naše škola

naše škola

menu

úvodní stránka
kontakty
zakázky
zaměstnanci
školní rok 2019/20
sběrová soutěž
dokumenty
školní družina
školní jídelna
projekty
volba povolání
školní psycholog
zápis do 1.ročníku
zájmové centrum
zájezdy a kurzy
tělocvična
akce + fotogalerie
rozvrhy
suplování
GDPR
SRPŠ
plánek školy
volná místa
registr oznámení
napište nám
autor stránek

MOODLE
e-learning

fotogalerie - 2017/2018


Jak to dnes, 25. července 2018, vypadá za zdí stavby Centrálního pavilonu v Základní škole Opatovice nad Labem?

Vážení čtenáři, žáci, rodiče, občané Opatovic nad Labem i náhodní čtenáři.
Jak jistě většina z Vás ví, začala koncem června tohoto roku jedna z největších, ne-li skutečně největší stavební akce, organizovaná vedením obce Opatovice nad Labem v posledních desítkách let. 
Obec Opatovice nad Labem je zřizovatelem Základní školy Opatovice nad Labem. Vedení obce postupuje již řadu let podle dlouhodobé koncepce rozvoje obce, jejíž jednotlivé kroky lze charakterizovat slovy (promiňte mi zkratku) : „nejdříve podpora bydlení, poté modernizovat školku a následně školu“, přesně tak, jak se v ubíhajícím čase bude obec rozvíjet a počet obyvatel zvyšovat. Dle mého skromného úsudku oplývá princip této koncepce natolik přímočarou a logickou „pravdivostí“, že stálo za to prožít léta čekání a postupných kroků ve víře, že koncepce bude naplněna.
A právě teď jsme v předposledním kroku. Díky velikému úsilí zúčastněných se podařilo získat z dotačních programů EU téměř neuvěřitelné peníze, zaokrouhleně 60 miliónů. Pro srovnání, socialistická velká stavba Gymnázia Dašická v Pardubicích, měla obdobný rozpočet. Na dnešní ceny byste možná řekli, že těch 60 je tedy nic. Ovšem, uvědomte si, prosím, že za těch 60 vyroste jedna jediná, relativně malá budova, tzv. „Centrální pavilon“, která ale prostorovou dispozici školy zásadně změní. Vznikne ucelený komplex, který už v tuto chvíli má i nová označení (pavilony A1,A2,A3 a po pravé ruce B1,B2,B3). Tento komplex vyřeší v podstatě všechny dlouholeté dispoziční problémy ZŠ: bezpečnost žáků, bezbariérovost ( výtah pro vozíčkáře), nové 4 učebny + jako „třešničku na dortu“, odbornou učebnu přírodních věd pro žáky I .stupně a ... konečně šatny. Až bude vše hotovo, je tedy mimo jiné definitivní konec hromadám bot a kabátů na chodbách.
Zastupitelé obce mysleli na všechno. K realizaci je předpřipravena i koncepce Sportovní haly a vybudování moderních venkovních sportovišť. Nežádoucí perličkou je, že poskytovatel dotace pro výstavbu Centrálního pavilonu podmínil finanční krytí doslova šibeničními termíny, stavba musí být hotova v podstatě (ke dnešnímu dni počítáno), za jeden jediný pouhý rok.
A proto bude následující školní rok 2018 – 2019 trošku (hodně) nestandardní. Ve vzorné spolupráci vedení obce a školy se připravují veškerá možná opatření, aby se během průběhu stavby dalo vyučovat a především se bezpečně pohybovat v areálu školy. Systém, „jak to bude od září 2018 fungovat“, je již architekty narýsován a na dnešním kontrolním dni stavby byl odsouhlasen.
Vše zveřejníme až v druhé polovině srpna, až bude, vzhledem k vývoji stavby v čase, vše definitivní.
Aby byla Vaše informovanost úplná, dodám několik technických údajů. Odborníci ze stavitelské firmy, vedení školy a tzv. TDI, což znamená „technický dozor investora“, se setkávají každý týden ve středu na tzv. „kontrolních dnech“. Statutárním zástupcem investora, obce Opatovice nad Labem je představitel obce, starosta Ing. Pavel Kohout. S případnými dotazy se můžete obrátit i na Ing. Luďka Krmenčíka, stavebního technika obce, případně pak na pana Lubomíra Šubrta, správce budov a školníka školy a samozřejmě také na mne. Jsem k dispozici každé pondělí a středu. 
A co je právě teď „za plotem“? 
Připojuji několik fotografií z dneška.
Ještě si dovolím upozornit, že stále platí vyhlášený zákaz vstupu veřejnosti do celého areálu školy. 
Děkuji za Váš čas při čtení a přeji hezké letní dny.

Mgr. Hynek Kalhous, ředitel školy, dne 25.července 2018
 

úřední e-deska

Projekt Školní psycholog ZŠ Opatovice
nad Labem

Chceme poznat svět

Poznáváme svět
a přírodu – dětem ku prospěchu

Bakaláři

naše akce

Přespolní běh Pardubice

Školní výlet

Dopravní výchova
v 1. – 3.ročníku

Dětský den na letišti

Pozdrav deváťáků
z Itálie

Třeťáci na ozdravném pobytu

Výchovný koncert

Ozdravný pobyt

Cykloseminář 8.ročníku

SOUTĚŽ MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ oblastní kolo Pardubice

Praha historická

Pasování prvňáčků

Exkurze Ostrava

Stará řemesla

Exkurze Pasíčka

Beseda 7. B v knihovně

8. A na SUPŠ
v Hradci Králové

Masopust v knihovně

Recitační soutěž

Kuchařská soutěž
O nejlepší chlebíček

O nejlepší chlebíček…

Odměna za vysvědčení? V peřině!

Olešnice jednodenní lyžování

McDonalds cup 2019

Soptíkovo lyžování 2019

Pozdrav z lyžáku
v Peci pod Sněžkou

Mikulášská nadílka

Ježíškova vnoučata

Bruslení

Vítězné tažení našich florbalistů

Divadelní představení

Školní sport byl
v listopadu ve znamení florbalu

Plavání

Pišqworky

Muzikohraní

Literární exkurze
do Muzea K Zemana

Jak se žilo v minulosti

Projekt Voda 2018

Archeopark Všestary

Škola v přírodě Bartošovice v Orlických horách 3.B a 4.A

Škola v přírodě
v Jánských Lázních

Křídla, ploutve, nory, hnízda, žihadla, plástve…

Den matek

Den dopravní bezpečnosti 2018

¨Náš „Výlet„ do VČD

Čtvrťáci v Praze

Koncert Filharmonie Hradec Králové

Ekoprogram Paleta Pardubice

Přírodovědná praktika

Kouzelník

Zdravé zuby

Společně k bezpečí

S Péťou a vlkem
ve filharmonii

Výtvarná soutěž
Příroda kolem nás

Varhanní pořad

Vánoční výlet
pro páťáky

Vánoční maškarní diskotéka

Krmítka

Wroclav adventní

Pišqworky

Mikulášská nadílka

Rozsvěcení vánočního stromu

Vánoční pohádka

O kouzelné mošně

Kompostujeme ve škole

Kurz bruslení na zimním stadionu v Hradci Králové zahájen

Jedu, jedeš, jedeme!

Divadelní představení Výlet

Exkurze 5. ročníků
do Planetária

Exkurze Archeopark Všestary

Velká Británie s Britem

Adaptační pobyt 6. B