naše škola

naše škola

menu

úvodní stránka
kontakty
zakázky
zaměstnanci
školní rok 2019/20
sběrová soutěž
dokumenty
školní družina
školní jídelna
projekty
volba povolání
školní psycholog
zápis do 1.ročníku
zájmové centrum
zájezdy a kurzy
tělocvična
akce + fotogalerie
rozvrhy
suplování
GDPR
SRPŠ
plánek školy
volná místa
registr oznámení
napište nám
autor stránek

MOODLE
e-learning

zaměstnanci


 
Zaměstnanci Základní školy Opatovice nad Labem

školní rok 2018 - 2019

   
Mgr. Hynek Kalhous ředitel školy tel. 774291908  
PaedDr.Blanka Krčmářová zástupkyně ředitele tel. 775150127  
Dana Čermáková ekonomka tel. 466941278  
Lenka Šlechtová vedoucí školní jídelny tel. 739287726  
Lubomír Šubrt školník-správce budov tel. 605261699  
Pavla Černá DiS. administrativní pracovnice        tel. 739365982  
   
třídní učitelé
Mgr. Samková Eva třídní učitelka    I.A  
Mgr. Daniela Hlaváčková třídní učitelka I.B  
Mgr. Petra Kočí  třídní učitelka II.A  
Mgr. Jolana Bačinová třídní učitelka    II.B dyslektická asistentka
Mgr. Jana Kašpárková třídní učitelka    III.A dyslektická asistentka
Mgr. Zuzana Bednaříková třídní učitelka III.B dyslektická asistentka
Mgr. Ceeová Simona třídní učitelka IV.A dyslektická asistentka
Mgr. Vladimíra Paulišová třídní učitelka   IV.B školní sbor  
Mgr. Jana Štěrbová třídní učitelka V.A logop. asistentka, spec.pedagog
Mgr. Eva Doležalová třídní učitelka V.B dyslektická asistentka
Mgr. Jakub Kvaček  třídní učitel VI.A  
Mgr. Radka Dvořáková třídní učitelka VI.B metodik prevence poruch chování
Mgr. Irena Neradová třídní učitelka VII.A koordinátor ekologických aktivit
Mgr. Iva Kulhánková DiS. třídní učitelka VII.B  
Mgr. Petr Jelínek třídní učitel VIII.A správce tělocvičny
Kristýna Jiřincová třídní učitelka IX.A  
Mgr. Jan Havel třídní učitel IX.B  
netřídní učitelé
Mgr. Petra Joštová učitelka  výchovná poradkyně
Mgr. Aleš Staša učitel metodik ICT  
Ing. Lenka Miřejovská učitelka  školní sport  
Mgr. Miluše Brixi učitelka   
Bc. Michala Faltová učitelka   
Mgr. Lucie Lammrová učitelka   
zájmové centrum
Pavla Černá DiS. vedoucí vych. ZC 739365982  
Jana Kolouchová pedagogická asistentka  
Zdenka Mezeiová DiS. pedagogická asistentka  
školní družina 
Eva Klobušníková vedoucí ŠD a ZC tel. 605352342  
Bc. Michala Faltová vychovatelka, učitelka tel. 605352342  
Jana Lašáková vychovatelka tel. 605352342  

 

 

úřední e-deska

Projekt Školní psycholog ZŠ Opatovice
nad Labem

Chceme poznat svět

Poznáváme svět
a přírodu – dětem ku prospěchu

Bakaláři

naše akce

Školní výlet

Dopravní výchova
v 1. – 3.ročníku

Dětský den na letišti

Pozdrav deváťáků
z Itálie

Třeťáci na ozdravném pobytu

Výchovný koncert

Ozdravný pobyt

Cykloseminář 8.ročníku

SOUTĚŽ MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ oblastní kolo Pardubice

Praha historická

Pasování prvňáčků

Exkurze Ostrava

Stará řemesla

Exkurze Pasíčka

Beseda 7. B v knihovně

8. A na SUPŠ
v Hradci Králové

Masopust v knihovně

Recitační soutěž

Kuchařská soutěž
O nejlepší chlebíček

O nejlepší chlebíček…

Odměna za vysvědčení? V peřině!

Olešnice jednodenní lyžování

McDonalds cup 2019

Soptíkovo lyžování 2019

Pozdrav z lyžáku
v Peci pod Sněžkou

Mikulášská nadílka

Ježíškova vnoučata

Bruslení

Vítězné tažení našich florbalistů

Divadelní představení

Školní sport byl
v listopadu ve znamení florbalu

Plavání

Pišqworky

Muzikohraní

Literární exkurze
do Muzea K Zemana

Jak se žilo v minulosti

Projekt Voda 2018

Archeopark Všestary

Škola v přírodě Bartošovice v Orlických horách 3.B a 4.A

Škola v přírodě
v Jánských Lázních

Křídla, ploutve, nory, hnízda, žihadla, plástve…

Den matek

Den dopravní bezpečnosti 2018

¨Náš „Výlet„ do VČD

Čtvrťáci v Praze

Koncert Filharmonie Hradec Králové

Ekoprogram Paleta Pardubice

Přírodovědná praktika

Kouzelník

Zdravé zuby

Společně k bezpečí

S Péťou a vlkem
ve filharmonii

Výtvarná soutěž
Příroda kolem nás

Varhanní pořad

Vánoční výlet
pro páťáky

Vánoční maškarní diskotéka

Krmítka

Wroclav adventní

Pišqworky

Mikulášská nadílka

Rozsvěcení vánočního stromu

Vánoční pohádka

O kouzelné mošně

Kompostujeme ve škole

Kurz bruslení na zimním stadionu v Hradci Králové zahájen

Jedu, jedeš, jedeme!

Divadelní představení Výlet

Exkurze 5. ročníků
do Planetária

Exkurze Archeopark Všestary

Velká Británie s Britem

Adaptační pobyt 6. B