektivu a k rozvoji osobnosti. Cílem čtvrté aktivity DROGY-ZÁVISLOST bylo naučit žáky pojmenovat a oddělit pojmy drogy, závislost. Uvědomit si, že drogy a závislosti jsou kolem každého z nás. Pátou aktivitu MARIÁŠ si žáci zahráli s Ďáblem (třídní učitelkou), do hry vsadili životní hodnoty, které jsou pro jejich život důležité. Vyzkoušeli a prožili si chvíli, kdy jim někdo jejich hodnoty bere, nebo si je sami zničí. Na závěr jsme provedli hodnocení.
 

úřední e-deska

Poznáváme svět
a přírodu – dětem ku prospěchu

EU peníze školám

Bakaláři

Bakaláři

nové fotografie

Loučení se školou

Prvňáčkové na výletě

Škola v přírodě

Momentky ze školy
v přírodě tříd 5.A a 5.B v Krkonoších

Představení v DRAKU

Ekocentrum Paleta Pardubice navštívilo ZŠ Opatovice nad Labem

Atletické soutěže
o Pohár rozhlasu 2015

Výukový program ekocentra Paleta Pardubice

Projektový den ekologické a dopravní výchovy

Rockový koncert netradičně

Dětský parlament
ve Východočeské TV

Kurz bruslení

Březen měsíc s knihou

Páťáci poznávali stará řemesla

Kroužek golfu

Sutěž Agyslingua

Třeťáci se učí šít

Výchovný koncert jinak

Jak to vidí nevidomí?

Den na bruslích

První letošní bruslení

Plavecký kurz

Třídní projektový den 2

Voda

Kurz plavání

Recitační soutěž 2014

Den sv. Martina
v 1. třídách

Kurz bruslení ve 4.
a 5.ročníku zahájen 

Den v keltské vesnici

Výstava žáků pátých ročníků

Druhý projektový den 6.A „Ztraceni ve škole“

Druhý projektový den 7.A „Znáš svého spolužáka“

Návštěva ve filharmonii

Krásný úspěch

Třídní projektový den 1

Páťáci na dopravním hřišti

Atletické závody
v přespolním běhu

Adaptační pobyt 6. A

Turnaj v minikopané DDM ALFA

PÁŤÁCI SI HRÁLI
V EKOCENTRU PALETA

Výlet do vesmíru

Malý koncert

CYKLOTURISTICKÝ KURZ V BĚLČI
NAD ORLICÍ

Školní výlet 6. A

Páťáci sklízeli

Přírodovědná exkurze

Exkurze v úpravně vody Hrobice

Exkurze do Městské knihovny v Hradci Králové a tiskárny Garamon

Ekocentrum Paleta Pardubice

Projektový den „Ukaž, co umíš“

Art floral design „Inspirováno přírodou“

ŠKOLNÍ VÝLET 1.A A 1.B

Pohár rozhlasu mladší žáci

Pohár rozhlasu 2014

Výlet do Prahy

Velikonoce v 1. třídách

Den s myslivci

Nejlepší výrobek studené kuchyně – pracovní činnosti

Exkurze do Terezína

Výroba papíru

Když hudba nejen zní , ale také inspiruje
a pomáhá

Muzikohraní

Zdravé zuby

Masopust ve 2.třídách

Ukončení plaveckého výcviku

Přírodovědný klub

Odměna

První vysvědčení…

PŘÍRODOVĚDNÁ EXKURZE ŽÁKŮ ČTVRTÝCH TŘÍD

Netradiční rodičák :-)

Vánoční divadelní představení v Hradci Králové

Výlet do Drážďan

Vánoční koncert
v kostele sv.Vavřince

Rozsvícení vánočního stromu

Perníčkování
s Mikulášem

Plavecký výcvik

Vánoční výstava

Čertovský den

Voda

Ukaž co umíš

Opatovice nad Labem 940 let

Exkurze 3.A

Exkurze do Muzea knihy

Všichni za jednoho - program v proti šikaně 1.ročníku

VÝHRU JSME SI UŽILI

Výchovný koncert

Všichni za jednoho - program proti šikaně
v 1.ročníku

Stezkou Viléma
z Pernštejna

Podzimní výstava zeleniny

Pohár DDM ALFA

Adaptační pobyt 6. A
v Peci pod Sněžkou

XX. ročník krajské olympiády mládeže zahájen

Třídní projektový den

ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKU U TŘEŤÁKŮ

Art - Floral design – inspirováno živou přírodou

Škola v přírodě

Den dětí u třeťáků

Výlet 2. B a 4. A

4.A v ekocentru Oucmanice

Úpravna vody Hrobice

Pasování na čtenáře

Hospodářský den 2. B

Výlet do Prahy

Školní turnaj ve futsalu

Zvířátka a Petrovští

Poprvé na hvězdárně

Výtvarné práce žáků
9. a 6. ročníků

BESEDA
SE SPISOVATELKOU JITKOU VÍTOVOU

Návštěva ekocentra Paleta Pardubice

Kurz plavání

Historici staví model obce

Škola zdravé pětky

Týden na běžkách

Z návštěvy předškoláků v naší škole

Vánoční zpívání

Vánoční turnaj
ve florbale dívek

Školní kolo ve florbalu žáků

Vánoční diskotéka 

Čertovský den
v 1. ročnících

Školní finále recitační soutěže

Mikulášská nadílka

Přednáška s právníkem 9.A

Děkujeme paní Včelákové