naše škola

naše škola

menu

úvodní stránka
kontakty
zakázky
zaměstnanci
školní rok 2019/20
sběrová soutěž
dokumenty
školní družina
školní jídelna
projekty
volba povolání
školní psycholog
zápis do 1.ročníku
zájmové centrum
zájezdy a kurzy
tělocvična
akce + fotogalerie
rozvrhy
suplování
GDPR
SRPŠ
plánek školy
volná místa
registr oznámení
napište nám
autor stránek

MOODLE
e-learning

fotogalerie - 2017/2018


Cvičná evakuace školy – září 2017

V rámci průběžné přípravy a nácviků na řešení případných mimořádných krizových situací pořádáme, na tuto tematiku cíleně zaměřené, „Projektové dny“. Dnes jsme trénovali evakuaci školních budov. Cvičení se zúčastnili všichni ve škole přítomní žáci (celkem má škola 360 žáků) a všichni vyučující.

Cílem cvičení bylo vyladit všechny postupy pro případ náhlého a urgentního pokynu k evakuaci školy. Oproti tzv. „ostré“ situaci jsme si, s ohledem na bezpečnost žáků, dovolili jediný přepych. Evakuační schody i tráva byly totiž mokré a hřiště se zahradou lehce rozbahněné , tudíž se nešlo z budov ven v přezůvkách, ale v běžné venkovní obuvi.
A pak ještě, s ohledem na majetek školy, jsme ani skříňky na uložení evakuačních klíčů ani evakuační dveře samé nerozbíjeli, ale raději si dveře předem odemkli…

Cvičení splnilo svůj cíl, ověřili jsme si postupy při opouštění prostor, evakuační cesty a způsoby nástupu. Poznatky, jak který postup ještě vylepšit, uplatníme při příštím cvičení.

Ač bylo kluzko a vlhko, nikdo se nezranil a musím s radostí konstatovat, že i kázeň byla na vysoké úrovni. V prvním kole nácviku byla evakuace dokonce rychlejší než ve druhém, simulovaném jako „ostré“. Všichni byli nastoupeni k hlášení počtů evakuovaných za neuvěřitelné 3 minuty ! Zato v kole druhém, konaném o hodinu později, už bylo vidět, že to někteří již berou jako zábavu, byli jsme totiž přesně dvakrát pomalejší. Možná se v onom druhém kole na žácích projevilo klasické kouzelné úsloví, které si jistě pamatujete ze svých školních let „ jen žádný spěch, trošku se ulejeme…“.

Mgr. Hynek Kalhous,
ředitel školy
 

úřední e-deska

Projekt Školní psycholog ZŠ Opatovice
nad Labem

Chceme poznat svět

Poznáváme svět
a přírodu – dětem ku prospěchu

Bakaláři

naše akce

Přespolní běh Pardubice

Školní výlet

Dopravní výchova
v 1. – 3.ročníku

Dětský den na letišti

Pozdrav deváťáků
z Itálie

Třeťáci na ozdravném pobytu

Výchovný koncert

Ozdravný pobyt

Cykloseminář 8.ročníku

SOUTĚŽ MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ oblastní kolo Pardubice

Praha historická

Pasování prvňáčků

Exkurze Ostrava

Stará řemesla

Exkurze Pasíčka

Beseda 7. B v knihovně

8. A na SUPŠ
v Hradci Králové

Masopust v knihovně

Recitační soutěž

Kuchařská soutěž
O nejlepší chlebíček

O nejlepší chlebíček…

Odměna za vysvědčení? V peřině!

Olešnice jednodenní lyžování

McDonalds cup 2019

Soptíkovo lyžování 2019

Pozdrav z lyžáku
v Peci pod Sněžkou

Mikulášská nadílka

Ježíškova vnoučata

Bruslení

Vítězné tažení našich florbalistů

Divadelní představení

Školní sport byl
v listopadu ve znamení florbalu

Plavání

Pišqworky

Muzikohraní

Literární exkurze
do Muzea K Zemana

Jak se žilo v minulosti

Projekt Voda 2018

Archeopark Všestary

Škola v přírodě Bartošovice v Orlických horách 3.B a 4.A

Škola v přírodě
v Jánských Lázních

Křídla, ploutve, nory, hnízda, žihadla, plástve…

Den matek

Den dopravní bezpečnosti 2018

¨Náš „Výlet„ do VČD

Čtvrťáci v Praze

Koncert Filharmonie Hradec Králové

Ekoprogram Paleta Pardubice

Přírodovědná praktika

Kouzelník

Zdravé zuby

Společně k bezpečí

S Péťou a vlkem
ve filharmonii

Výtvarná soutěž
Příroda kolem nás

Varhanní pořad

Vánoční výlet
pro páťáky

Vánoční maškarní diskotéka

Krmítka

Wroclav adventní

Pišqworky

Mikulášská nadílka

Rozsvěcení vánočního stromu

Vánoční pohádka

O kouzelné mošně

Kompostujeme ve škole

Kurz bruslení na zimním stadionu v Hradci Králové zahájen

Jedu, jedeš, jedeme!

Divadelní představení Výlet

Exkurze 5. ročníků
do Planetária

Exkurze Archeopark Všestary

Velká Británie s Britem

Adaptační pobyt 6. B