naše škola

naše škola

menu

úvodní stránka
kontakty
zakázky
zaměstnanci
školní rok 2019/20
sběrová soutěž
dokumenty
školní družina
školní jídelna
projekty
volba povolání
školní psycholog
zápis do 1.ročníku
zájmové centrum
zájezdy a kurzy
tělocvična
akce + fotogalerie
rozvrhy
suplování
GDPR
SRPŠ
plánek školy
volná místa
registr oznámení
napište nám
autor stránek

MOODLE
e-learning

úvodní stránka

úvodní slovo

Vítáme vás na internetových stránkách
Základní školy Opatovice nad Labem, okres Pardubice.

Naše škola leží mezi dvěma velkými městy. Jsme pro děti z naší obce i pro děti z okolí možností prožít svá školní léta v prostředí, kde se všichni známe a máme k sobě úctu.

"Vše ve prospěch dítěte."                                Mgr. Hynek Kalhous

aktuality

Ředitel školy rozhodl o zrušení veškerých výjezdů se žáky, které byly plánovány pro tento školní rok. Výjezdy do zahraničí se nejeví jako reálné pro pravděpodobně velmi dlouhé období, vzhledem k předpokladu dlouhodobého setrvání stavu uzavření hranic ČR, takže nelze uvažovat o žádné náhradě za rušené výjezdy (Anglie, Itálie, Rakousko). Výjezdy do škol v přírodě v dalším školním roce jsou otázkou budoucí, a to s ohledem na vývoj epidemiologické situace.
Otázka vrácení záloh za zrušené výjezdy do zahraničí je předmětem řešení s cestovními kancelářemi, kterým byla oficiálně odeslána informace o zrušení zájezdů z objektivních důvodů. Cestovním kancelářím bylo jednoznačně sděleno, že očekáváme vrácení zálohově poskytnutých finančních prostředků v plné výši, neboť nejde o storno z vůle školy, ale jednoznačně o zásah "vyšší moci". Pro případ sporu s příslušnou CK bude škola postupovat právní cestou v zastoupení renomované právní kanceláře.

Vážení rodiče,
na základě rozhodnutí MŠMT proběhnou zápisy do 1. ročníku naší školy v průběhu dubna 2020. V tuto chvíli pracujeme na vytvoření on-line systému, který umožní provedení zápisu Vašich dětí na dálku, bez nutnosti osobní návštěvy školy. Jakmile bude systém připraven, budeme Vás informovat s přesnými pokyny a termínem prostřednictvím webových stránek školy. 

Důležité informace
ředitele školy
ze dne 22.3.2020

Stanovení úředních hodin
ZŠ Opatovice nad Labem,
platné od 16. 3. 2020 do odvolání

Vážení rodiče a žáci, od neděle 15. 3. budou v pravidelných týdenních intervalech zveřejňovány pokyny pro domácí výuku žáků a to prostřednictvím „úřední e-desky“.

Novinky k domácí výuce
a zavedení Konzultačních hodin
pro žáky v rámci domácí výuky ZDE


Konzultační hodiny pro domácí výuku ZDE


Pokyny k domácí výuce
pro všechny třídy je možné stáhnout
ZDE.

Po stažení a rozbalení souboru jsou jednotlivé pokyny rozděleny do složek podle jednotlivých tříd 1. stupně a vyučujících 2. stupně. 

Pokyny k domácí výuce budou pro 1. stupeň rozděleny podle jednotlivých tříd a pro 2. stupeň podle jednotlivých vyučujících. Pracovní plán pro žáky je připravován na jeden týden a zveřejněn bude vždy v neděli. 
Doplňující materiály k výuce (pracovní listy, prezentace apod.) budou jednotliví vyučující zasílat pro 1. stupeň na zavedené kontaktní e-mailové adresy rodičů a pro 2. stupeň na školní e-mailové adresy žáků. Všichni žáci 2. stupně znají své e-mailové adresy i přístupová hesla. Adresa je tvořena: jménopříjmení@zsopatovice.cz
(např. pavelnovak@zsopatovice.cz) a heslo je shodné s přihlášením na PC v učebnách Informatiky a Fyziky. 
V případě jakýchkoliv komplikací s přístupem na web či do školního e-mailu kontaktujte prosím telefonicky nebo e-mailem kteréhokoli zástupce ředitele školy – kontakty jsou na webu školy.
Pro zobrazení domácích úkolů a učiva na PC doporučujeme používat internetové prohlížeče google chrome nebo mozilla firefox. V případě použití staršího prohlížeče internet explorer může docházet k chybnému zobrazení. Další možností je stažení souboru s informacemi přímo do PC.

S ohledem na aktuální vývoj událostí je s platností od 14. 3. 2020 tělocvična Základní školy Opatovice nad Labem do odvolání uzavřena i pro externí nájemce. Děkujeme za pochopení. 

Vážení rodiče, potvrzenou „Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy“ je možné si vyzvednout v kancelářích vedení školy Opatovice nad Labem v pracovní den od 8:00 do 15:00. V tuto chvíli připravujeme plán pro výuku žáků z domova na následující týden. Detailní informace budou zveřejněny v pátek 13. 3. odpoledne na webu školy. 


Zápis do 1. ročníku 2020

Literární beseda
V pondělí 9. 3. se žáci 6.A zúčastnili literární besedy v Knihovně města Hradce Králové, kde si připomněli vybrané české pověsti a seznámili se s pověstmi z jiných kontinentů - např. Asie nebo Afriky.
  
                                                                             
pokračování...

Karneval školní družiny
Dne 25.2. proběhl na naší škole karneval, kterého se zúčastnily děti ze školní družiny a zájmového centra.
  
                                                                             
pokračování...

Fotografická soutěž 2020 - fotografie měsíce ledna
Připomínáme, že od začátku kalendářního roku 2020 je v běhu nový formát žákovské fotografické soutěže. Soutěží se celoročně, vždy se vybírá vítězná fotografie daného měsíce ( v plánu je i čtvrtletí, pololetí a hlavní cena za "Fotografii roku 2020"). 
  
                                                                             
pokračování...

Multimediální kroužek
a nová fotosoutěž roku 2020


Divadelní představení 3.A
Žáci 1. stupně si v den vysvědčení zpestřili výuku pohádkou Dědečkova rukavička, kterou si pro ně přichystali spolužáci ze třídy 3.A.
  
                                                                             
pokračování...

Exkurze na výstavu Poklad Inků
Dne 27. ledna se skupina žáků tříd 7.A a 7.B vypravila na výstavu Poklad Inků do Brna.
  
                                                                             
pokračování...

Bruslení v Pardubicích
Jako již tradičně zorganizovala naše škola pro žáky 2. stupně, kteří se nezúčastnili lyžařského výcviku, kurz bruslení v Pardubicích, který proběhl dne 15. ledna.
  
                                                                             
pokračování...

Soptíkovo lyžování
V minulém týdnu absolvovaly děti z prvního stupně tradiční Soptíkovo lyžování v Orlických horách. 
  
                                                                             
pokračování...

Lyžařský výcvik 2020
Ve dnech 11. – 17. ledna absolvovala skupina 39 odvážlivců ze 7. – 9. ročníku naší školy lyžařský výcvik v Krkonoších.
  
                                                                             
pokračování...

Vánoční diskotéka
V podvečer 18.12. proběhla v tělocvičně školy tradiční Vánoční diskotéka.
  
                                                                             
pokračování...

Vánoční tvořivé dílničky
Ve čtvrtek 12.12. se v prostorách školní družiny konaly vánoční tvořivé dílničky pro děti a jejich rodiče.
 
                                                                             
pokračování...

Pekelný výlet školní družiny
V pondělí 2.12. navštívily děti ze školní družiny unikátní Peklo Čertovina, nedaleko Hlinska v Čechách.
 
                                                                             
pokračování...

Rozsvícení vánočního stromu
První adventní neděli 1. 12. 2019 náš školní sbor vystoupil na rozsvícení vánočního stromu.
 
                                                                             
pokračování...

Šikulky
Kroužek Šikulky navštěvuje na naší škole celkem 32 žáků. 
 
                                                                             
pokračování...

Korálková dílna
Na korálkovou dílnu pořádanou 18. listopadu se přihlásilo více než 50 dětí, které si na ní vyrobily náramky, náušnice a náhrdelníky. 
 
                                                                             
pokračování...

Literární exkurze
Dne 7. 11. 2019 se žáci tříd 6. A a 6. B zúčastnili literární exkurze do Muzea pražských pověstí a strašidel.
 
                                                                             
pokračování...

Ekocentrum Paleta
Žáci 2.B si na konci října zpestřili výuku prvouky v Ekocentru Paleta v Pardubicích.
 
                                                                             
pokračování...

Vystoupení žáků na Pohřebačském jarmarku
V sobotu 28. 9. vystoupili na Pohřebačském jarmarku někteří naši žáci.
 
                                                                             
pokračování...

Vážení rodiče, žáci, vážení občané!
dovolujeme si Vám nabídnout ke shlédnutí virtuální prohlídku nového Centrálního pavilonu Základní školy. Průvodci Vám budou Ing.Pavel Kohout, starosta obce a já. Pořad trvá přes půl hodiny a tak doufáme, že vás nebudeme nudit.

Přeji hezký zbytek dovolených a žákům prázdnin.

Hynek Kalhous

 
                                                                             
video zde...

Malá kopaná
V úterý 24. 9. 2019 se vybraní chlapci z 6. -7. ročníku zúčastnili turnaje v malé kopané, konaného v Pardubicích.
 
                                                                             
pokračování...

Adaptační pobyt pro žáky 6. ročníku
Na začátku září se žáci tříd 6. A a 6. B zúčastnili adaptačního kurzu v Peci pod Sněžkou.
 
                                                                             
pokračování...

Projev ředitele školy k zahájení školního roku

Naši golfisté na republikovém finále
Na Albatross golf resortu nebyl v pátek 16.srpna turnaj Real Czech Masters jedinou golfovou soutěží.
 
                                                                             
pokračování...

Končí školní rok 2018 – 2019…
Vážené paní učitelky a páni učitelé, vážení rodiče, milí žáci! 
Dnes, 28. června, končí pro Vás období školního vyučování v tomto školním roce.
 
                                                                             
pokračování...

Pozor, vyhlášena školní
fotografická soutěž!

Fotografická soutěž - přihlašování účastníků během prázdnin
Pravidla doplňujeme o tuto možnost: pokud žák během prázdnin pořídí fotografii, o které si myslí, že by mohla být úspěšná v soutěži, může se dodatečně přihlásit až do konce prázdnin. Přihlášení za něj provede zákonný zástupce zasláním formuláře přihlášky na e-mail
Hynek.Kalhous@zsopatovice.cz. Podpis nebude třeba, pokud email odejde z adresy zákonného zástupce žáka.

Dne 18.6.2019                                        Mgr.Hynek Kalhous, ředitel školy


Velký den se blíží!
Vize se naplňují a optimismus z toho, že se něco opravdu daří, hřeje u srdce.
 
                                                                             
pokračování...

Sběrová soutěž
Sběrová soutěž vyvrcholila dnes 27.června předáním šeků vítězům celoroční soutěže ve sběru starého papíru a elektroodpadu.
 
                                                                             
pokračování...

Akademie 2019
Školní akademií se s námi rozloučili žáci 9.ročníku.
 
                                                                             
pokračování...

Republikové finále
Naši žáci- vítězové obou kategorií krajského kola soutěže Mladý cyklista odjeli na republikové finále této soutěže do Liberce.
 
                                                                             
pokračování...

Druhý pozdrav z Itálie
V úterý 11. června jsme po dvouhodinové cestě strávené spaním dorazili do slunného San Marina.
 
                                                                             
pokračování...

Dětský den v ŠD
 
                                                                             
pokračování...

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání

McDonald cup 2019
Vyvrcholením školního turnaje McDonald cup 2019 mladších žáků v kopané byla nominace do školního družstva a čtvrteční účast v okrskovém kole soutěže v Sezemicích.
 
                                                                             
pokračování...

Malá kopaná
Dne 10. dubna jsme se zúčastnili okrskového kola v malé kopané na PAMAKU.
 
                                                                             
pokračování...

Švýcarsko 2019
V pátek 26. dubna se vrátili žáci 5.-9.ročníku z jazykovědné cesty po německy mluvících zemích : Německu, Švýcarsku a Lichtenštejnsku.
 
                                                                             
pokračování...

Praskačský zpěváček
Do nedaleké Praskačky se na pěveckou soutěž vydaly 23.4. nejlepší zpěvačky 1.stupně školního kola „Perníkového slavíka“.
 
                                                                             
pokračování...

Březnový turnaj v přehazované
                                                                               
pokračování...Perníkový slavík
Tradiční pěvecké soutěže v sólovém zpěvu , která se letos konala první březnový týden,se zúčastnilo 31 žáků prvního stupně a 7 žáků druhého stupně.
 
                                                                             
pokračování...

Cesta za pokladem 2019
V úterý 6. 11. 2018 se 3 družstva žáků z 9. ročníků opět zúčastnila soutěže „Cesta za pokladem“ na Obchodní akademii v Chrudimi.
 
                                                                             
pokračování...

Turnaj ve stolním tenisu 2019
V pondělí 15. října jsme zorganizovali školní kolo turnaje ve stolním tenisu pro žáky 5. - 9. ročníku.
 
                                                                             
pokračování...

Přespolní běh
 
                                                                             
pokračování...

Slavnostní zahájení školního roku
 
                                                                             
pokračování...

Nový variabilní symbol pro úhradu obědů najde každý strávník
po přihlášení na WWW.STRAVA.CZ v informacích.
Číslo účtu je 19 – 1205504389/0800.


Další informace o provozu školy od 3. září

Rozmístění tříd ve školním roce 2018 - 2019

Schema pohybu po areálu školy

Info ŠJ

Vážení čtenáři, žáci, rodiče, občané Opatovic nad Labem i náhodní čtenáři.
Jak jistě většina z Vás ví, začala koncem června tohoto roku jedna z největších, ne-li skutečně největší stavební akce, organizovaná vedením obce Opatovice nad Labem v posledních desítkách let. 
 
                                                                             
pokračování...

                                                                                pokračování...


Itálie 2018
 
                                                                             
pokračování...Rozhodnutí o přijetí k PŠD

Dětský den
 
                                                                             
pokračování...

Skotsko 2018
 
                                                                             
pokračování...

Exkurze
Obnovitelné zdroje a malou vodní elektrárnu „Hučák“ v Hradci Králové si začátkem dubna prohlédli žáci pátých tříd.
 
                                                                             
pokračování...

Eurorebus Junior 2018
Ve čtvrtek 5. 4. 2018 se žáci naší školy zúčastnili krajského kola (Pardubický a Královéhradecký kraj) celostátní vědomostní soutěže Eurorebus Junior konaného na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové.
 
                                                                             
pokračování...

Zápis do 1.ročníku
Ve dnech 5.a 6. června jsme přivítali u zápisu naše budoucí prvňáčky …děkujeme za pomoc při organizaci zápisu žákům 6.- 9.ročníku.
 
                                                                             
pokračování...

Den Země 2018
V pátek 23. března 2018 se naše třída 8.B zúčastnila projektového dne s tématem Den země a spojené soutěže mezi jednotlivými třídami 2. stupně.
 
                                                                             
pokračování...

Velikonoční turnaj v přehazované
Během posledního březnového týdne sehrálo sedm přihlášených družstev starších žáků tradiční velikonoční turnaj v přehazované.
 
                                                                             
pokračování...

Únorové lyžování v Olešnici
Ve čtvrtek 15.února si užili krásného slunečného počasí ve skicentru Olešnice v Orlických horách žáci 3.- 6.ročníku, kteří se přihlásili na jednodenní lyžařský a snowboardový výjezd. 

Z důvodu velké nemocnosti žáků i vyučujících se přesunuje 2. termín lyžování v Olešnici v Orlických horách z 28. února na středu 7. března 2018.
 
                                                                             
pokračování...

Soptíkovo lyžování
V pondělí 15.ledna jsme zahájili Soptíkovo lyžování v Olešnici v Orlických horách.
 
                                                                             
pokračování...

Hlásí se Pec
Všechny Vás zdravíme. Tady nahoře celý den sypalo, foukal silný vítr a dělaly se boule.
 
                                                                             
pokračování...

Informace pro rodiče - stravování - nový systém

NOVĚ OD 1.1.2018 VÝBĚR ZE DVOU JÍDEL
Od 1.1.2018 bude možnost výběru ze dvou jídel v úterý a ve čtvrtek. Jednička je přihlášena automaticky, dvojka se přihlašuje od středy do pátku 14 hodin na následující týden www.strava.cz. . V případě , že bude objednávek č.2 méně než 10 porcí toto menu se NEVAŘÍ. Tuto skutečnost zjistíte na nástěnce ve školní jídelně v pondělí. Budete mít možnost přehlášení na č.1 nebo odhlášení.


Upozornění - soutěž Sběr baterie


Vánoční výlet pro páťáky
Žáci pátých tříd se podívali do Muzea řemesel v Letohradě, kde poznali život lidí z počátku 20. století. 
                                                                             
pokračování...

Výsledky školní kolo Mc Donalds cup 4. - 5.ročník
                                                                               
pokračování...

Prší, prší, jen se leje - výtvarná soutěž
Naši žáci se zúčastnili v listopadu výtvarné soutěže škol Královehradeckého a Pardubického kraje PRŠÍ, PRŠÍ, JEN SE LEJE…
 
                                                                             
pokračování...

Vánoční dílny s rodiči
 
                                                                             
pokračování...

Uskutečnil se 10. ročník soutěže Bobřík informatiky
Zúčastnilo se 74 518 soutěžících (vloni 71 792).
 
                                                                             
pokračování...

Cesta za pokladem
V rámci projektu Volba povolání se 2 družstva žáků 9.ročníku zúčastnila 2.listopadu znalostní soutěže Cesta za pokladem na Obchodní akademii v Chrudimi.
 
                                                                             
pokračování...

Podzim na školní zahradě
Podzimní dny máme v plném proudu. Příšernou vichřici z minulého týdne škola přečkala bez vážnějších škod.
                                                                               
pokračování...

Vystoupení žáků na Pohřebačském jarmarku
 
                                                                             
pokračování...

Cvičná evakuace školy – září 2017
V rámci průběžné přípravy a nácviků na řešení případných mimořádných krizových situací pořádáme, na tuto tematiku cíleně zaměřené, „Projektové dny“. 
                                                                             
pokračování...

Adaptační pobyt VI. A
Ve dnech 11. – 13. 9. 2017 jsme se zúčastnili adaptačního pobytu v Peci pod Sněžkou. 
                                                                               
pokračování...

Volba povolání
V rámci programu Volba povolání se naši žáci 9.ročníku zúčastnili ve středu 13.září exkurze do SŠ Stavební v Hradci Králové.
 
                                                                             
pokračování...

Slavnostní uvítání prvňáčků
                                                                                    
pokračování...

PŘIPOMENUTÍ NĚKTERÝCH DŮLEŽITÝCH
INFORMACÍ ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY

Z důvodu bezpečnosti žáků žádáme rodiče, aby nezajížděli s auty do školního dvora. Dvůr slouží jako parkoviště pro zaměstnance a přístup pro techniku zásobování a údržby školy.

Děkujeme za pochopení.

Mgr.Hynek Kalhous,
ředitel školy.

Družstvo naší ZŠ se zúčastnilo v Golf Resortu Albatross ve Vysokém Újezdu u Prahy celorepublikového finále golfové soutěže škol ve Snagu
Do soutěže, kterou vyhlásila Česká golfová federace ve spolupráci s Czech SNAG Association, se zapojilo celkem 38 škol a golfových kroužků z celé republiky. 
                                                                             
pokračování...

kde nás najdete

Eduroam

Ekologická škola

děkovný list

Pracovní příležitost
v Opatovicích
nad Labem

Sponzorujeme

SCIO

Projekt Ovoce
do škol

Moderní je nekouřit

Obědy pro děti zdarma

recyklohraní

jídelníček


Objednávání stravy

kalendář

dnes má svátekúřední e-deska

Projekt Školní psycholog ZŠ Opatovice
nad Labem

Chceme poznat svět

Poznáváme svět
a přírodu – dětem ku prospěchu

Bakaláři

naše akce

Přespolní běh Pardubice

Školní výlet

Dopravní výchova
v 1. – 3.ročníku

Dětský den na letišti

Pozdrav deváťáků
z Itálie

Třeťáci na ozdravném pobytu

Výchovný koncert

Ozdravný pobyt

Cykloseminář 8.ročníku

SOUTĚŽ MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ oblastní kolo Pardubice

Praha historická

Pasování prvňáčků

Exkurze Ostrava

Stará řemesla

Exkurze Pasíčka

Beseda 7. B v knihovně

8. A na SUPŠ
v Hradci Králové

Masopust v knihovně

Recitační soutěž

Kuchařská soutěž
O nejlepší chlebíček

O nejlepší chlebíček…

Odměna za vysvědčení? V peřině!

Olešnice jednodenní lyžování

McDonalds cup 2019

Soptíkovo lyžování 2019

Pozdrav z lyžáku
v Peci pod Sněžkou

Mikulášská nadílka

Ježíškova vnoučata

Bruslení

Vítězné tažení našich florbalistů

Divadelní představení

Školní sport byl
v listopadu ve znamení florbalu

Plavání

Pišqworky

Muzikohraní

Literární exkurze
do Muzea K Zemana

Jak se žilo v minulosti

Projekt Voda 2018

Archeopark Všestary

Škola v přírodě Bartošovice v Orlických horách 3.B a 4.A

Škola v přírodě
v Jánských Lázních

Křídla, ploutve, nory, hnízda, žihadla, plástve…

Den matek

Den dopravní bezpečnosti 2018

¨Náš „Výlet„ do VČD

Čtvrťáci v Praze

Koncert Filharmonie Hradec Králové

Ekoprogram Paleta Pardubice

Přírodovědná praktika

Kouzelník

Zdravé zuby

Společně k bezpečí

S Péťou a vlkem
ve filharmonii

Výtvarná soutěž
Příroda kolem nás

Varhanní pořad

Vánoční výlet
pro páťáky

Vánoční maškarní diskotéka

Krmítka

Wroclav adventní

Pišqworky

Mikulášská nadílka

Rozsvěcení vánočního stromu

Vánoční pohádka

O kouzelné mošně

Kompostujeme ve škole

Kurz bruslení na zimním stadionu v Hradci Králové zahájen

Jedu, jedeš, jedeme!

Divadelní představení Výlet

Exkurze 5. ročníků
do Planetária

Exkurze Archeopark Všestary

Velká Británie s Britem

Adaptační pobyt 6. B