Exkurze Hučák

Žáci 3. ročníků se v závěru školního roku vydali do Hradce Králové na exkurzi do vodní elektrárny Hučák. Dozvěděli se mnoho zajímavostí o udržitelných zdrojích energie, mohli si v laboratoři vyzkoušet, na jakém principu jednotlivé elektrárny fungují. Podívali se také na turbínu, která energii vyrábí a do strojovny. Cestou jsme také zavítali do Jiráskových sadů, podívat se na soutok Orlice a Labe, které dále teče k nám do Opatovic. Na nábřeží probíhal zrovna festival řemeslných škol, takže si i naši žáci vyzkoušeli práci se dřevem, kreslení, virtuální realitu a mnoho dalšího. Páteční den se vydařil.

Daniela Hlaváčková