naše škola

naše škola

menu

úvodní stránka
kontakty
zakázky
zaměstnanci
školní rok 2019/20
sběrová soutěž
dokumenty
školní družina
školní jídelna
projekty
volba povolání
školní psycholog
zápis do 1.ročníku
zájmové centrum
zájezdy a kurzy
tělocvična
akce + fotogalerie
rozvrhy
suplování
GDPR
SRPŠ
plánek školy
volná místa
registr oznámení
napište nám
autor stránek

MOODLE
e-learning

zakázkyZakázka č.3/2015

Základní škola Opatovice nad Labem, okres Pardubice, adresa Školní 247, Opatovice nad Labem, PSČ 533 45, vyhlašuje Výzvu k podání nabídky v rámci "Výzvy MŠMT ČR OPVK č.56".

Jedná se o komplexní zajištění vzdělávacího jazykového pobytu dvou desetičlenných žákovských skupin s doprovázejícím pedagogem ve Velké Británii. Období :podzim 2015. Bližší informace naleznete v přiložené dokumentaci ZDE.

Mgr. Hynek Kalhous, ředitel školy 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zakázka č.2/2015

Základní škola Opatovice nad Labem,okres Pardubice, adresa : Školní 247, 533 45 Opatovice nad Labem, zveřejňuje výzvu na dodávku materiálu a prací pro tuto zakázku :
Zhotovení užitného nábytku pro žákovskou učebnu podle stávajícího, již existujícího vybavení tříd. Součástmi dodávky je soustava skříní a komod. Nejedná se o stůl, lavice ani židle.

Pro představu přikládáme ilustrativní nákres. Zájemce o zakázku se dostaví na podrobnou prohlídku stávajícího vzoru nábytku, změření rozměrů a projednání barevných odstínů a použitého materiálu. Následně předloží návrh rozpočtu zakázky.

Zájem o tuto zakázku sdělte řediteli školy nejpozději do: 12:00 hodin dne 19.6.2015 

kontaktní osoba : Mgr. Hynek Kalhous, ředitel ZŠ Opatovice nad Labem

pevná do školy : 466 941 278
mobil : 774 291 908


-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zakázka č.1/2015

Základní škola Opatovice nad Labem zveřejňuje výzvu na dodávku materiálu a prací pro tuto zakázku:
Oprava místnosti dílny školníka, spojená s rozdělením na dvě menší prostory stěnou typu sádrokarton s vestavěnými dveřmi. Zájem o tuto zakázku sdělte do 15.3.2015 řediteli školy nebo školníkovi - správci budov. Prohlídka a detailní popis zakázky na místě je nutný. Po prohlídce, v případě zájmu, můžete podat cenovou nabídku.

Mgr.Hynek Kalhous, ředitel školy, dne 24.2.2015 


 

úřední e-deska

Projekt Školní psycholog ZŠ Opatovice
nad Labem

Chceme poznat svět

Poznáváme svět
a přírodu – dětem ku prospěchu

Bakaláři

naše akce

Přespolní běh Pardubice

Školní výlet

Dopravní výchova
v 1. – 3.ročníku

Dětský den na letišti

Pozdrav deváťáků
z Itálie

Třeťáci na ozdravném pobytu

Výchovný koncert

Ozdravný pobyt

Cykloseminář 8.ročníku

SOUTĚŽ MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ oblastní kolo Pardubice

Praha historická

Pasování prvňáčků

Exkurze Ostrava

Stará řemesla

Exkurze Pasíčka

Beseda 7. B v knihovně

8. A na SUPŠ
v Hradci Králové

Masopust v knihovně

Recitační soutěž

Kuchařská soutěž
O nejlepší chlebíček

O nejlepší chlebíček…

Odměna za vysvědčení? V peřině!

Olešnice jednodenní lyžování

McDonalds cup 2019

Soptíkovo lyžování 2019

Pozdrav z lyžáku
v Peci pod Sněžkou

Mikulášská nadílka

Ježíškova vnoučata

Bruslení

Vítězné tažení našich florbalistů

Divadelní představení

Školní sport byl
v listopadu ve znamení florbalu

Plavání

Pišqworky

Muzikohraní

Literární exkurze
do Muzea K Zemana

Jak se žilo v minulosti

Projekt Voda 2018

Archeopark Všestary

Škola v přírodě Bartošovice v Orlických horách 3.B a 4.A

Škola v přírodě
v Jánských Lázních

Křídla, ploutve, nory, hnízda, žihadla, plástve…

Den matek

Den dopravní bezpečnosti 2018

¨Náš „Výlet„ do VČD

Čtvrťáci v Praze

Koncert Filharmonie Hradec Králové

Ekoprogram Paleta Pardubice

Přírodovědná praktika

Kouzelník

Zdravé zuby

Společně k bezpečí

S Péťou a vlkem
ve filharmonii

Výtvarná soutěž
Příroda kolem nás

Varhanní pořad

Vánoční výlet
pro páťáky

Vánoční maškarní diskotéka

Krmítka

Wroclav adventní

Pišqworky

Mikulášská nadílka

Rozsvěcení vánočního stromu

Vánoční pohádka

O kouzelné mošně

Kompostujeme ve škole

Kurz bruslení na zimním stadionu v Hradci Králové zahájen

Jedu, jedeš, jedeme!

Divadelní představení Výlet

Exkurze 5. ročníků
do Planetária

Exkurze Archeopark Všestary

Velká Británie s Britem

Adaptační pobyt 6. B