naše škola

naše škola

menu

úvodní stránka
kontakty
zakázky
zaměstnanci
školní rok 2019/20
sběrová soutěž
dokumenty
školní družina
školní jídelna
projekty
volba povolání
školní psycholog
zápis do 1.ročníku
zájmové centrum
zájezdy a kurzy
tělocvična
akce + fotogalerie
rozvrhy
suplování
GDPR
SRPŠ
plánek školy
volná místa
registr oznámení
napište nám
autor stránek

MOODLE
e-learning

projekty - Den Země 2018


Exkurze
Obnovitelné zdroje a malou vodní elektrárnu „Hučák“ v Hradci Králové si začátkem dubna prohlédli žáci pátých tříd.

V.Paulišová

8.B – projektový den 23. 3. 2018
Téma: Den země
V pátek 23. března 2018 se naše třída 8.B zúčastnila projektového dne s tématem Den země a spojené soutěže mezi jednotlivými třídami 2. stupně. Postupně jsme museli splnit šest úkolů, souvisejících s ekologií, tříděním a zpracováním odpadů apod. Do soutěže jsme vstupovali 
se skromným cílem neskončit poslední, užít si volnější školní den a třeba se i něco nového dozvědět. 

Hned první stanovený úkol – výtvarná tvorba z odpadních materiálů, naše ambice uspět v těžké konkurenci kreativních soupeřů srazil na hluboké dno. Bohužel příliš výtvarného talentu a umělecké kreativity naši třídu nezdobí, ale porvali jsme se s tím se ctí a díky pár talentovanějším spolužákům 
se nám podařilo několik výrobků vytvořit a následně je prezentovat náročné porotě. 

Druhým úkolem byla práce s videem na téma třídění odpadů a následným pracovním listem 
se zákeřnými otázkami. Ačkoli se část z nás během videa tvářila lehce znuděně a duchem nepřítomně, většinu zákeřných otázek jsme úspěšně pokořili a vydali se něco spolknout a obnovit tak zásobu energie. 

Následovala disciplína, od které jsme si slibovali velký bodový zisk a posun v žebříčku – ekobowling s PET lahvemi. Vše probíhalo podle plánu a podle průběžných statistik jsme v polovině hodů byli 
ve vedení, ovšem následná smolná série nulový pokusů nás srazila na výsledkové dno. Ale bavilo nás to náramně a tak jsme využili zbývající čas mezi úkoly a házeli a házeli, až nás přísní organizátoři museli „vyprovodit“ z tělocvičny …

Další disciplíny v pořadí již byly opět vědomostní a postupně jsme museli nalézt co nejvíc zákeřně poschovávaných odpadků v areálu hřiště školní družiny a doplnit k nim informace o délce jejich rozkladu, na dalším stanovišti správně roztřídit odpad do virtuálních kontejnerů a nakonec vyplnit pracovní list k ekologickým problémům současného světa a ekologickým katastrofám. Hlavně poslední úkol se nám nadmíru vydařil a všechny ostatní soutěžní týmy jsme v něm nechali za sebou. 

Následovalo už jen dokončení naší kreativní tvorby, výběr nejvhodnějších výrobků pro porotu, během kterého jsme ukázali, že dokážeme bez větších sporů a konfliktů vybrat nejvhodnější výtvory a zástupce pro jejich prezentování a během čekání na vyhlášení výsledků jsme stihli i dva on-line kahooty (kvízy) s ekologickými tématy. Vyhlášení výsledků proběhlo za chladného venkovního počasí a nás zahřálo splnění původního cíle, tj. umístit se lépe než na posledním místě. Sladkou odměnou potom kromě dřívějšího ukončení školního dne byla i drobná odměna ve formě bonbónů, které jsme ve třídě ihned ekologicky „zlikvidovali“. 
 

úřední e-deska

Projekt Školní psycholog ZŠ Opatovice
nad Labem

Chceme poznat svět

Poznáváme svět
a přírodu – dětem ku prospěchu

Bakaláři

naše akce

Přespolní běh Pardubice

Školní výlet

Dopravní výchova
v 1. – 3.ročníku

Dětský den na letišti

Pozdrav deváťáků
z Itálie

Třeťáci na ozdravném pobytu

Výchovný koncert

Ozdravný pobyt

Cykloseminář 8.ročníku

SOUTĚŽ MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ oblastní kolo Pardubice

Praha historická

Pasování prvňáčků

Exkurze Ostrava

Stará řemesla

Exkurze Pasíčka

Beseda 7. B v knihovně

8. A na SUPŠ
v Hradci Králové

Masopust v knihovně

Recitační soutěž

Kuchařská soutěž
O nejlepší chlebíček

O nejlepší chlebíček…

Odměna za vysvědčení? V peřině!

Olešnice jednodenní lyžování

McDonalds cup 2019

Soptíkovo lyžování 2019

Pozdrav z lyžáku
v Peci pod Sněžkou

Mikulášská nadílka

Ježíškova vnoučata

Bruslení

Vítězné tažení našich florbalistů

Divadelní představení

Školní sport byl
v listopadu ve znamení florbalu

Plavání

Pišqworky

Muzikohraní

Literární exkurze
do Muzea K Zemana

Jak se žilo v minulosti

Projekt Voda 2018

Archeopark Všestary

Škola v přírodě Bartošovice v Orlických horách 3.B a 4.A

Škola v přírodě
v Jánských Lázních

Křídla, ploutve, nory, hnízda, žihadla, plástve…

Den matek

Den dopravní bezpečnosti 2018

¨Náš „Výlet„ do VČD

Čtvrťáci v Praze

Koncert Filharmonie Hradec Králové

Ekoprogram Paleta Pardubice

Přírodovědná praktika

Kouzelník

Zdravé zuby

Společně k bezpečí

S Péťou a vlkem
ve filharmonii

Výtvarná soutěž
Příroda kolem nás

Varhanní pořad

Vánoční výlet
pro páťáky

Vánoční maškarní diskotéka

Krmítka

Wroclav adventní

Pišqworky

Mikulášská nadílka

Rozsvěcení vánočního stromu

Vánoční pohádka

O kouzelné mošně

Kompostujeme ve škole

Kurz bruslení na zimním stadionu v Hradci Králové zahájen

Jedu, jedeš, jedeme!

Divadelní představení Výlet

Exkurze 5. ročníků
do Planetária

Exkurze Archeopark Všestary

Velká Británie s Britem

Adaptační pobyt 6. B