Vítáme Vás na internetových stránkách ZŠ Opatovice nad Labem, okres Pardubice

Naše škola

Naše škola leží mezi dvěma velkými městy. Jsme pro děti z naší obce i pro děti z okolí možností prožít svá školní léta v prostředí, kde se všichni známe a máme k sobě úctu.
„Vše ve prospěch dítěte.“                             Mgr. Hynek Kalhous

Uzavření školy od 14. října 2020 ZDE
Usnesení vlády ZDE
Ošetřovné říjen 2020 ZDE

Plán distanční výuky 19. – 23. 10. 2020
Vážení rodiče a žáci, souhrn informací k plánu distanční výuky v týdnu od 19. do 23. října 2020 pro jednotlivé třídy naleznete v aplikaci ZDE

Informace pro rodiče k on-line výuce
Vážení rodiče, v návaznosti na objevující se otázky, týkající se způsobu organizace on-line výuky na naší škole, Vám dáváme k nahlédnutí část manuálu MŠMT k distanční výuce ZDE.
Na základě doporučení MŠMT naše škola nepřistoupila k zavedení on-line výuky podle běžného rozvrhu, ale pro jednotlivé ročníky omezila on-line hodiny tak, aby jejich počet co nejlépe odpovídal schopnostem dětí podle jejich věku. Distanční výuka je zároveň odpovídajícím způsobem doplněna o samostatnou práci dětí, která je předávána vyučujícím ke kontrole a dětem je poskytována zpětná vazba.
Cílem naší školy není žák trávící denně 5 – 6 hodin před obrazovkou počítače, notebooku či mobilního telefonu. On-line výuka má být pouze jednou z částí distanční výuky, doplněnou o individuální práci žáků, která bude rozvíjet jejich samostatnost a kreativitu.
Za všechny pedagogické pracovníky naší školy bychom rádi poděkovali Vám, rodičům, za Vaši trpělivost a spolupráci v nelehkém období zavedené povinné distanční výuky. Vaší spolupráce si velmi vážíme a oceňujeme Vaši pomoc hlavně u nejmladších žáků naší školy.

Vedení ZŠ Opatovice nad Labem

Informace pro rodiče k distanční výuce od 14. 10. 2020
Vážení rodiče, informace k uzavření školy a distanční výuce naleznete ZDE

Pokyn ředitele školy k úpravě vzdělávání a ostatních provozních pravidel chodu školy ke splnění Usnesení vlády ČR ze dne 8. října 2020 č. 995, 996, 997 ZDE

INFORMACE PRO RODIČE K ZAVEDENÍ STŘÍDAVÉ DISTANČNÍ VÝUKY
Vážení rodiče, v přiloženém odkazu naleznete detailní informace k principu a fungování střídavé distanční výuky s platností od 12. 10. 2020 ZDE

Informace k provozu školní jídelny od 12. 10. 2020
Vážení rodiče, na základě nových nařízení Vlády ČR bude provedena dodatečná úprava principu fungování výdeje obědů ve školní jídelně. Žáci, kteří budou v následujícím týdnu přítomni ve škole, tj. 1. – 7. ročníky, budou o provedených změnách informováni v pondělí 12. 10. přímo ve škole.

Žáci 8. a 9. ročníku, kteří budou v příštím týdnu od 12. do 16. 10. fungovat v rámci distanční výuky z domova, budou mít možnost využít obědy ve školní jídelně v rámci připraveného časového rozpisu. Ten jim bude během víkendu zaslán na jejich školní e-mail. V případě, že během distanční výuky nebudete mít zájem o využití možnosti stravování v rámci školní jídelny, je nutné odhlásit obědy prostřednictvím webové aplikace, případně kontaktovat vedoucí školní jídelny.

Změna rozvrhu pro žáky 6., 8. a 9. ročníku
S platností od 5. 10. na přechodnou dobu (2-3 týdny) dochází na základě nových nařízení MŠMT ke změně rozvrhu:
Dívky ze 6.B mají výuku informatiky přesunutou na pondělí 7. hodinu, v úterý odpolední výuka odpadá.
Žáci 8.A mají v úterý 7. a 8. hodinu celá třída přírodopis a ve čtvrtek jim odpolední výuka odpadá.
Žákům 8.B odpadá odpolední výuka v úterý a ve čtvrtek mají 7. a 8. hodinu celá třída přírodopis.
Žáci 9.A a 9.B mají ve středu 7. hodinu pracovní činnosti a 8. hodina jim odpadá.

Odložení začátku Zájmové činnosti žáků (kroužky)
Vážení rodiče, na základě nových nařízení je pozastaven začátek provozu Zájmové činnosti žáků (kroužky) a to minimálně o 14 dní. O případné změně Vás budeme informovat prostřednictvím webových stránek školy.

Školní jídelna – změna způsobu vyzvedávání obědů
Vážení rodiče, s ohledem nová nařízení MŠMT týkající se provozu školní jídelny bude od pondělí 5. 10. možné vyzvednout oběd pro nemocné žáky pouze přes kancelář vedoucí školní jídelny (vstup ze dvora školy) a to v čase 11:00 – 11:15. Případný individuální termín vyzvednutí je nutné předem telefonicky konzultovat s vedoucí školní jídelny.

Sběrová soutěž
Ve středu 7. 10. bude pokračovat tradiční sběrová soutěž. Nasbírané papír prosím odevzdejte jako tradičně v provozním dvoře školy. Za účast v soutěži všem zúčastněným předem děkujeme.

Zavedení povinnosti nošení roušky v ZŠ Opatovice nad Labem
Vážení rodiče, na základě preventivního doporučení KHS Pardubice zavádíme s platností od pondělí 7. 9. 2020 pro žáky a zaměstnance povinnost nošení roušek ve společných prostorách školy a to do odvolání. Žádáme proto rodiče, aby vybavili děti minimálně 2ks roušek na každý školní den. Děkujeme všem rodičům za spolupráci, vedení ZŠ Opatovice nad Labem.

Informace pro rodiče ke vstupu do budovy školy
Vážení rodiče, na základě vývoje situace kolem epidemie COVID-19 zavádíme s platností od 3. 9. 2020 povinnost nošení roušky PRO RODIČE při vstupu do budovy ZŠ Opatovice nad Labem. Děkujeme za respektování tohoto nařízení.

Informace k aktuálnímu provozu školní jídelny
Vážení rodiče, z provozních a hygienických důvodů do odvolání bude ve školní jídelně nabízena pouze jedna varianta jídla. O případných změnách Vás budeme informovat.
Zároveň Vás žádáme o dodržování stanovené doby pro výdej obědů pro nemocné děti, tj. 11:15 – 11:30. V případě, že nemáte možnost v tomto termínu oběd vyzvednout, je nutné kontaktovat vedoucí školní jídelny p. Šlechtovou (tel. 739 287 726) a individuálně se dohodnout.

Informace k začátku školního roku 2020/21

Vážení rodiče a žáci,
s ohledem na dynamicky se vyvíjející situaci kolem epidemie koronaviru a související nařízení MŠMT a MZd, bychom Vás rádi seznámili se základními informaci k začátku nového školního roku.

Školní rok začne v úterý 1. září 2020 a to za účasti všech žáků a tříd běžným prezenčním způsobem. Výuka bude probíhat v rámci standardních tříd a skupin bez omezení počtu žáků. Pro žáky 2. – 9. tříd tak výuka začne jako každý rok v 7:45.

V úterý 1. září proběhne přivítání žáků 2. – 9. ročníků v jednotlivých třídách ze strany třídních učitelů a výuka je zkrácena na 1. vyučovací hodinu. Pro žáky, kteří mají na první školní den přihlášený oběd, bude výdej obědů probíhat od 8:30 do 10:30.

Od 8:00 začne slavnostní přivítání nových žáků 1. tříd a to před hlavním vstupem do školy. V případě nepříznivého počasí přivítání proběhne ve vstupním vestibulu školy. S ohledem na aktuální situaci jsme nuceni omezit účast veřejnosti pouze na zákonné zástupce nových žáků. Dalším rodinným příslušníkům nebude vstup do budovy školy povolen. Po oficiálním přivítání se noví žáci přesunou i s rodiči do tříd.

Ve zbývající dnech prvního školního týdne, tj. 2. – 4. září, bude výuka probíhat formou třídnických hodin v rámci jednotlivých tříd. Informace o délce výuky v jednotlivých třídách budou žákům předány první školní den.

V druhém školním týdnu od 7. září již bude výuka pokračovat standardně podle běžného rozvrhu, který naleznete na webových stránkách školy. Vzhledem k vývoji epidemiologické situace jsme byli nuceni pro letošní školní rok omezit přesuny žáků mezi jednotlivými učebnami na nejnutnější minimum. Zároveň bude omezen pohyb žáků ve společných prostorech školy v průběhu přestávek, které budou žáci trávit ve svých kmenových třídách. Detailní pokyny žáci obdrží od třídních učitelů.

Jednotliví třídní učitelé provedou na začátku školního roku aktualizaci kontaktní údajů od zákonných zástupců. Rádi bychom Vás proto požádali o maximální spolupráci v této věci. Třídní učitelé budou zároveň zákonné zástupce informovat o všech důležitých provozních informacích týkajících se jednotlivých tříd. Společné třídní schůzky SRPŠ, které běžně probíhaly ve třetím školním týdnu v září, nebudou v letošním školním roce hromadně organizovány.

Přihlášky do školní družiny, Zájmového centra a na dohled žáků z Libišan dostanou žáci 1. září. Prosíme o jejich vyplnění a vrácení co nejdříve, nejpozději ve čtvrtek 3. září. Případné dotazy na tel. čísle ŠD 605 352 342. Nabídku kroužků dostanou žáci v pondělí 7. 9. 2020. Kroužky budou zahajovat činnost od 1. 10. 2020
V případě, že dojde k jakýmkoli organizačním změnám ve fungování školy a výuky, budeme Vás neprodleně informovat prostřednictvím webových stránek školy. Žádáme Vás proto o jejich pravidelné sledování.

Na webových stránkách školy zveřejňujeme materiály MŠMT ohledně pravidel dodržování všech hygienických opatření v souvislosti s COVID-19 a jejich případné aktualizace. Velmi důrazně doporučujeme jejich prostudování.

Vedení ZŠ Opatovice nad Labem

Manuál k provozu škol od MŠMT a jeho dodatek
naleznete ZDE a ZDE

Vážení rodiče, milí žáci,
dovolte abych Vás informoval, že i když se v médiích můžete v těchto dnech dočítat opravdu všelijaké zprávy v souvislosti s Covid-19, ať již se současnou situací a nebo s předpoklady až spekulacemi „co přijde“ , nejsou k dnešnímu dni, tj. 21. 7. 2020 platná žádná oficiální rozhodnutí, která by měla znamenat, že cokoliv bude jinak oproti standardní organizaci povinné školní docházky.
Což znamená, že období školních prázdnin končí dnem pondělí 31. srpna 2020 a školní rok 2020 – 2021 začíná v úterý 1. září 2020.

Mgr. Hynek Kalhous,
ředitel školy

Upravené Informace pro rodiče a žáky k poslednímu školnímu týdnu 22. – 26. 6.

Vážení rodiče a milí žáci. V závěrečném týdnu 22. – 26. června proběhne výuka formou třídnických dnů přímo ve škole. V rámci třídnických dnů proběhne fotografování tříd v rámci dohodnutých skupin, vyřeší se vrácení učebnic, žákovských knih a další třídnické práce.
Díky úpravě pokynů od MŠMT ČR nebude nutné rozdělení jednotlivých tříd na dvě skupiny žáků. Abychom z preventivních důvodů omezili počet tříd přítomných přímo ve škole, budou třídnické dny mezi jednotlivé třídy rozděleny. Třídy 6.A, 7.A a 8.A budou přítomny na fotografování a třídnické práce v pondělí a středu (22. a 24. června) a třídy 6.B, 7.B, 8.B a 9.A v úterý a čtvrtek (23. a 25. června).

Detailní organizační pokyny zašlou třídní učitelé žákům na jejich školní e-maily, žádáme Vás proto o jejich důslednou kontrolu.

Všichni žáci musí přinést vyplněné Čestné prohlášení, které naleznete ke stažení zde. Výjimku mají žáci 9.A, kteří se účastnili přípravné výuky na přijímací zkoušky. Čestné prohlášení je možné vyzvednout přímo vytištěné v kanceláři vedení školy.

Rozdání vysvědčení proběhne v pátek 26. června. Předání vysvědčení proběhne přímo ve třídách a zúčastnit se mohou všichni žáci bez omezení počtu dětí v jednotlivých třídách. Detailní informace budou předány ze strany třídních učitelů.

1. stupeň: 8:00 – 8:30 – žáci z domácí výuky přinesou Čestné prohlášení !!!

2. stupeň: 8:15 – 8:45 – platí pro žáky 6. – 8. ročníku
9. A 9:00 – 10:00 – slavnostní vyřazení a rozloučení s žáky 9.A
– rozloučení a předání vysvědčení proběhne v altánku u pavilonu A1
– v případě špatného počasí proběhne vyřazení přímo ve třídě 9.A

Hodnocení v 2. pololetí 2019-2020 ZDE
VYHLÁŠKA ze dne 27. dubna 2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 ZDE

Informační schůzka 11.6. 2020 rodičů budoucích prvňáčků 2020/2021 ZDE

Informace pro rodiče žáků II. stupně ZŠ

Vážení rodiče,
v médiích prezentovalo MŠMT ČR informaci o tom, že od 8. června mohou do školy docházet i žáci II. stupně ZŠ. Okamžitě po zveřejnění této informace jsme se začali setkávat se zjištěními, že rodičovská veřejnost si tuto informaci vykládá ve smyslu, že „ve školách se opět bude vyučovat i II. stupeň ZŠ, byť v omezeném časovém rozsahu“. Tento výklad však rozhodně neodpovídá nastávající realitě. Proto Vám velmi doporučuji přečíst si dopis pana ministra ze dne 27. 5. 2020, který připojujeme jako přílohu této informace.

S ohledem na omezení stanovená MŠMT
a ministerstvem zdravotnictví bohužel není možné zajistit plnohodnotnou prezenční (docházkovou) výuku žáků 2. stupně ZŠ, ale pouze některé doprovodné aktivity, které jsou popsány v dopisu pana ministra.

Z tohoto důvodu jsme se rozhodli pokračovat v období od 8. do 19. června 2020 v již zavedeném způsobu výuky distančním způsobem.

Pro poslední školní týden od 22. do 26. června počítáme s návratem všech žáků 2. stupně a to ve formě třídnických dnů, během kterých budou vyřešeny všechny aktivity běžné na konci školního roku.

Vydání vysvědčení proběhne v pátek 26. června.

Přesné informace o principu fungování plánovaných třídnických dnů a případném rozdělení žáků do skupin budou zveřejněny v průběhu června 2020 prostřednictvím webu školy. Třídní učitelé zároveň žákům zašlou přesné pokyny na školní e-mailové adesy.
Pokud budou doporučení MŠMT a ministerstva zdravotnictví v průběhu června upravena a budeme splňovat všechny prostorové, personální a hygienické podmínky, pokusíme se na tuto situaci pružně reagovat a umožnit žákům 2. stupně okamžitý návrat k prezenčnímu studiu přímo
ve škole.

Dne 1. 6. 2020
Mgr. Hynek Kalhous, ředitel školy

Příloha: dopis MŠMT ČR ze dne 27. 5. 2020

Vážení rodiče a milí žáci prvního stupně,
od příštího týdne čeká větší část žáků I. stupně návrat do školy, ovšem nikoliv do běžného školního režimu, na jaký jste již zvyklí. Připravili jsme proto pro Vás souhrn nejdůležitějších informací, které budete potřebovat předtím, než se v pondělí znovu sejdeme přímo ve škole.

Zákonné zástupce laskavě žádáme, aby si níže uvedené informace důkladně pročetli.

Výuka bude v souladu s nařízeními ministerstev školství a zdravotnictví prováděna v rámci vytvořených pracovních skupin. Podařilo se nám zachovat rozdělení skupin podle tříd (bude 10 skupin) a většina žáků tak bude součástí skupiny vytvořené z jejich kmenové třídy. Z výše uvedených 10- ti skupin vzniklo pět, ve kterých bude zajištěna i odpolední činnost, nejdéle do 16:00 hodin.

Začátek výuky byl stanoven na 8:00 hodin, v pondělí 25. 5. se proto žáci
dostaví ke škole nejpozději v 7:50 hodin.


Žáci 4. a 5. ročníků se budou, podle pokynů, které Vám individuálně sdělí jednotliví vyučující, shromažďovat před hlavním vchodem do školy. Zde budou vytvořena stanoviště pro jednotlivé skupiny.
Žáci 1. – 3. ročníků se dostaví bočním vchodem u družiny a na svého vyučujícího budou, opět podle individuálně předaných pokynů, čekat na vyznačených stanovištích.

Určení vyučující Vás budou očekávat od 7:45, nemá proto význam se ke škole dostavit s výrazným předstihem.

Žáci s sebou musí donést vyplněné a podepsané „Čestné prohlášení“ s datem vyplnění, které nebude starší než tři dny, tj. maximálně 22. 5. 2020.

Pokud již někteří z rodičů vyplněné čestné prohlášení zaslali, musí ho vyplnit znovu.

Formulář „Čestné prohlášení“ je dostupný na webových stránkách školy, případně je možné se pro něj do konce týdne, po předchozí telefonické dohodě, zastavit přímo ve škole.

Žáci si zároveň musí přinést minimálně dvě vlastní roušky a igelitový pytlík, do kterého budou použité roušky odkládat.

V případě nesplnění výše uvedených podmínek, nebude možné žáka do prezenční výuky zařadit!

Výuka bude probíhat ve dvou blocích. Dopolední „výukový blok“, který zahrnuje i oběd, bude probíhat v případě 1. – 3. tříd do 12:30 a v případě 4. – 5. tříd do 13:00. Pokud není žák zařazen na základě Vaší žádosti do odpolední části výuky, odchází ve výše uvedených časech ze školy domů a rodinní příslušníci ho mohou případně vyzvednout na stejném stanovišti, na jakém bude probíhat ranní shromažďování dětí. V případě dětí, které byly přihlášeny i na odpolední část výuky si je plynule převezmou vychovatelky, se kterými budou děti trávit odpolední část výuky a to až do vyzvednutí ze strany rodinných příslušníků, případně do individuálně dohodnutého termínu odchodu žáka z odpolední výuky samostatně domů. Detailní informace k vyzvedávání dětí Vám opět sdělí určení vyučující.

Obědy budou pro děti vařeny formou teplé stravy bez polévky. Všechny děti, které se ve školní jídelně stravují standardně v průběhu školního roku, budou mít obědy přihlášeny automaticky. Pokud budete mít zájem o odhlášení obědů, bude nutné provést odhlášení individuálně a to standardním způsobem přes webovou aplikaci. U skupin žáků 1. – 3. ročníku budou obědy dětem donášeny přímo do tříd v jednorázových obalech a děti se budou společně s vyučujícím stravovat přímo v určených třídách. Žáci 4. – 5. ročníků se budou stravovat podle vytvořeného harmonogramu přímo ve školní jídelně, a to vždy pouze jedna skupina pod dozorem svého vyučujícího. V případě onemocnění žáka bude možné v 1. den nemoci oběd vyzvednout.
Vydáván bude přes kancelář vedoucí školní jídelny (vstup přes dvůr školy) a to v jednorázovém obalu (není možné použít vlastní nosič na jídlo). Oběd bude možné vyzvednout pouze v časovém rozmezí 13:00 – 13:15.

Rádi bychom Vás upozornili, že děti budou muset během prezenční výuky ve škole striktně dodržovat pravidla stanovené ministerstvem školství a zdravotnictví. Poučení dětí proběhne 25. 5. a dětem bude detailně vysvětleno, jakým způsobem bude výuka probíhat a jaká jsou důležitá
omezení a pravidla, která bude nutné bezpodmínečně dodržovat. Namátkově se jedná např. o nošení roušek v případě skupinové práce ve třídě, povinnost nasazení roušky v případě opuštění vyhrazené učebny, zvýšená hygiena po dobu pobytu v budově školy, omezení fyzického
osobního kontaktu se spolužáky, zákaz „mixování“ vytvořených pracovních skupin a to i v době pobytu mimo školní budovu v rámci areálu školy atd.


Jsme nuceni Vás upozornit, že v případě opakovaného porušování stanovených pravidel bude přistoupeno k vyloučení daného žáka z prezenční výuky.

Po zbývající část období vyučování tohoto školního roku budou i nadále vytvářeny ze strany vyučujících pravidelné týdenní učební plány, které budeme zveřejňovat na webu školy v aplikaci e-deska.

Učební plány budou společné pro všechny žáky bez rozdílu, ať již budou využívat možnost prezenční výuky, nebo nadále budou pokračovat ve výuce „distanční“ formou z domova.
Nebude tedy docházet ke znevýhodnění žáků, kteří nevyužili možnost prezenční výuky přímo ve škole! Ve spolupráci s vyučujícími zajistíme maximální podporu všem žákům, kteří budou pokračovat ve výuce z domova.
V případě jakýchkoli dotazů se prosím neváhejte obrátit na určené vyučující pro jednotlivé pracovní skupiny, případně přímo na zástupce vedení školy.

TĚŠÍME SE NA OSOBNÍ SETKÁNÍ V PONDĚLÍ

Vedení školy, dne 20. 5. 2020

Důležité upozornění pro rodiče žáků I.stupně!
Někteří rodiče nám spolu s Návratkou, kterou potvrzují účast dítěte na vyučování od 25. 5. 2020, vrací rovnou také Čestné prohlášení. To je v těchto dnech předčasné! Čestné prohlášení přinese žák v den nástupu do školy! Nové formuláře Čestného prohlášení si prosím vyzvedněte ve škole v úředních hodinách.

Mgr.Hynek Kalhous, ředitel školy
dne: 13. 5. 2020

Důležité informace
pro rodiče

dne 7. 5. 2020 ZDE

Informace pro rodiče žáků I. stupně
k prezenční výuce od 25. 5. 2020 ZDE

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků
virového infekčního onemocnění ZDE
Ochrana zdraví a provoz ZŠ v období do konce školního roku 2019/20 ZDE

Rozvrh on-line výuky 2. stupeň

Milí žáci a rodiče,
od 27. 4. rozšiřujeme domácí výuku tříd na 2. stupni o pravidelné on-line hodiny, které budou probíhat prostřednictvím platformy Google Meet. Výuka bude organizována podle vytvořeného harmonogramu pro jednotlivé třídy ZDE.
Princip výuky je nastaven tak, že v rámci hlavních předmětů, tj. matematiky, českého jazyka a anglického jazyka proběhne vždy minimálně jedna on-line hodina týdně. U zbývajících kmenových předmětů, tj. Nj, Rj, Fy, Ch, Př, Ze a Dě proběhne on-line hodina minimálně jednou za dva týdny. Detailní informace a odkazy na připojení do videokonference Vám zašlou jednotliví vyučující na Vaše školní e-maily.

Vážení rodiče,
od 2. 4. 2020 14:00 bude možné zapisovat děti do 1. ročníku pro následující školní rok 2020/21 prostřednictvím on-line zápisu. Pro zápis dětí prosím využijte odkaz ZDE.

Vyplněný on-line formulář prosím vytiskněte a podepsaný ho zašlete poštou na adresu školy: Školní 247, 533 45 Opatovice nad Labem. Další možností je přinést vytištěnou přihlášku osobně a vhodit ji do poštovní schránky u hlavního vchodu do Centrálního pavilonu školy.

V případě, že nebudete mít možnost vyplněný formulář doma vytisknout, kontaktujte prosím zástupkyni ředitele školy Mgr. Ivu Kulhánkovou na tel. čísle 775 150 127.

Stanovení úředních hodin ZŠ Opatovice nad Labem, platné od 16. 3. 2020 do odvolání ZDE

Informace pro rodiče – zrušené výjezdy do zahraničí ZDE

Prosíme rodiče o kontrolu stavu konta na stravném (www.strava.cz).
Pokud je zůstatek větší než 722,-Kč,
zrušte si prosím ihned trvalý příkaz na placení obědů!

Důležité informace ředitele školy ze dne 22.3.2020 ZDE

Vážení rodiče a žáci, od neděle 15. 3. budou v pravidelných týdenních intervalech zveřejňovány pokyny pro domácí výuku žáků a to prostřednictvím „úřední e-desky“.

Novinky k domácí výuce a zavedení Konzultačních hodin pro žáky v rámci domácí výuky ZDE

Konzultační hodiny pro domácí výuku ZDE

Domácí úkoly

Pokyny k domácí výuce pro všechny třídy je možné stáhnout ZDE.

Po stažení a rozbalení souboru jsou jednotlivé pokyny rozděleny do složek podle jednotlivých tříd 1. stupně a vyučujících 2. stupně.
Pokyny k domácí výuce budou pro 1. stupeň rozděleny podle jednotlivých tříd a pro 2. stupeň podle jednotlivých vyučujících. Pracovní plán pro žáky je připravován na jeden týden a zveřejněn bude vždy v neděli.
Doplňující materiály k výuce (pracovní listy, prezentace apod.) budou jednotliví vyučující zasílat pro 1. stupeň na zavedené kontaktní e-mailové adresy rodičů a pro 2. stupeň na školní e-mailové adresy žáků. Všichni žáci 2. stupně znají své e-mailové adresy i přístupová hesla. Adresa je tvořena: jménopříjmení@zsopatovice.cz
(např. pavelnovak@zsopatovice.cz) a heslo je shodné s přihlášením na PC v učebnách Informatiky a Fyziky.
V případě jakýchkoliv komplikací s přístupem na web či do školního e-mailu kontaktujte prosím telefonicky nebo e-mailem kteréhokoli zástupce ředitele školy – kontakty jsou na webu školy.
Pro zobrazení domácích úkolů a učiva na PC doporučujeme používat internetové prohlížeče google chrome nebo mozilla firefox. V případě použití staršího prohlížeče internet explorer může docházet k chybnému zobrazení. Další možností je stažení souboru s informacemi přímo do PC.

Ředitel školy rozhodl o zrušení veškerých výjezdů se žáky, které byly plánovány pro tento školní rok. Výjezdy do zahraničí se nejeví jako reálné pro pravděpodobně velmi dlouhé období, vzhledem k předpokladu dlouhodobého setrvání stavu uzavření hranic ČR, takže nelze uvažovat o žádné náhradě za rušené výjezdy (Anglie, Itálie, Rakousko). Výjezdy do škol v přírodě v dalším školním roce jsou otázkou budoucí, a to s ohledem na vývoj epidemiologické situace.
Otázka vrácení záloh za zrušené výjezdy do zahraničí je předmětem řešení s cestovními kancelářemi, kterým byla oficiálně odeslána informace o zrušení zájezdů z objektivních důvodů. Cestovním kancelářím bylo jednoznačně sděleno, že očekáváme vrácení zálohově poskytnutých finančních prostředků v plné výši, neboť nejde o storno z vůle školy, ale jednoznačně o zásah „vyšší moci“. Pro případ sporu s příslušnou CK bude škola postupovat právní cestou v zastoupení renomované právní kanceláře.

S ohledem na aktuální vývoj událostí je s platností od 14. 3. 2020 tělocvična Základní školy Opatovice nad Labem do odvolání uzavřena i pro externí nájemce. Děkujeme za pochopení.

Vážení rodiče, potvrzenou „Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy“ je možné si vyzvednout v kancelářích vedení školy Opatovice nad Labem v pracovní den od 8:00 do 15:00. V tuto chvíli připravujeme plán pro výuku žáků z domova na následující týden. Detailní informace budou zveřejněny v pátek 13. 3. odpoledne na webu školy.