naše škola

naše škola

menu

úvodní stránka
kontakty
zakázky
zaměstnanci
školní rok 2018/19
sběrová soutěž
dokumenty
školní družina
školní jídelna
projekty
volba povolání
školní psycholog
zápis do 1.ročníku
zájmové centrum
zájezdy a kurzy
tělocvična
akce + fotogalerie
rozvrhy
suplování
GDPR
SRPŠ
plánek školy
volná místa
registr oznámení
napište nám
autor stránek

MOODLE
e-learning

školní rok


Organizace školního roku 2018/2019

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 3. září 2018. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019.
Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: 4. 2. - 10. 2. 2019
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna 2019, pátek 19. dubna 2019 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019.
Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.

Ředitelské volno pro žáky 3. a 4. ledna 2019.


Organizace školního roku 2018 -19  další termíny

1. Informační schůzky,  pedagogické rady
30. 8. 2018              1.pedagogická rada 
11. 9. 2018              třídní schůzky  SRPŠ v rozmezí 17 - 19 hodin (mimo 6.B) , schůzka výboru SRPŠ
18. 9. 2018              třídní schůzka 6.B v rozmezí 17 - 19 hodin
12. 9. 2018              Sběrová soutěž  - zahájení
20. 11. 2018            čtvrtletní pedagogická rada - hodnocení stavu prospěchu a chování žáků
27. 11. 2018            informační odpoledne pro rodiče, přítomnost pedagogů bude v rozmezí 17 - 19 hodin
24. 1.  2019             klasifikační pedagogická rada - uzavření klasifikace prospěchu a chování za I.pololetí
26. 3.  2019             třídní schůzky KPZŠ v rozmezí 17 - 19 hodin
23. 4.  2019             čtvrtletní pedagogická rada - hodnocení stavu prospěchu a chování žáků
21. 5.  2019             informační odpoledne pro rodiče, přítomnost pedagogů bude v rozmezí 17 - 19 hodin
20. 6.  2019             klasifikační pedagogická rada - uzavření klasifikace prospěchu a chování

2. další termíny, projekty, kurzy 
3. 9. 2018                slavnostní zahájení školního roku a přivítání žáků  1.ročníku 
4. 9. 2018                celoškolní projektový den Škola bez šikany Naše třída
10. - 13. 9. 2018      kurzy dopravní výchovy  (dopravní hřiště Pardubice 4. - 5. ročník) zahájení
10. - 12. 9. 2018      adaptační  kurz  6.B  Pec pod Sněžkou
12. - 14. 9. 2018      adaptační  kurz  6.A  Pec pod Sněžkou 
12. 9. 2018              sběrová soutěž  zahájení 
13.  9.  2018            kurz plavání zahájení  ( 3.- 4.ročník)     
26. 9. 2018              projekt  6.ročníků  Pravěk Všestary
28. 9. 2018              kulturní vystoupení žáků ZŠ Pohřebačský  jarmark
1. 10. 2018              zahájení činnosti  ZC školní kroužky,  Kroužky CZ
2. - 5.10. 2018         celoškolní  Den bezpečnosti a ochrany za mimořádných událostí
15.11. 2018             kurz plavání (3. - 4.ročík  ) ukončení 
prosinec 2018          kulturní vystoupení žáků Vánoční strom Opatovice n.L         
zač. pros. 2019        celoškolní projekt Vánoční dílny a odpoledne s rodiči
12. - 18.1.2019        lyžařský výcvikový  kurz (2.st.)  Pec pod Sněžkou  chata  Bivoj
14. - 18.1.2019        Soptíkovo  lyžování pro 1.- 3.ročník  Olešnice v Orlických horách
od    19.1. 2019       lyžařské výjezdy jednodenní / 1.st. v lednu - únoru dle počasí/
zač. dubna 2019      zápis do 1.ročníku
duben  2019            kurzy dopravní výchovy  (dopravní hřiště Pardubice 4. - 7. ročník
20. - 30.4.2019        Den Země celoškolní  ekoprojekt (ekocentrum Pasíčka a Lesy Hradec Králové)
květen 2019            jazykovědný pobyt  Německo - Švýcarsko
květen  2019           1.stupeň - školy v přírodě
27.5. - 29.5. 2019    zážitkový cykloseminář    8.A

 

úřední e-deska

Projekt Školní psycholog ZŠ Opatovice
nad Labem

Chceme poznat svět

Poznáváme svět
a přírodu – dětem ku prospěchu

Bakaláři

naše akce

Praha historická

Pasování prvňáčků

Exkurze Ostrava

Stará řemesla

Exkurze Pasíčka

Beseda 7. B v knihovně

8. A na SUPŠ
v Hradci Králové

Masopust v knihovně

Recitační soutěž

Kuchařská soutěž
O nejlepší chlebíček

O nejlepší chlebíček…

Odměna za vysvědčení? V peřině!

Olešnice jednodenní lyžování

McDonalds cup 2019

Soptíkovo lyžování 2019

Pozdrav z lyžáku
v Peci pod Sněžkou

Mikulášská nadílka

Ježíškova vnoučata

Bruslení

Vítězné tažení našich florbalistů

Divadelní představení

Školní sport byl
v listopadu ve znamení florbalu

Plavání

Pišqworky

Muzikohraní

Literární exkurze
do Muzea K Zemana

Jak se žilo v minulosti

Projekt Voda 2018

Archeopark Všestary

Škola v přírodě Bartošovice v Orlických horách 3.B a 4.A

Škola v přírodě
v Jánských Lázních

Křídla, ploutve, nory, hnízda, žihadla, plástve…

Den matek

Den dopravní bezpečnosti 2018

¨Náš „Výlet„ do VČD

Čtvrťáci v Praze

Koncert Filharmonie Hradec Králové

Ekoprogram Paleta Pardubice

Přírodovědná praktika

Kouzelník

Zdravé zuby

Společně k bezpečí

S Péťou a vlkem
ve filharmonii

Výtvarná soutěž
Příroda kolem nás

Varhanní pořad

Vánoční výlet
pro páťáky

Vánoční maškarní diskotéka

Krmítka

Wroclav adventní

Pišqworky

Mikulášská nadílka

Rozsvěcení vánočního stromu

Vánoční pohádka

O kouzelné mošně

Kompostujeme ve škole

Kurz bruslení na zimním stadionu v Hradci Králové zahájen

Jedu, jedeš, jedeme!

Divadelní představení Výlet

Exkurze 5. ročníků
do Planetária

Exkurze Archeopark Všestary

Velká Británie s Britem

Adaptační pobyt 6. B