Prohlídka středověkých stříbrných dolů

Třídy 5. A a 5. B se zúčastnily exkurze do středověkých stříbrných dolů v Kutné Hoře.
V bílých hornických pláštích a přilbách se svítilnou jsme vstoupili do podzemních šachet, které byly místy velmi úzké a také nízké (a strašidelné 🙂 ). Dověděli jsme se o těžbě, zpracování a využívání stříbra ve středověku i v současnosti. Hodně nás zajímala práce malých dětí. Mohli jsme si také koupit „stříbrný groš“.  Na závěr výletu jsme si prohlédli chrám sv. Barbory.

Žáci 5. A a 5. B