naše škola

naše škola

menu

úvodní stránka
kontakty
zakázky
zaměstnanci
školní rok 2019/20
sběrová soutěž
dokumenty
školní družina
školní jídelna
projekty
volba povolání
školní psycholog
zápis do 1.ročníku
zájmové centrum
zájezdy a kurzy
tělocvična
akce + fotogalerie
rozvrhy
suplování
GDPR
SRPŠ
plánek školy
volná místa
registr oznámení
napište nám
autor stránek

MOODLE
e-learning

fotogalerie - 2018/2019


Končí školní rok 2018 – 2019…

Vážené paní učitelky a páni učitelé, vážení rodiče, milí žáci! 

Dnes, 28. června, končí pro Vás období školního vyučování v tomto školním roce. Za několik příštích minut dostanete do ruky vysvědčení a máte před sebou už jen vyhlídku na jistě krásné dva měsíce prázdnin. Než předáme vysvědčení, dovolte mi pár slov.

V první řadě bych chtěl poděkovat našim paním učitelkám a pánům učitelům, kteří se Vám, žákům, v průběhu roku poctivě a zodpovědně věnovali. 

Velká většina z Vás může být se svými výsledky spokojená a na své vysvědčení může být právem pyšná a tak Všem žákům, kteří se v uplynulém školním roce snažili a pilně pracovali, tímto děkuji. 

Těm, kteří se k učení moc neměli, těm sice není děkovat za co, ale přesto i jim přeji, aby co nejdříve změnili svůj přístup a uvědomili si, že jde především o jejich budoucnost. 

Všem žákům, kteří se v průběhu školního roku účastnili různých odborných
a sportovních soutěží, děkuji touto cestou za výbornou reprezentaci naší školy.

Máme za sebou nesmírně organizačně náročný rok, rok, kdy intenzivně probíhala výstavba Centrálního pavilonu. Pro nás všechny stavba znamenala především permanentní (menší toto slovo neznají, tak tedy stálé) nároky na zvýšenou opatrnost a obezřetnost z důvodu bezpečnosti při pohybu okolo a v blízkosti stavby a mimo jiné také neustálé pochodové cvičení při obíhání areálu kolem dokola…

Všechny chválím za to, že až na první dva dny, kdy se přece jen někdo našel, kdo zakázané ovoce zkusit prostě musel, všichni respektovali režim příchodu a příjezdu do areálu a taktéž směr obrácený, tedy opouštění areálu. Zvláště děkuji za poctivé dodržování zákazu jízdy na kole po areálu!

Kolárna, až do výstavby zbrusu nové a v jiném místě, bude od nového školního roku fungovat tak, jako vždycky předtím, to znamená, že příjezd na bicyklech můžete uskutečňovat „klasicky“, tj. uličkou směrem od bytovky, ovšem zákaz vjezdu do školního dvora auty už zůstane v platnosti stále. Do školního dvora smí nadále vjet již pouze automobily dodavatelů a pracovníků školy.
Rodiče žáků, kteří přivážejí děti autem, žádám, aby nadále používali praxi příjezdu k hlavnímu vchodu do nového pavilonu (žáci budou ráno vstupovat hlavním vchodem), eventuálně z boku u družinového koutku, kde se průběžně dobudují stálé chodníky a odstavné parkoviště pro auta rodičů.

Bližší informace budou sděleny na webu školy ve druhé polovině srpna, sledujte jej, prosím.

Děkuji vedoucím představitelům obce za jejich trvalé nasazení a entuziasmus pro úspěšný průběh této mimořádně velké a důležité stavební akce a spolu s nimi Vás všechny srdečně zvu na slavnostní otevření nové budovy. Slavnostní otevření se uskuteční dne 28. srpna 2019. Čas bude ještě upřesněn, závisí na časových dispozicích řady zvaných významných hostů.

Přeji Vám všem hezké léto! 

Mgr. Hynek Kalhous,
ředitel školy

 

 

úřední e-deska

Projekt Školní psycholog ZŠ Opatovice
nad Labem

Chceme poznat svět

Poznáváme svět
a přírodu – dětem ku prospěchu

Bakaláři

naše akce

Přespolní běh Pardubice

Školní výlet

Dopravní výchova
v 1. – 3.ročníku

Dětský den na letišti

Pozdrav deváťáků
z Itálie

Třeťáci na ozdravném pobytu

Výchovný koncert

Ozdravný pobyt

Cykloseminář 8.ročníku

SOUTĚŽ MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ oblastní kolo Pardubice

Praha historická

Pasování prvňáčků

Exkurze Ostrava

Stará řemesla

Exkurze Pasíčka

Beseda 7. B v knihovně

8. A na SUPŠ
v Hradci Králové

Masopust v knihovně

Recitační soutěž

Kuchařská soutěž
O nejlepší chlebíček

O nejlepší chlebíček…

Odměna za vysvědčení? V peřině!

Olešnice jednodenní lyžování

McDonalds cup 2019

Soptíkovo lyžování 2019

Pozdrav z lyžáku
v Peci pod Sněžkou

Mikulášská nadílka

Ježíškova vnoučata

Bruslení

Vítězné tažení našich florbalistů

Divadelní představení

Školní sport byl
v listopadu ve znamení florbalu

Plavání

Pišqworky

Muzikohraní

Literární exkurze
do Muzea K Zemana

Jak se žilo v minulosti

Projekt Voda 2018

Archeopark Všestary

Škola v přírodě Bartošovice v Orlických horách 3.B a 4.A

Škola v přírodě
v Jánských Lázních

Křídla, ploutve, nory, hnízda, žihadla, plástve…

Den matek

Den dopravní bezpečnosti 2018

¨Náš „Výlet„ do VČD

Čtvrťáci v Praze

Koncert Filharmonie Hradec Králové

Ekoprogram Paleta Pardubice

Přírodovědná praktika

Kouzelník

Zdravé zuby

Společně k bezpečí

S Péťou a vlkem
ve filharmonii

Výtvarná soutěž
Příroda kolem nás

Varhanní pořad

Vánoční výlet
pro páťáky

Vánoční maškarní diskotéka

Krmítka

Wroclav adventní

Pišqworky

Mikulášská nadílka

Rozsvěcení vánočního stromu

Vánoční pohádka

O kouzelné mošně

Kompostujeme ve škole

Kurz bruslení na zimním stadionu v Hradci Králové zahájen

Jedu, jedeš, jedeme!

Divadelní představení Výlet

Exkurze 5. ročníků
do Planetária

Exkurze Archeopark Všestary

Velká Británie s Britem

Adaptační pobyt 6. B