naše škola

naše škola

menu

úvodní stránka
kontakty
zakázky
zaměstnanci
školní rok 2019/20
sběrová soutěž
dokumenty
školní družina
školní jídelna
projekty
volba povolání
školní psycholog
zápis do 1.ročníku
zájmové centrum
zájezdy a kurzy
tělocvična
akce + fotogalerie
rozvrhy
suplování
GDPR
SRPŠ
plánek školy
volná místa
registr oznámení
napište nám
autor stránek

MOODLE
e-learning

fotogalerie - 2019/2020


Fotografická soutěž 2020 - fotografie měsíce ledna

Připomínáme, že od začátku kalendářního roku 2020 je v běhu nový formát žákovské fotografické soutěže. Soutěží se celoročně, vždy se vybírá vítězná fotografie daného měsíce ( v plánu je i čtvrtletí, pololetí a hlavní cena za "Fotografii roku 2020"). 
Fotografie se vybírají ve dvou kolech. Soutěžní fotografie dle zveřejněných pravidel soustřeďujete u ředitele školy, transportní médium je "fleška". Po ukončení sběru fotografií za daný měsíc se sejde výbor Žákovského parlamentu (ŽP) na první kolo hodnocení. Účelem je vybrat minimálně dvojici, maximálně pětici fotografií, které postoupí do finále daného měsíce. Na přiložené fotografii vidíte, jak dnes výbor ŽP vybírá fotografie, které postoupí k hlasování o vítězi.
Ode dneška do příštího pátku, tj. do 28.2.2020, může (nemusí!) každý žák školy odevzdat svůj hlas pro vítěznou fotografii. Každý žák má právě jeden "hlas". Vybere si fotografii, pro kterou chce hlasovat a uvede její písmenné označení ( A, B, C, atd. ). Hlasování technicky zajišťují vyslanci žákovského parlamentu ve svých třídách, v nižších ročnících (1. - 4. jim laskavě pomohou s organizací paní učitelky třídní, pokud vyslanci budou pomoc potřebovat, za což vyslovuji dopředu poděkování paním učitelkám.
Následně výbor spočítá výsledky hlasování a bude následovat vyhlášení Fotografie měsíce. soutěžní fotografie jsou umístěny ve vitrině v I.poschodí Centrálního pavilonu u vstupu do pavilonu A1 ode dneška. Viz přiložená fotografie.

Nezapomeňte fotografovat a odevzdávat fotografie na další měsíc !!!

Hynek Kalhous, ředitel školy, 19.2.2020 
 

úřední e-deska

Projekt Školní psycholog ZŠ Opatovice
nad Labem

Chceme poznat svět

Poznáváme svět
a přírodu – dětem ku prospěchu

Bakaláři

naše akce

Přespolní běh Pardubice

Školní výlet

Dopravní výchova
v 1. – 3.ročníku

Dětský den na letišti

Pozdrav deváťáků
z Itálie

Třeťáci na ozdravném pobytu

Výchovný koncert

Ozdravný pobyt

Cykloseminář 8.ročníku

SOUTĚŽ MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ oblastní kolo Pardubice

Praha historická

Pasování prvňáčků

Exkurze Ostrava

Stará řemesla

Exkurze Pasíčka

Beseda 7. B v knihovně

8. A na SUPŠ
v Hradci Králové

Masopust v knihovně

Recitační soutěž

Kuchařská soutěž
O nejlepší chlebíček

O nejlepší chlebíček…

Odměna za vysvědčení? V peřině!

Olešnice jednodenní lyžování

McDonalds cup 2019

Soptíkovo lyžování 2019

Pozdrav z lyžáku
v Peci pod Sněžkou

Mikulášská nadílka

Ježíškova vnoučata

Bruslení

Vítězné tažení našich florbalistů

Divadelní představení

Školní sport byl
v listopadu ve znamení florbalu

Plavání

Pišqworky

Muzikohraní

Literární exkurze
do Muzea K Zemana

Jak se žilo v minulosti

Projekt Voda 2018

Archeopark Všestary

Škola v přírodě Bartošovice v Orlických horách 3.B a 4.A

Škola v přírodě
v Jánských Lázních

Křídla, ploutve, nory, hnízda, žihadla, plástve…

Den matek

Den dopravní bezpečnosti 2018

¨Náš „Výlet„ do VČD

Čtvrťáci v Praze

Koncert Filharmonie Hradec Králové

Ekoprogram Paleta Pardubice

Přírodovědná praktika

Kouzelník

Zdravé zuby

Společně k bezpečí

S Péťou a vlkem
ve filharmonii

Výtvarná soutěž
Příroda kolem nás

Varhanní pořad

Vánoční výlet
pro páťáky

Vánoční maškarní diskotéka

Krmítka

Wroclav adventní

Pišqworky

Mikulášská nadílka

Rozsvěcení vánočního stromu

Vánoční pohádka

O kouzelné mošně

Kompostujeme ve škole

Kurz bruslení na zimním stadionu v Hradci Králové zahájen

Jedu, jedeš, jedeme!

Divadelní představení Výlet

Exkurze 5. ročníků
do Planetária

Exkurze Archeopark Všestary

Velká Británie s Britem

Adaptační pobyt 6. B