naše škola

naše škola

menu

úvodní stránka
kontakty
zakázky
zaměstnanci
školní rok 2019/20
sběrová soutěž
dokumenty
školní družina
školní jídelna
projekty
volba povolání
školní psycholog
zápis do 1.ročníku
zájmové centrum
zájezdy a kurzy
tělocvična
akce + fotogalerie
rozvrhy
suplování
GDPR
SRPŠ
plánek školy
volná místa
registr oznámení
napište nám
autor stránek

MOODLE
e-learning

fotogalerie - 2017/2018


Adaptační pobyt VI. A

Ve dnech 11. – 13. 9. 2017 jsme se zúčastnili adaptačního pobytu v Peci pod Sněžkou. Byli jsme ubytovaní na chatě Bivoj. Program probíhal pod vedením lektorky M. Grosmanové
za pomoci třídní učitelky a metodičky prevence. Byl zaměřený na rozvoj mezilidských dovedností. Navštívili jsme lanové centrum a bobovou dráhu, při této sportovně laděné části programu jsme si prověřili schopnost spolupracovat a komunikovat. Počasí nám moc nepřálo, ale vynahradilo nám to výborné jídlo a spousta různých aktivit.

Adapťák byl super, dobře tam vařili. Moc se mně líbilo, jak jsme hráli hry, byli v lanovém centru a na bobovce. Bylo to fajn.
D. Danihelka

Adaptační pobyt byl super, protože jsme se všichni doseznámili. Líbilo se mi lanové centrum, bobová dráha, hry a povídání si v kroužku. Pokoje byly hezké a útulné. Škoda, že jsme tam nebyli celý týden.

N. Macolová
Adaptační pobyt byl krásný. Hodně jsem se bavil, na pokoji jsme dobře vycházeli. Nejvíc jsem se bavil, když jsme šli na večerní vycházku a bobovku.

R. Orálek
Super, nikdo se nepral, nedělal kraviny. Nejlepší bylo lanové centrum a bobová dráha a nádherná krajina. Noční procházka byla dobrá a jídlo super. Celé to bylo fajn.

D. Vápeník
 

úřední e-deska

Projekt Školní psycholog ZŠ Opatovice
nad Labem

Chceme poznat svět

Poznáváme svět
a přírodu – dětem ku prospěchu

Bakaláři

naše akce

Přespolní běh Pardubice

Školní výlet

Dopravní výchova
v 1. – 3.ročníku

Dětský den na letišti

Pozdrav deváťáků
z Itálie

Třeťáci na ozdravném pobytu

Výchovný koncert

Ozdravný pobyt

Cykloseminář 8.ročníku

SOUTĚŽ MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ oblastní kolo Pardubice

Praha historická

Pasování prvňáčků

Exkurze Ostrava

Stará řemesla

Exkurze Pasíčka

Beseda 7. B v knihovně

8. A na SUPŠ
v Hradci Králové

Masopust v knihovně

Recitační soutěž

Kuchařská soutěž
O nejlepší chlebíček

O nejlepší chlebíček…

Odměna za vysvědčení? V peřině!

Olešnice jednodenní lyžování

McDonalds cup 2019

Soptíkovo lyžování 2019

Pozdrav z lyžáku
v Peci pod Sněžkou

Mikulášská nadílka

Ježíškova vnoučata

Bruslení

Vítězné tažení našich florbalistů

Divadelní představení

Školní sport byl
v listopadu ve znamení florbalu

Plavání

Pišqworky

Muzikohraní

Literární exkurze
do Muzea K Zemana

Jak se žilo v minulosti

Projekt Voda 2018

Archeopark Všestary

Škola v přírodě Bartošovice v Orlických horách 3.B a 4.A

Škola v přírodě
v Jánských Lázních

Křídla, ploutve, nory, hnízda, žihadla, plástve…

Den matek

Den dopravní bezpečnosti 2018

¨Náš „Výlet„ do VČD

Čtvrťáci v Praze

Koncert Filharmonie Hradec Králové

Ekoprogram Paleta Pardubice

Přírodovědná praktika

Kouzelník

Zdravé zuby

Společně k bezpečí

S Péťou a vlkem
ve filharmonii

Výtvarná soutěž
Příroda kolem nás

Varhanní pořad

Vánoční výlet
pro páťáky

Vánoční maškarní diskotéka

Krmítka

Wroclav adventní

Pišqworky

Mikulášská nadílka

Rozsvěcení vánočního stromu

Vánoční pohádka

O kouzelné mošně

Kompostujeme ve škole

Kurz bruslení na zimním stadionu v Hradci Králové zahájen

Jedu, jedeš, jedeme!

Divadelní představení Výlet

Exkurze 5. ročníků
do Planetária

Exkurze Archeopark Všestary

Velká Británie s Britem

Adaptační pobyt 6. B