Vítáme Vás na internetových stránkách ZŠ Opatovice nad Labem, okres Pardubice

Naše škola

Naše škola leží mezi dvěma velkými městy. Jsme pro děti z naší obce i pro děti z okolí možností prožít svá školní léta v prostředí, kde se všichni známe a máme k sobě úctu.
„Vše ve prospěch dítěte.“                             Mgr. Hynek Kalhous

Sběrová soutěž
Vážení rodiče, sběrová soutěž bude pokračovat ve středu 12. ledna 2022. Sběrný papír můžete odevzdat na provozní dvůr školy do 9:00. V následujících měsících bude sběr probíhat pravidelně vždy 2. týden v měsíci.

Leták MŠMT ČR
s informacemi pro rodiče ZDE

Změny v testování žáků na COVID-19
Vážení rodiče, na základě rozhodnutí vlády ČR bude v první polovině ledna probíhat pravidelné testování žáků 2x týdně a to vždy v pondělí a čtvrtek. Zajistěte proto prosím včasný příchod žáků ke škole a to nejpozději v 7:25 ráno. U dojíždějících žáků počítáme s možností případného zpoždění na základě problému s hromadnou dopravou.

Testovat se nově budou všichni žáci bez ohledu na to, jestli jsou, či nejsou očkovaní, případně prodělali COVID v posledních šesti měsících.

Děkujeme za spolupráci


Vážení rodiče a milí žáci, za celou naši Základní školu vám i vašim rodinám přejeme pohodové prožití vánočních svátků, bohatou nadílku a do roku 2022 hlavně to, ať je lepší a klidnější než ten uplynulý.

Krásné Vánoce přeje kolektiv zaměstnanců ZŠ Opatovice nad Labem

Vážení rodiče,
na základě rozhodnutí MZd bude testování žáků probíhat pravidelně každé pondělí a to až do odvolání. I nadále tak prosíme o zajištění příchodu žáků ke škole nejpozději v 7:30 (výjimku mají žáci, kterým výuka začíná až 2. vyučovací hodinou).
Děkujeme za spolupráci

Plošné COVID-19 testování žáků ve dnech 22. a 29. 11.
Vážení rodiče, na základě rozhodnutí MZd a MŠMT proběhne ve dnech 22. a 29. 11. další kolo plošného testování žáků na COVID-19. Testování bude probíhat stejným způsobem jako v minulosti, tj. před začátkem 1. vyučovací hodiny a netýká se žáků, kteří mají kompletní dokončené očkování nebo spadají do ochranné lhůty 180 dní od prodělání nemoci.

Rádi bychom Vás požádali, abyste zajistili příchod vašich dětí do školy v oba výše uvedené dny (jedná se o pondělí) již v 7:30. Děti si před školou převezmou příslušní vyučující. Ranní družina bude fungovat standardně bez omezení. Zároveň prosím zajistěte, abyste v pondělí ráno byli dostupní na kontaktních telefonních číslech, kvůli případnému kontaktu ze strany vedení školy na základě pozitivního testu.

Děkujeme za spolupráci

Zrušení lyžařského výcviku leden 2022

Vážení rodiče a žáci, vzhledem k aktuálnímu vývoji epidemie a rostoucímu počtu pozitivních žáků přímo v rámci naší školy, jsme se rozhodli přistoupit ke zrušení původně plánovaného lyžařského výcviku v lednu 2022.

Důvodem pro toto nepopulární rozhodnutí jsou zároveň také nově stanovená pravidla pro lyžařská střediska, která by výrazně znevýhodnila všechny neočkované žáky naší školy. Jako škola nechceme jít cestou rozdělování dětí podle toho, zda očkované jsou nebo nikoli.

V případě, že se epidemiologická situace celkově i v rámci naší školy v následujících týdnech uklidní, jsme rozhodnuti pro případné zájemce zorganizovat jednodenní lyžařské výjezdy. V této věci vás budeme podle vývoje situace s předstihem informovat.

Děkujeme vám rodičům i všem našim žákům za pochopení a trpělivost a přejeme za celou naši Základní školu pevné zdraví do následujících náročných týdnů.

Zrušení informačních rodičovských schůzek 18. 11.

Vážení rodiče, s ohledem na rychle se zhoršující epidemiologickou situaci, rostoucí počet nakažených COVID-19 a následné riziko vyhlášení karantény, jsme se rozhodli zrušit původně plánované Informační rodičovské schůzky dne 18. 11. v prezenční podobě přímo ve škole. Chceme tak minimalizovat riziko šíření nákazy a počet vyhlášených karantén pro jednotlivé třídy.

Třídní učitelé na 1. stupni budou rodiče individuálně informovat o zvolené variantě náhradních rodičovských schůzek pro jednotlivé třídy.

Rodiče žáků na 2. stupni mají možnost v termínu 18. – 30. listopadu kontaktovat vyučující (individuálně prostřednictvím Bakalářů, případně na školní email), které chtěli osobně navštívit a dohodnout si s nimi on-line schůzku na konkrétní termín (případně individuální setkání jeden na jednoho přímo ve škole). Průběžné hodnocení žáků za 1. čtvrtletí bude k dispozici od 18. 11. přímo v Bakalářích (velká modrá známka u daného předmětu).

Děkujeme za pochopení a spolupráci

Informace pro rodiče žáků v karanténě ke školnímu stravování
Vážení rodiče, pro žáky, kteří jsou na základě rozhodnutí KHS v preventivní karanténě a na distanční výuce, platí možnost vyzvednutí obědů ze školní jídelny zákonným zástupcem po celou dobu nařízené karantény a distanční výuky.

Obědy bude možné odebrat v čase 11:15 – 12:00. Oběd vám bude vydán v jednorázovém obalu a vyzvednutí je nutné v kanceláři vedoucí školní jídelny (vchod po železných schodech z boční strany školní jídelny). Pro vyzvednutí obědů není možné využívat vlastní nádoby a vcházet přímo do prostor školní jídelny.

Děkujeme za spolupráci

Informační rodičovské schůzky
Vážení rodiče, s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci budou informační schůzky pro rodiče probíhat v následujících termínech:

2. stupeň – informační schůzky proběhnout ve čtvrtek 18. 11. v čase 17:00 – 19:00. Podle vašich potřeb můžete navštívit jednotlivé vyučující v jejich kmenových učebnách nebo kabinetech.

1. stupeň – třídní učitelé budou rodiče svých žáků individuálně informovat o zvoleném termínu rodičovských schůzek

Změna telefonických kontaktů školy
Vážení rodiče, z organizačních důvodů došlo ke zrušení pevných linek, které v minulosti naše škola využívala. Nadále fungují všechny kontakty na mobilní telefonní čísla. V případě, že budete potřebovat kontaktovat vedení školy, využijte prosím kontaktní mobilní čísla uvedená na webu školy v sekci Kontakty

Vážení rodiče, ve středu 10. 11. pokračuje Sběrová soutěž. Označené balíky papíru můžete dovézt na provozní dvůr školy do 9:00. Děkujeme!

Vážení rodiče, připomínáme, že výdej obědů do jídlonosičů pro nemocné žáky je možný pouze v termínu od 11:15 do 11:30. Nemocné děti mají nárok na oběd pouze první den nemoci!

Ředitelské volno 25. – 26. října
Vážení rodiče, v posledním říjnovém týdnu před podzimními prázdninami bude ve dnech 25. a 26. října (pondělí a úterý) vyhlášeno ředitelské volno. Výuka bude standardně pokračovat od pondělí 1. listopadu.

Sběr papíru
Vážení rodiče a žáci, ve středu 15. 9. začínáme nový ročník sběrové soutěže. Starý papír můžete přivést jako již tradičně v ranních hodinách do 9:00 do provozního dvora školy.

Třídní schůzky září 2021
Vážení rodiče, třídní schůzky proběhnou v týdnu od 20. do 24. září 2021.

Pro 6. – 9. ročníky proběhnou třídní schůzky v úterý 21. září od 17:00. Hlavním tématem budou informace k používání elektronického systému Bakaláři. Rádi bychom vás požádali o co největší účast.

Termín třídních schůzek pro 1. – 5. třídy bude řešen individuálně a rodiče budou o termínu informováni ze strany třídních učitelů, a to na kontaktní e-mailové adresy.

Zároveň začínáme od pondělí 13. září vybírat tradiční příspěvky na SRPŠ na školní rok 2021/22. Jako již tradičně se jedná o částku 200 Kč/rok a platí se vždy pouze za jednoho žáka v rámci rodiny.

Vážení rodiče a milí žáci,
prázdniny byly krátké a uběhly příliš rychle, jak to ostatně bývá pokaždé a za pár dní nám začíná nový školní rok 2021/22. Rádi bychom vás proto seznámili se základními organizačními informacemi a pokyny k začátku školního roku ZDE.

Zápis do 1. ročníku – rozhodnutí o přijetí ZDE