naše škola

naše škola

menu

úvodní stránka
kontakty
zakázky
zaměstnanci
školní rok 2019/20
sběrová soutěž
dokumenty
školní družina
školní jídelna
projekty
volba povolání
školní psycholog
zápis do 1.ročníku
zájmové centrum
zájezdy a kurzy
tělocvična
akce + fotogalerie
rozvrhy
suplování
GDPR
SRPŠ
plánek školy
volná místa
registr oznámení
napište nám
autor stránek

MOODLE
e-learning

kontakty


adresa
ZŠ Opatovice nad Labem, okres Pardubice
Školní 247
533 45 Opatovice nad Labem

důležitá telefonní čísla
ředitel, zástupce ředitele, ekonomka : +420 466 941 278 
vedoucí školní jídelny - odhlašování obědů : +420 466 941 212 
školní družina : + 420 605 352 342 

e-mail
skola@zsopatovice.cz

Zaměstnanci Základní školy Opatovice nad Labem
kontakty, mail.adresy školní rok 2018 - 2019
Mgr. Hynek Kalhous ředitel školy tel.

774291908

      Hynek.Kalhous@zsopatovice.cz
PaedDr.Blanka Krčmářová zástupkyně ředitele tel.

775150127

      Blanka.Krcmarova@zsopatovice.cz
Dana Čermáková ekonomka tel.

466941278

Lenka Šlechtová vedoucí školní jídelny tel. 466941212
      739287726
      Lenka.Slechtova@zsopatovice.cz
Lubomír Šubrt školník-správce budov tel. 605261699
Pavla Černá DiS.  admin.pracovnice   739365982
      Pavla.Cerna@zsopatovice.cz
třídní učitelé :      
Mgr.Samková Eva třídní učitelka I.A Eva.Samkova@zsopatovice.cz
Mgr.Hlaváčková Daniela třídní učitelka I.B Daniela.Hlavackova@zsopatovice.cz
Mgr.Kočí Petra třídní učitelka    II.A Petra.koci@zsopatovice.cz
Mgr.Bačinová Jolana třídní učitelka II.B Jolana.Bacinova@zsopatovice.cz
Mgr.Kašpárková Jana třídní učitelka III.A Jana.Kasparkova@zsopatovice.cz
Mgr.Bednaříková Zuzana třídní učitelka    III.B Zuzana.Bednarikova@zsopatovice.cz
Mgr.Ceeová Simona třídní učitelka   IV.A Simona.Ceeova@zsopatovice.cz
Mgr.Paulišová Vladimíra třídní učitelka IV.B Vladimira.Paulišova@zsopatovice.cz
Mgr.Štěrbová Jana třídní učitelka V.A Jana.Sterbova@zsopatovice.cz
Mgr.Doležalová Eva třídní učitelka   V.B Eva.Dolezalova@zsopatovice.cz
Mgr. Kvaček Jakub třídní učitel VI.A Jakub.Kvacek@zsopatovice.cz
Mgr.Dvořáková Radka třídní učitelka VI.B Radka.Dvorakova@zsopatovice.cz
Mgr.Neradová Irena třídní učitelka VII.A Irena.Neradova@zsopatovice.cz
Mgr.Kulhánková Iva  DiS. třídní učitelka VII.B Iva.Kulhankova@zsopatovice.cz
Mgr.Jelínek Petr třídní učitel VIII.A Petr.Jelinek@zsopatovice.cz
Jiřincová Kristýna třídní učitelka IX.A Kristyna.Jirincova@zsopatovice.cz
Mgr.Havel Jan třídní učitel IX.B Jan.Havel@zsopatovice.cz
netřídní učitelé :      
Mgr. Brixi Miluše učitelka   Miluse.Brixi@zsopatovice.cz
Bc. Faltová Michala učitelka   Michala.Faltova@zsopatovice.cz
Mgr. Joštová Petra učitelka, výchovná poradkyně  Petra.Jostova@zsopatovice.cz
Mgr. Lammrová Lucie učitelka    Lucie.Lammrova@zsopatovice.cz
Ing.Miřejovská Lenka učitelka, škol.sport   Lenka.Mirejovska@zsopatovice.cz
Mgr. Staša Aleš učitel, správce ICT   Ales.Stasa@zsopatovice.cz
Valášková Ivana učitelka   Ivana.Valaskova@zsopatovice.cz
Kolouchová Jana ped.asistentka, ZC   Jana.Kolouchova@zsopatovice.cz
Mezeiová Zdenka DiS. ped. asistentka   Zdenka.Mezeiova@zsopatovice.cz
školní družina :      
Eva Klobušníková Eva vedoucí vychovatelka   Eva.Klobusnikova@zsopatovice.cz
Lašáková Jana vychovatelka   Jana.Lasakova@zsopatovice.cz
Bc.Faltová Michala vychovatelka   Michala.Faltova@zsopatovice.cz

 

 

úřední e-deska

Projekt Školní psycholog ZŠ Opatovice
nad Labem

Chceme poznat svět

Poznáváme svět
a přírodu – dětem ku prospěchu

Bakaláři

naše akce

Školní výlet

Dopravní výchova
v 1. – 3.ročníku

Dětský den na letišti

Pozdrav deváťáků
z Itálie

Třeťáci na ozdravném pobytu

Výchovný koncert

Ozdravný pobyt

Cykloseminář 8.ročníku

SOUTĚŽ MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ oblastní kolo Pardubice

Praha historická

Pasování prvňáčků

Exkurze Ostrava

Stará řemesla

Exkurze Pasíčka

Beseda 7. B v knihovně

8. A na SUPŠ
v Hradci Králové

Masopust v knihovně

Recitační soutěž

Kuchařská soutěž
O nejlepší chlebíček

O nejlepší chlebíček…

Odměna za vysvědčení? V peřině!

Olešnice jednodenní lyžování

McDonalds cup 2019

Soptíkovo lyžování 2019

Pozdrav z lyžáku
v Peci pod Sněžkou

Mikulášská nadílka

Ježíškova vnoučata

Bruslení

Vítězné tažení našich florbalistů

Divadelní představení

Školní sport byl
v listopadu ve znamení florbalu

Plavání

Pišqworky

Muzikohraní

Literární exkurze
do Muzea K Zemana

Jak se žilo v minulosti

Projekt Voda 2018

Archeopark Všestary

Škola v přírodě Bartošovice v Orlických horách 3.B a 4.A

Škola v přírodě
v Jánských Lázních

Křídla, ploutve, nory, hnízda, žihadla, plástve…

Den matek

Den dopravní bezpečnosti 2018

¨Náš „Výlet„ do VČD

Čtvrťáci v Praze

Koncert Filharmonie Hradec Králové

Ekoprogram Paleta Pardubice

Přírodovědná praktika

Kouzelník

Zdravé zuby

Společně k bezpečí

S Péťou a vlkem
ve filharmonii

Výtvarná soutěž
Příroda kolem nás

Varhanní pořad

Vánoční výlet
pro páťáky

Vánoční maškarní diskotéka

Krmítka

Wroclav adventní

Pišqworky

Mikulášská nadílka

Rozsvěcení vánočního stromu

Vánoční pohádka

O kouzelné mošně

Kompostujeme ve škole

Kurz bruslení na zimním stadionu v Hradci Králové zahájen

Jedu, jedeš, jedeme!

Divadelní představení Výlet

Exkurze 5. ročníků
do Planetária

Exkurze Archeopark Všestary

Velká Británie s Britem

Adaptační pobyt 6. B