Adaptační pobyt pro žáky 6. ročníku

Na začátku září se žáci tříd 6. A a 6. B zúčastnili adaptačního kurzu v Peci pod Sněžkou. Cílem pobytu bylo podpořit fungující a zdravé klima v rámci kolektivu a adaptovat se na nového třídního učitele. Žáci si vyzkoušeli mnoho různých aktivit na rozvoj vzájemné komunikace a spolupráce. A učitelé společně s nimi:)