Vítáme Vás na internetových stránkách ZŠ Opatovice nad Labem, okres Pardubice

Naše škola

Naše škola leží mezi dvěma velkými městy. Jsme pro děti z naší obce i pro děti z okolí možností prožít svá školní léta v prostředí, kde se všichni známe a máme k sobě úctu.
„Vše ve prospěch dítěte.“                             Mgr. Hynek Kalhous

Vážení rodiče a milí žáci. Máme za sebou velmi specifický školní rok 2020/21. Všem rodičům bychom jménem zaměstnanců naší školy rádi poděkovali za v drtivé většině perfektní spolupráci v průběhu náročného období distanční výuky. Díky vám většina dětí tuto těžkou výzvu zvládla výborně.

Všem žákům naší školy přejeme pohodové prázdniny plné sluníčka. Letošním absolventům z 9. ročníků potom držíme pěsti do dalšího studia a věříme, že důležitou životní změnu zvládnou bez komplikací.

Krásné prázdniny !!!

Zaměstnanci ZŠ Opatovice nad Labem

Důležitá informace rodičům žáků!

25. 6. 2021
Oznamuji Vám tímto, že v tomto týdnu byla ministerstvem financí předschválena žádost obce Opatovice nad Labem o dotaci na stavební akci Rozšíření školní jídelny Základní školy Opatovice nad Labem. Vzhledem k tomu, že jde o velmi rozsáhlou stavební změnu vnitřní i vnější dispozice stávajícího pavilonu B2, jsou předepsané termíny na provedení celé stavby a její uvedení do řádného provozu velmi krátké a přesný harmonogram startu, průběhu a zdárného dokončení této velké stavební akce nelze v těchto dnech stanovit. Pro účely alespoň minimálně nejnutnější organizační přípravy mírně upravujeme ukončení tohoto školního roku, viz níže a dovolujeme si vás upozornit, že podle vývoje situace s určitou pravděpodobností může nastat případ, kdy se v novém školním roce bude volit některý ze způsobů náhradního stravování.
Ujišťujeme Vás, že budete během léta včas informováni.

Aktuální organizační informace:
1) poslední výdej oběda v tomto školním roce je v pátek 25. 6. 2021. Vše bude řádně vyúčtováno a na zbývající tři dny školního roku (28. – 30. 6.) jsou zaplacené obědy automaticky odhlášeny.
2) v pondělí a v úterý (28. – 29. 6.) končí vyučování v 11: 30 hodin. Následně žáci odcházejí domů, s tím, že je zachován pouze provoz školní družiny.
3) poslední den po vydání vysvědčení žáci odcházejí domů v 8:30 hodin. Rozloučení se žáky IX. ročníku proběhne od 9:00 v zahradní učebně ZŠ za příznivého počasí, eventuálně ve vstupní hale Centrálního pavilonu za setrvalého deště.
4) upozorňuji, že od 1. 7. 2021 platí absolutní zákaz vstupu do areálu ZŠ pro veškerou veřejnost! V areálu budou probíhat stavební práce – přípravné práce pro budoucí přestavbu na budově B2 a v rohu protilehlém sportovnímu hřišti bude vznikat Dětské dopravní hřiště!

25. 6. 2021
Mgr. Hynek Kalhous,
ředitel školy

Prezenční výuka všech žáků od 17. 5. 2021
Vážení rodiče a žáci, od pondělí 17. května 2021 se všichni žáci naší školy vrací k trvalé prezenční výuce přímo ve škole a to podle standardního rozvrhu. Žáci, kteří využívají obědy ve školní jídelně, je budou mít automaticky přihlášeny. Pokud o obědy nebudete mít zájem, bude nutné je znovu na daný den odhlásit. Testování všech žáků na COVID-19 bude nově probíhat pouze jednou týdně, a to standardně v pondělí od 7:25. Žáci jsou i nadále povinni v průběhu výuky nosit chirurgické roušky, nanoroušky nebo respirátory.

Vyzvedávání obědů pro nemocné žáky
Vážení rodiče, od pondělí 17. 5. bude vyzvedávání obědů pro nemocné žáky probíhat v termínu 11:00 – 11:15. Do jídelny prosím vstupujte zadním vchodem (schůdky), naproti tělocvičně.

Výběrové předměty pro rok 2021-22
Vážení rodiče a žáci, v pondělí 17. 5. budou všem žákům 2. stupně + žákům letošních 5. ročníků předány dotazníkové lístky s výběrem volitelných předmětů, případně 2. povinného cizího jazyka pro následující školní rok 2021/22. Vyplněné dotazníkové lístky děti přinesou zpět do školy nejpozději do pátku 21. 5. Rádi bychom vás upozornili, že počty míst v jednotlivých skupinách jsou limitované, žádáme vás proto o co nejrychlejší odevzdání. 

Zápis do 1. ročníku – rozhodnutí o přijetí ZDE

DETAILNÍ INFORMACE K NÁVRATU ŽÁKŮ 2. STUPNĚ DO ŠKOLY OD PONDĚLÍ 3. KVĚTNA + ZMĚNY V TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ 1. STUPNĚ ZDE

Vážení rodiče a žáci, vydávání obědů pro žáky na distanční výuce bude od 3. 5. 2021 probíhat nově v čase 13.45 – 14.15 hod.

Návrat žáků 2. stupně k rotační výuce
Vážení rodiče a žáci, na základě dnešního rozhodnutí vlády ČR se žáci 2. stupně v Pardubickém kraji vrací k prezenční rotační výuce dříve, než bylo původně prezentováno, a to již od pondělí 3. května. V rámci naší školy nastoupí jako první od 3. května třídy 6.B, 7.B, 8.B a 9.B. Bližší informace a pokyny k návratu žáků budou zveřejněny zítra odpoledne na webu školy.

Vážení rodiče,
od pondělí 26. 4. bude pro testování žáků využíván jiný typ testu a to od spol. Singclean.
V příloze naleznete instruktážní leták k novému typu testu ZDE a zároveň přikládáme odkaz na instruktážní video ZDE.

Ještě jednou děkujeme za skvělou spolupráci!

Sběrová soutěž
Vážení rodiče a žáci, další kolo sběrové soutěže proběhne tuto středu 28. dubna. Balíky s papírem prosím odevzdávejte jako tradičně na provozní dvůr školy.

Vážení rodiče,
na základě rozhodnutí MŠMT budou žáci 9. ročníku před absolvováním přijímacích zkoušek potřebovat potvrzení o negativním antigenním testu na COVID-19.
Testování za tímto účelem na naší škole proběhne ve středu 28.4. a to v následujících termínech:
8:30 – třída 9.A
9:00 – třída 9.B
Po provedení testu bude žákům v případě negativního výsledku vydáno potvrzení, které vezmou s sebou na přijímací zkoušku.

DETAILNÍ INFORMACE K NÁVRATU DĚTÍ DO ŠKOLY
OD PONDĚLÍ 12. DUBNA
ZDE

Změna času testování dětí
Vážení rodiče a žáci, na základě dnešní zkušenosti posuneme časy testování dětí v pondělí a čtvrtek. Děti jsou úžasně šikovné, takže testování zvládneme v kratších intervalech. 
Pro 1. – 3. třídy se nic nemění, sraz u školy v 7:25, od 7:30 testování. 
Pro 4. – 5. třídy sraz nově již v 7:55 a od 8:00 testování. 

Rádi bychom vám touto cestou poděkovali za skvělou spolupráci !!!

Vážení rodiče a žáci, výdej obědů pro žáky na distanční výuce bude probíhat v čase 13:15 – 13:45. Do jídelny prosím vstupujte zadním vchodem (naproti tělocvičně).

Vážení rodiče a žáci,
na základě rozhodnutí MŠMT a MZd dochází od pondělí 12. dubna k částečnému návratu dětí 1. stupně zpět do škol a to na základě principu střídavé výuky. Naše ZŠ se rozhodla rozdělit návrat jednotlivých tříd následujícím způsobem:

V týdnu 12. – 16. dubna 2021 do školy na prezenční výuku dochází třídy 1.A, 2.A, 3.A, 4.A a 5.A

V týdnu 19. – 23. dubna 2021 do školy na prezenční výuku dochází třídy 1.B, 2.B, 3.B, 4.B a 5.B

Tímto způsobem se budou výše uvedené třídy střídat na prezenční výuce i v dalších týdnech.

Třídy, které nejsou přítomny v daném týdnu ve škole, budou fungovat na principu distanční výuky z domova, včetně pravidelné online výuky.

Všechny děti z jednotlivých tříd, které budou přítomny ve škole v rámci prezenční výuky a využívají školní jídelnu, budou mít obědy automaticky přihlášeny. Pokud nebudete mít o oběd ve školní jídelně zájem, bude nutné ho odhlásit. Děti, které se v daný týden učí distančně z domova, budou mít i nadále možnost si na základě individuální přihlášení oběd vyzvednout přímo ve školní jídelně. Přesný časový harmonogram pro vyzvednutí obědů pro žáky na distanční výuce bude upřesněn v pátek 9. dubna.

Podmínkou pro přítomnost dětí na prezenční výuce ve škole bude pravidelné testování neinvazivními antigenními testy, které bude probíhat vždy v pondělí a čtvrtek ráno před začátkem výuky. Zároveň budou děti muset na základě nařízení MŠMT a MZd v průběhy výuky používat chirurgickou roušku, případně respirátor. Na přesné organizaci testování nyní intenzivně pracujeme a detailní informace vám budou prostřednictvím třídních učitelek předány nejpozději v pátek 9. dubna. Zároveň budou tyto informace zveřejněny i zde na webu školy.

Níže naleznete odkazy na speciálně zřízené internetové stránky týkající se informací a podmínek návratu dětí do škol, včetně odkazů na instruktážní video a dokumenty, které vám ukáží v praxi, jak bude testování dětí vypadat.

Informace pro rodiče týkající se návratu dětí do škol a testování žáků ZDE
Informace pro žáky týkající se návratu do školy a plánovaného testování ZDE
Informační leták pro rodiče ZDE
Informační leták pro žáky ZDE
Informační video k plánovanému testování žáků antigenními testy ZDE

Zápis do 1. ročníku

Vážení rodiče,
zápis do 1. ročníku naší základní školy proběhne v letošním školní roce s ohledem na stávající epidemiologickou situace online a to prostřednictvím speciální webové aplikace Zápisy online. Zápis proběhne v termínu od 8. dubna do 26. dubna 2021. Odkaz na webovou aplikaci Zápisy online bude zveřejněn na webu školy nejpozději dne 1. dubna ZDE. Po vyplnění všech potřebných údajů v aplikaci vám bude na zadaný kontaktní e-mail doručena Žádost o přijetí (případně odklad), kterou bude zapotřebí vytisknout, vyplnit zbývající údaje a podepsat. Následně je nutné vyplněný formulář doručit na adresu školy – buďto osobně (do poštovní schránky u hlavního vchodu školy), nebo korespondenčně. V případě dotazů k online zápisu kontaktujte prosím zástupkyni ředitele Mgr. Ivu Kulhánkovou, tel. č. 775 150 127.

Změna termínu přijímacích zkoušek na SŠ
Vážení rodiče a žáci, MŠMT rozhodlo o změně termínu přijímacích zkoušek na SŠ. Detailní informace naleznete ZDE.

Přerušení prezenční výuky pro žáky 1. a 2. tříd
Vážení rodiče a žáci, na základě rozhodnutí Vlády ČR je žákům 1. a 2. ročníkům s platností od pondělí 1. 3. 2021 zakázána prezenční výuka přímo ve škole. Děti se budou minimálně pod dobu následujících tří týdnů vzdělávat distančně z domova (stejně jako vyšší ročníky ZŠ).

Detailní informace týkající se organizace online výuky a plán samostatné práce zašlou třídní učitelky v průběhu víkendu zákonným zástupcům. Přehled plánované výuky a zadání pro samostatnou práci v následujícím týdnu bude i nadále pravidelně zveřejňován vždy v neděli odpoledne na webových stránkách naší školy v aplikaci e-deska.

Děkujeme za vaši trpělivost a spolupráci

Vedení ZŠ Opatovice nad Labem

Vážení rodiče,
v případě, že vláda rozhodne o uzavření škol pro 1. a 2. ročníky, bude provoz školní jídelny pro zájemce o vyzvednutí obědů v rámci distanční výuky zachován. Výdej obědů bude případně nově probíhat od 11:30 do 13:30. Do jídelny prosím vstupujte zadním vchodem (schůdky naproti tělocvičně).

Žáci 1. a 2. tříd budou mít od úterý 2. 3. 2021 oběd automaticky odhlášen. Pokud budete mít zájem o vyzvednutí obědů v jídelně, bude nutné si obědy na příslušný den přihlásit. V pondělí 1. 3. zůstává oběd pro všechny žáky 1. a 2. tříd přihlášený. Žádáme vás však, abyste v případě uzavření školy potvrdili Váš zájem o tento oběd vedoucí školní jídelny p. Šlechtové, nejpozději do neděle 28. 2. 2021. Kontaktovat ji můžete telefonicky či formou SMS na tel. čísle 739 287 726, případně na e-mail lenka.slechtova@zsopatovice.cz.

Informace týkající se případného zavedení distanční výuky a její organizace pro 1. a 2. třídy Vám zašlou individuálně třídní učitelky a to podle dalšího vývoje situace. Zároveň prosím průběžně sledujte webové stránky naší školy.

Vedení ZŠ Opatovice nad Labem

Dne: 25. 2. 2021

Vážení rodiče!

Vzhledem k nově přijatým opatřením vlády ČR Vám tímto předávám informaci, že se změnila definice povinné ochrany úst a nosu, kterou Vaše děti, naši žáci a žákyně, jsou povinni při pobytu ve škole používat. Pro děti je předepsána tzv. „zdravotnická obličejová maska“, známá též pod názvem „chirurgická rouška“.

Současně jsem bohužel nucen Vám sdělit věc, kterou pravděpodobně v těchto několika posledních hodinách i Vy sledujete. Vláda má dnes opět jednat o úplném uzavření škol. Jakmile bude rozhodnutí vlády jasné a zveřejněno, budeme vás zde, na našem webu informovat.
Bohužel, je třeba předběžně počítat s tím, že k uzavření dojde, s vysokou pravděpodobností hned od pondělí 1.3.2021. V takovém případě budou obědy automaticky odhlášeny. Co se týká online výuky a dalších věcí okolo distanční práce , budou s Vámi v kontaktu Vaše paní učitelky.

Přeji Vám i nám hodně sil v této nelehké situaci!

Mgr. Hynek Kalhous,
ředitel školy

Organizace výuky od 4. 1. 2021

Vážení rodiče a žáci,
na základě vládního nařízení bude od 4. ledna 2021 výuka pro žáky 3. – 9. tříd pokračovat distančním způsobem z domova. Žáci 1. a 2. tříd jako jediní pokračují standardně prezenční výukou přímo ve škole.
Třídní učitelé 3. – 5. tříd zašlou rodičům bližší informace k organizaci výuky v jednotlivých třídách. Princip fungování distanční výuky bude obdobný jako v prvním období na podzim.
Výuka pro žáky 2. stupně bude probíhat podle stejného online rozvrhu jako na podzim. Žáci obdrží detailní informace k výuce jednotlivých předmětů na školní e-mail, případně do virtuální učebny.
V případě, že budete mít problém s technickým vybavením pro online výuku, kontaktujte prosím přímo ZŘŠ Jana Havla (e-mail jan.havel@zsopatovice.cz, tel. 603 422 944).
Provoz školní jídelny zůstává nepřerušený. Žákům 1. a 2. tříd budou obědy automaticky přihlášeny,
pro vyšší ročníky, které zůstávají doma na distanční výuce, jsou obědy naopak automaticky odhlášeny. V případě, že budete mít o jejich využití zájem, bude nutné obědy na jednotlivé dny přihlásit.

Vedení ZŠ Opatovice nad Labem

Vážení rodiče a žáci, výdej obědů pro žáky distanční výuky bude probíhat ve stejné době jako na podzim, tj. od 12:30 do 13:30 a to do vlastních jídlonosičů. Do jídelny se bude vstupovat zadním vchodem (naproti tělocvičně). 

PF 2021

Vážení rodiče a žáci,
máme za sebou velmi specifický a složitý rok 2020. Za všechny zaměstnance naší školy bychom Vám rádi poděkovali za Vaši spolupráci, trpělivost a pracovitost, díky které se nám společně podařilo zvládnout nástrahy spojené s opakovaným uzavřením školy a novým způsobem distanční výuky.

Přejeme Vám klidné prožití vánočních svátků, hodně štěstí a pevné zdraví do roku 2021. Doufáme, že následující rok již bude klidnější a budeme se s dětmi i s Vámi rodiči setkávat převážně pouze osobně přímo ve škole.

Zaměstnanci ZŠ Opatovice nad Labem

Oznámení o ukončení výuky před Vánočními svátky letošního roku 2020
Na základě rozhodnutí vlády ČR, viz ZDE, je posledním dnem vyučování před Vánočními svátky pátek 18. prosince. Pokud nenastanou změny epidemiologické situace, které by si vyžádaly další zásahy do běžné organizace školního roku, vrací se žáci do škol v pondělí 4.ledna 2021 s tím, že se předpokládá plynulé pokračování aktuálního režimu ( tj. ze žáků II. stupně by měly nastoupit třídy B., tj. VI.B, VII.B a VIII.B a obě deváté třídy automaticky).

Dojde-li ke změnám, budeme Vás v průběhu Vánoc informovat obratem, jakmile případná opatření budou přijata.

Mgr.Hynek Kalhous, ředitel školy, dne 15.12 2020

Informace k prezenční výuce od 30. 11. 2020

Vážení rodiče a žáci, jak jste již jistě zaregistrovali z médií, od 30. 11. 2020 dochází k návratu žáků základních škol zpět k prezenční výuce. U žáků 3. – 5. a 9. tříd se jedná o plný návrat do školy a děti se budou nadále vzdělávat pouze prezenčním způsobem přímo ve škole. V případě žáků 6. – 8. tříd se bude jednat o tzv. střídavou výuku, kdy jeden týden bude ve škole přítomna pouze polovina tříd. Druhá část se bude učit z domova distančním způsobem a v následujícím týdnu se vystřídají.

S ohledem na nové nařízení, podle kterého nesmí docházet k míšení žáků různých tříd v rámci výuky, jsme zvolili variantu, kdy v týdnu od 30. 11. do 4. 12. budou mít prezenční výuku třídy 6.A, 7.A a 8.A (třídy 6.B, 7.B a 8.B se učí distančně z domova) a v následujícím týdnu od 7. 12. do 11. 12. se vystřídají a prezenční výuku mají třídy 6.B, 7.B a 8.B (6.A, 7.A a 8.A se učí distančně z domova). Tímto způsobem se bude výuka střídat až do odvolání nařízení ze strany MŠMT.

Výše uvedené nařízení si navíc vynutilo u žáků na 2. stupni drobné úpravy v rámci rozvrhu prezenční výuky. Všechny tyto změny budou žákům zaslány na jejich školní e-maily. Rádi bychom Vás požádali, abyste se s těmito změnami společně s Vašimi dětmi seznámili. Žáci budou zároveň informováni ze strany třídních učitelů.

Rádi bychom Vás i Vaše děti upozornili, že po celou dobu výuky bude povinné nošení roušek či respirátorů. Zároveň není dovoleno cílené navštěvování spolužáků z ostatních tříd. Nedodržování výše uvedených pravidel bude považováno za vážné porušení školního řádu a dětem bez roušky nebude umožněna prezenční výuka ve škole. 

Od 30. 11. bude obnoven provoz ranní družiny pro žáky 1. a 2. tříd. Ranní družina bude svůj provoz zahajovat v 6:30. Odpolední družina bude nestandardně rozdělena na čtyři oddělení a její provoz bude zajištěn do 16:30. V případě dotazů k provozu školní družiny se prosím obracejte na její vedoucí p. Klobušníkovou. S ohledem na nařízení MŠMT nebude do odvolání obnoven provoz Zájmového centra ani dohled pro žáky z Libišan. Žáci mohou před odchodem na autobus vyčkat v šatnách.

V plném režimu bude obnoven provoz školní jídelny. Všichni žáci, kteří budou přítomni na prezenční výuce ve škole a využívají školní jídelnu, budou mít oběd automaticky přihlášený. Žáci ze tříd, které budou mít v daném týdnu distanční výuku z domova, budou mít obědy automaticky odhlášeny a pokud budete mít zájem o jejich vyzvednutí, bude nutné oběd na příslušný den přihlásit.
Se speciálním harmonogramem výdeje obědů, který si vyžádala zpřísněná hygienická opatření, budou žáci seznámeni po návratu do školy.
Těšíme se na Vás 🙂

Kolektiv zaměstnanců ZŠ Opatovice nad Labem

Výdej obědů pro žáky na distanční výuce od 30. 11. 2020
Vážení rodiče, výdej obědů pro žáky z 6. – 8. tříd, které budou mít v daný týden distanční výuku a nebudou přítomni ve škole, bude probíhat v čase 13:45 – 14:00. Výdej proběhne do vlastních jídlonosičů a pro obědy se bude i nadále chodit zadním vchodem do jídelny (naproti tělocvičně). 

Informace k výuce a provozu školní jídelny od 18. 11. 2020
Vážení rodiče a žáci, na základě rozhodnutí MŠMT od 18. 11. dochází k návratu žáků 1. a 2. tříd zpět do škol k prezenční výuce. S ohledem na omezení stanovená MŠMT nebude fungovat provoz ranní družiny a odpolední družina bude probíhat pouze do 16:00. Detailní pokyny k organizaci výuky i odpolední družiny Vám budou zaslány ze strany třídních učitelů.

V souvislosti s návratem žáků 1. a 2. ročníku do školy bude obnoven provoz školní jídelny. Všichni žáci 1. a 2. tříd budou mít od středy 18. 11. oběd automaticky přihlášen. V případě, že o oběd nebudete mít zájem, je nutné ho na příslušný den odhlásit. Zároveň musí mít děti sebou ve škole čip.

Pro děti z vyšších ročníků (3. – 9. třídy) bude nově možné vyzvedávat oběd ze školní jídelny. Pokud budete mít zájem o využití uvařených obědů pro děti, bude nutné si na daný den oběd přihlásit (automaticky zůstávají odhlášeny). V případě, že budete mít zájem o obědy již v týdnu 18. – 20. listopadu, je nutné tyto obědy přihlásit nejpozději do pondělí 16. 11. do 14:00.

Výdej obědů bude probíhat do vlastních jídlonosičů a to v době od 12:30 do 13:30. Do jídelny se bude pro vyzvednutí obědu vcházet zadním vchodem (schůdky k jídelně od tělocvičny). Pro vydání obědu bude nutné mít s sebou čip.

Těšíme se v příštím týdnu na nejmladší žáčky a doufáme, že se již brzy naživo uvidíme i se všemi zbývajícími.

Vedení ZŠ Opatovice nad Labem

Zrušení ředitelského volna dne 16. 11. 2020
Vážení rodiče a žáci, s ohledem na probíhající distanční výuku jsme přistoupili ke zrušení původně plánovaného ředitelského volna dne 16. 11. 2020. V pondělí 16. 11. tedy bude probíhat distanční výuka standardním způsob, včetně pravidelných on-line hodin.

Doporučení pro prodloužené podzimní prázdniny
Milí žáci, v příloze naleznete doporučení ministerstva školství (1. stupeň ZDE, 2. stupeň ZDE) týkající se vhodného chování v průběhu prodloužených podzimních prázdnin. Rádi bychom Vás za celý pedagogický sbor požádali o dodržování všech doporučení. Doufáme, že se brzy znovu sejdeme přímo ve škole. Odpočiňte si a buďte opatrní!

Uzavření školy od 14. října 2020 ZDE
Usnesení vlády ZDE
Ošetřovné říjen 2020 ZDE

Informace pro rodiče k on-line výuce
Vážení rodiče, v návaznosti na objevující se otázky, týkající se způsobu organizace on-line výuky na naší škole, Vám dáváme k nahlédnutí část manuálu MŠMT k distanční výuce ZDE.
Na základě doporučení MŠMT naše škola nepřistoupila k zavedení on-line výuky podle běžného rozvrhu, ale pro jednotlivé ročníky omezila on-line hodiny tak, aby jejich počet co nejlépe odpovídal schopnostem dětí podle jejich věku. Distanční výuka je zároveň odpovídajícím způsobem doplněna o samostatnou práci dětí, která je předávána vyučujícím ke kontrole a dětem je poskytována zpětná vazba.
Cílem naší školy není žák trávící denně 5 – 6 hodin před obrazovkou počítače, notebooku či mobilního telefonu. On-line výuka má být pouze jednou z částí distanční výuky, doplněnou o individuální práci žáků, která bude rozvíjet jejich samostatnost a kreativitu.
Za všechny pedagogické pracovníky naší školy bychom rádi poděkovali Vám, rodičům, za Vaši trpělivost a spolupráci v nelehkém období zavedené povinné distanční výuky. Vaší spolupráce si velmi vážíme a oceňujeme Vaši pomoc hlavně u nejmladších žáků naší školy.

Vedení ZŠ Opatovice nad Labem

Plán distanční výuky 19. – 23. 10. 2020
Vážení rodiče a žáci, souhrn informací k plánu distanční výuky v týdnu od 19. do 23. října 2020 pro jednotlivé třídy naleznete v aplikaci ZDE

Informace pro rodiče k distanční výuce od 14. 10. 2020
Vážení rodiče, informace k uzavření školy a distanční výuce naleznete ZDE

Pokyn ředitele školy k úpravě vzdělávání a ostatních provozních pravidel chodu školy ke splnění Usnesení vlády ČR ze dne 8. října 2020 č. 995, 996, 997 ZDE

INFORMACE PRO RODIČE K ZAVEDENÍ STŘÍDAVÉ DISTANČNÍ VÝUKY
Vážení rodiče, v přiloženém odkazu naleznete detailní informace k principu a fungování střídavé distanční výuky s platností od 12. 10. 2020 ZDE

Informace k provozu školní jídelny od 12. 10. 2020
Vážení rodiče, na základě nových nařízení Vlády ČR bude provedena dodatečná úprava principu fungování výdeje obědů ve školní jídelně. Žáci, kteří budou v následujícím týdnu přítomni ve škole, tj. 1. – 7. ročníky, budou o provedených změnách informováni v pondělí 12. 10. přímo ve škole.

Žáci 8. a 9. ročníku, kteří budou v příštím týdnu od 12. do 16. 10. fungovat v rámci distanční výuky z domova, budou mít možnost využít obědy ve školní jídelně v rámci připraveného časového rozpisu. Ten jim bude během víkendu zaslán na jejich školní e-mail. V případě, že během distanční výuky nebudete mít zájem o využití možnosti stravování v rámci školní jídelny, je nutné odhlásit obědy prostřednictvím webové aplikace, případně kontaktovat vedoucí školní jídelny.

Změna rozvrhu pro žáky 6., 8. a 9. ročníku
S platností od 5. 10. na přechodnou dobu (2-3 týdny) dochází na základě nových nařízení MŠMT ke změně rozvrhu:
Dívky ze 6.B mají výuku informatiky přesunutou na pondělí 7. hodinu, v úterý odpolední výuka odpadá.
Žáci 8.A mají v úterý 7. a 8. hodinu celá třída přírodopis a ve čtvrtek jim odpolední výuka odpadá.
Žákům 8.B odpadá odpolední výuka v úterý a ve čtvrtek mají 7. a 8. hodinu celá třída přírodopis.
Žáci 9.A a 9.B mají ve středu 7. hodinu pracovní činnosti a 8. hodina jim odpadá.

Odložení začátku Zájmové činnosti žáků (kroužky)
Vážení rodiče, na základě nových nařízení je pozastaven začátek provozu Zájmové činnosti žáků (kroužky) a to minimálně o 14 dní. O případné změně Vás budeme informovat prostřednictvím webových stránek školy.

Školní jídelna – změna způsobu vyzvedávání obědů
Vážení rodiče, s ohledem nová nařízení MŠMT týkající se provozu školní jídelny bude od pondělí 5. 10. možné vyzvednout oběd pro nemocné žáky pouze přes kancelář vedoucí školní jídelny (vstup ze dvora školy) a to v čase 11:00 – 11:15. Případný individuální termín vyzvednutí je nutné předem telefonicky konzultovat s vedoucí školní jídelny.

Sběrová soutěž
Ve středu 7. 10. bude pokračovat tradiční sběrová soutěž. Nasbírané papír prosím odevzdejte jako tradičně v provozním dvoře školy. Za účast v soutěži všem zúčastněným předem děkujeme.

Zavedení povinnosti nošení roušky v ZŠ Opatovice nad Labem
Vážení rodiče, na základě preventivního doporučení KHS Pardubice zavádíme s platností od pondělí 7. 9. 2020 pro žáky a zaměstnance povinnost nošení roušek ve společných prostorách školy a to do odvolání. Žádáme proto rodiče, aby vybavili děti minimálně 2ks roušek na každý školní den. Děkujeme všem rodičům za spolupráci, vedení ZŠ Opatovice nad Labem.

Informace pro rodiče ke vstupu do budovy školy
Vážení rodiče, na základě vývoje situace kolem epidemie COVID-19 zavádíme s platností od 3. 9. 2020 povinnost nošení roušky PRO RODIČE při vstupu do budovy ZŠ Opatovice nad Labem. Děkujeme za respektování tohoto nařízení.

Informace k aktuálnímu provozu školní jídelny
Vážení rodiče, z provozních a hygienických důvodů do odvolání bude ve školní jídelně nabízena pouze jedna varianta jídla. O případných změnách Vás budeme informovat.
Zároveň Vás žádáme o dodržování stanovené doby pro výdej obědů pro nemocné děti, tj. 11:15 – 11:30. V případě, že nemáte možnost v tomto termínu oběd vyzvednout, je nutné kontaktovat vedoucí školní jídelny p. Šlechtovou (tel. 739 287 726) a individuálně se dohodnout.

Informace k začátku školního roku 2020/21

Vážení rodiče a žáci,
s ohledem na dynamicky se vyvíjející situaci kolem epidemie koronaviru a související nařízení MŠMT a MZd, bychom Vás rádi seznámili se základními informaci k začátku nového školního roku.

Školní rok začne v úterý 1. září 2020 a to za účasti všech žáků a tříd běžným prezenčním způsobem. Výuka bude probíhat v rámci standardních tříd a skupin bez omezení počtu žáků. Pro žáky 2. – 9. tříd tak výuka začne jako každý rok v 7:45.

V úterý 1. září proběhne přivítání žáků 2. – 9. ročníků v jednotlivých třídách ze strany třídních učitelů a výuka je zkrácena na 1. vyučovací hodinu. Pro žáky, kteří mají na první školní den přihlášený oběd, bude výdej obědů probíhat od 8:30 do 10:30.

Od 8:00 začne slavnostní přivítání nových žáků 1. tříd a to před hlavním vstupem do školy. V případě nepříznivého počasí přivítání proběhne ve vstupním vestibulu školy. S ohledem na aktuální situaci jsme nuceni omezit účast veřejnosti pouze na zákonné zástupce nových žáků. Dalším rodinným příslušníkům nebude vstup do budovy školy povolen. Po oficiálním přivítání se noví žáci přesunou i s rodiči do tříd.

Ve zbývající dnech prvního školního týdne, tj. 2. – 4. září, bude výuka probíhat formou třídnických hodin v rámci jednotlivých tříd. Informace o délce výuky v jednotlivých třídách budou žákům předány první školní den.

V druhém školním týdnu od 7. září již bude výuka pokračovat standardně podle běžného rozvrhu, který naleznete na webových stránkách školy. Vzhledem k vývoji epidemiologické situace jsme byli nuceni pro letošní školní rok omezit přesuny žáků mezi jednotlivými učebnami na nejnutnější minimum. Zároveň bude omezen pohyb žáků ve společných prostorech školy v průběhu přestávek, které budou žáci trávit ve svých kmenových třídách. Detailní pokyny žáci obdrží od třídních učitelů.

Jednotliví třídní učitelé provedou na začátku školního roku aktualizaci kontaktní údajů od zákonných zástupců. Rádi bychom Vás proto požádali o maximální spolupráci v této věci. Třídní učitelé budou zároveň zákonné zástupce informovat o všech důležitých provozních informacích týkajících se jednotlivých tříd. Společné třídní schůzky SRPŠ, které běžně probíhaly ve třetím školním týdnu v září, nebudou v letošním školním roce hromadně organizovány.

Přihlášky do školní družiny, Zájmového centra a na dohled žáků z Libišan dostanou žáci 1. září. Prosíme o jejich vyplnění a vrácení co nejdříve, nejpozději ve čtvrtek 3. září. Případné dotazy na tel. čísle ŠD 605 352 342. Nabídku kroužků dostanou žáci v pondělí 7. 9. 2020. Kroužky budou zahajovat činnost od 1. 10. 2020
V případě, že dojde k jakýmkoli organizačním změnám ve fungování školy a výuky, budeme Vás neprodleně informovat prostřednictvím webových stránek školy. Žádáme Vás proto o jejich pravidelné sledování.

Na webových stránkách školy zveřejňujeme materiály MŠMT ohledně pravidel dodržování všech hygienických opatření v souvislosti s COVID-19 a jejich případné aktualizace. Velmi důrazně doporučujeme jejich prostudování.

Vedení ZŠ Opatovice nad Labem

Manuál k provozu škol od MŠMT a jeho dodatek
naleznete ZDE a ZDE

Vážení rodiče, milí žáci,
dovolte abych Vás informoval, že i když se v médiích můžete v těchto dnech dočítat opravdu všelijaké zprávy v souvislosti s Covid-19, ať již se současnou situací a nebo s předpoklady až spekulacemi „co přijde“ , nejsou k dnešnímu dni, tj. 21. 7. 2020 platná žádná oficiální rozhodnutí, která by měla znamenat, že cokoliv bude jinak oproti standardní organizaci povinné školní docházky.
Což znamená, že období školních prázdnin končí dnem pondělí 31. srpna 2020 a školní rok 2020 – 2021 začíná v úterý 1. září 2020.

Mgr. Hynek Kalhous,
ředitel školy

Upravené Informace pro rodiče a žáky k poslednímu školnímu týdnu 22. – 26. 6.

Vážení rodiče a milí žáci. V závěrečném týdnu 22. – 26. června proběhne výuka formou třídnických dnů přímo ve škole. V rámci třídnických dnů proběhne fotografování tříd v rámci dohodnutých skupin, vyřeší se vrácení učebnic, žákovských knih a další třídnické práce.
Díky úpravě pokynů od MŠMT ČR nebude nutné rozdělení jednotlivých tříd na dvě skupiny žáků. Abychom z preventivních důvodů omezili počet tříd přítomných přímo ve škole, budou třídnické dny mezi jednotlivé třídy rozděleny. Třídy 6.A, 7.A a 8.A budou přítomny na fotografování a třídnické práce v pondělí a středu (22. a 24. června) a třídy 6.B, 7.B, 8.B a 9.A v úterý a čtvrtek (23. a 25. června).

Detailní organizační pokyny zašlou třídní učitelé žákům na jejich školní e-maily, žádáme Vás proto o jejich důslednou kontrolu.

Všichni žáci musí přinést vyplněné Čestné prohlášení, které naleznete ke stažení zde. Výjimku mají žáci 9.A, kteří se účastnili přípravné výuky na přijímací zkoušky. Čestné prohlášení je možné vyzvednout přímo vytištěné v kanceláři vedení školy.

Rozdání vysvědčení proběhne v pátek 26. června. Předání vysvědčení proběhne přímo ve třídách a zúčastnit se mohou všichni žáci bez omezení počtu dětí v jednotlivých třídách. Detailní informace budou předány ze strany třídních učitelů.

1. stupeň: 8:00 – 8:30 – žáci z domácí výuky přinesou Čestné prohlášení !!!

2. stupeň: 8:15 – 8:45 – platí pro žáky 6. – 8. ročníku
9. A 9:00 – 10:00 – slavnostní vyřazení a rozloučení s žáky 9.A
– rozloučení a předání vysvědčení proběhne v altánku u pavilonu A1
– v případě špatného počasí proběhne vyřazení přímo ve třídě 9.A

Hodnocení v 2. pololetí 2019-2020 ZDE
VYHLÁŠKA ze dne 27. dubna 2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 ZDE

Informační schůzka 11.6. 2020 rodičů budoucích prvňáčků 2020/2021 ZDE

Informace pro rodiče žáků II. stupně ZŠ

Vážení rodiče,
v médiích prezentovalo MŠMT ČR informaci o tom, že od 8. června mohou do školy docházet i žáci II. stupně ZŠ. Okamžitě po zveřejnění této informace jsme se začali setkávat se zjištěními, že rodičovská veřejnost si tuto informaci vykládá ve smyslu, že „ve školách se opět bude vyučovat i II. stupeň ZŠ, byť v omezeném časovém rozsahu“. Tento výklad však rozhodně neodpovídá nastávající realitě. Proto Vám velmi doporučuji přečíst si dopis pana ministra ze dne 27. 5. 2020, který připojujeme jako přílohu této informace.

S ohledem na omezení stanovená MŠMT
a ministerstvem zdravotnictví bohužel není možné zajistit plnohodnotnou prezenční (docházkovou) výuku žáků 2. stupně ZŠ, ale pouze některé doprovodné aktivity, které jsou popsány v dopisu pana ministra.

Z tohoto důvodu jsme se rozhodli pokračovat v období od 8. do 19. června 2020 v již zavedeném způsobu výuky distančním způsobem.

Pro poslední školní týden od 22. do 26. června počítáme s návratem všech žáků 2. stupně a to ve formě třídnických dnů, během kterých budou vyřešeny všechny aktivity běžné na konci školního roku.

Vydání vysvědčení proběhne v pátek 26. června.

Přesné informace o principu fungování plánovaných třídnických dnů a případném rozdělení žáků do skupin budou zveřejněny v průběhu června 2020 prostřednictvím webu školy. Třídní učitelé zároveň žákům zašlou přesné pokyny na školní e-mailové adesy.
Pokud budou doporučení MŠMT a ministerstva zdravotnictví v průběhu června upravena a budeme splňovat všechny prostorové, personální a hygienické podmínky, pokusíme se na tuto situaci pružně reagovat a umožnit žákům 2. stupně okamžitý návrat k prezenčnímu studiu přímo
ve škole.

Dne 1. 6. 2020
Mgr. Hynek Kalhous, ředitel školy

Příloha: dopis MŠMT ČR ze dne 27. 5. 2020

Vážení rodiče a milí žáci prvního stupně,
od příštího týdne čeká větší část žáků I. stupně návrat do školy, ovšem nikoliv do běžného školního režimu, na jaký jste již zvyklí. Připravili jsme proto pro Vás souhrn nejdůležitějších informací, které budete potřebovat předtím, než se v pondělí znovu sejdeme přímo ve škole.

Zákonné zástupce laskavě žádáme, aby si níže uvedené informace důkladně pročetli.

Výuka bude v souladu s nařízeními ministerstev školství a zdravotnictví prováděna v rámci vytvořených pracovních skupin. Podařilo se nám zachovat rozdělení skupin podle tříd (bude 10 skupin) a většina žáků tak bude součástí skupiny vytvořené z jejich kmenové třídy. Z výše uvedených 10- ti skupin vzniklo pět, ve kterých bude zajištěna i odpolední činnost, nejdéle do 16:00 hodin.

Začátek výuky byl stanoven na 8:00 hodin, v pondělí 25. 5. se proto žáci
dostaví ke škole nejpozději v 7:50 hodin.


Žáci 4. a 5. ročníků se budou, podle pokynů, které Vám individuálně sdělí jednotliví vyučující, shromažďovat před hlavním vchodem do školy. Zde budou vytvořena stanoviště pro jednotlivé skupiny.
Žáci 1. – 3. ročníků se dostaví bočním vchodem u družiny a na svého vyučujícího budou, opět podle individuálně předaných pokynů, čekat na vyznačených stanovištích.

Určení vyučující Vás budou očekávat od 7:45, nemá proto význam se ke škole dostavit s výrazným předstihem.

Žáci s sebou musí donést vyplněné a podepsané „Čestné prohlášení“ s datem vyplnění, které nebude starší než tři dny, tj. maximálně 22. 5. 2020.

Pokud již někteří z rodičů vyplněné čestné prohlášení zaslali, musí ho vyplnit znovu.

Formulář „Čestné prohlášení“ je dostupný na webových stránkách školy, případně je možné se pro něj do konce týdne, po předchozí telefonické dohodě, zastavit přímo ve škole.

Žáci si zároveň musí přinést minimálně dvě vlastní roušky a igelitový pytlík, do kterého budou použité roušky odkládat.

V případě nesplnění výše uvedených podmínek, nebude možné žáka do prezenční výuky zařadit!

Výuka bude probíhat ve dvou blocích. Dopolední „výukový blok“, který zahrnuje i oběd, bude probíhat v případě 1. – 3. tříd do 12:30 a v případě 4. – 5. tříd do 13:00. Pokud není žák zařazen na základě Vaší žádosti do odpolední části výuky, odchází ve výše uvedených časech ze školy domů a rodinní příslušníci ho mohou případně vyzvednout na stejném stanovišti, na jakém bude probíhat ranní shromažďování dětí. V případě dětí, které byly přihlášeny i na odpolední část výuky si je plynule převezmou vychovatelky, se kterými budou děti trávit odpolední část výuky a to až do vyzvednutí ze strany rodinných příslušníků, případně do individuálně dohodnutého termínu odchodu žáka z odpolední výuky samostatně domů. Detailní informace k vyzvedávání dětí Vám opět sdělí určení vyučující.

Obědy budou pro děti vařeny formou teplé stravy bez polévky. Všechny děti, které se ve školní jídelně stravují standardně v průběhu školního roku, budou mít obědy přihlášeny automaticky. Pokud budete mít zájem o odhlášení obědů, bude nutné provést odhlášení individuálně a to standardním způsobem přes webovou aplikaci. U skupin žáků 1. – 3. ročníku budou obědy dětem donášeny přímo do tříd v jednorázových obalech a děti se budou společně s vyučujícím stravovat přímo v určených třídách. Žáci 4. – 5. ročníků se budou stravovat podle vytvořeného harmonogramu přímo ve školní jídelně, a to vždy pouze jedna skupina pod dozorem svého vyučujícího. V případě onemocnění žáka bude možné v 1. den nemoci oběd vyzvednout.
Vydáván bude přes kancelář vedoucí školní jídelny (vstup přes dvůr školy) a to v jednorázovém obalu (není možné použít vlastní nosič na jídlo). Oběd bude možné vyzvednout pouze v časovém rozmezí 13:00 – 13:15.

Rádi bychom Vás upozornili, že děti budou muset během prezenční výuky ve škole striktně dodržovat pravidla stanovené ministerstvem školství a zdravotnictví. Poučení dětí proběhne 25. 5. a dětem bude detailně vysvětleno, jakým způsobem bude výuka probíhat a jaká jsou důležitá
omezení a pravidla, která bude nutné bezpodmínečně dodržovat. Namátkově se jedná např. o nošení roušek v případě skupinové práce ve třídě, povinnost nasazení roušky v případě opuštění vyhrazené učebny, zvýšená hygiena po dobu pobytu v budově školy, omezení fyzického
osobního kontaktu se spolužáky, zákaz „mixování“ vytvořených pracovních skupin a to i v době pobytu mimo školní budovu v rámci areálu školy atd.


Jsme nuceni Vás upozornit, že v případě opakovaného porušování stanovených pravidel bude přistoupeno k vyloučení daného žáka z prezenční výuky.

Po zbývající část období vyučování tohoto školního roku budou i nadále vytvářeny ze strany vyučujících pravidelné týdenní učební plány, které budeme zveřejňovat na webu školy v aplikaci e-deska.

Učební plány budou společné pro všechny žáky bez rozdílu, ať již budou využívat možnost prezenční výuky, nebo nadále budou pokračovat ve výuce „distanční“ formou z domova.
Nebude tedy docházet ke znevýhodnění žáků, kteří nevyužili možnost prezenční výuky přímo ve škole! Ve spolupráci s vyučujícími zajistíme maximální podporu všem žákům, kteří budou pokračovat ve výuce z domova.
V případě jakýchkoli dotazů se prosím neváhejte obrátit na určené vyučující pro jednotlivé pracovní skupiny, případně přímo na zástupce vedení školy.

TĚŠÍME SE NA OSOBNÍ SETKÁNÍ V PONDĚLÍ

Vedení školy, dne 20. 5. 2020

Důležité upozornění pro rodiče žáků I.stupně!
Někteří rodiče nám spolu s Návratkou, kterou potvrzují účast dítěte na vyučování od 25. 5. 2020, vrací rovnou také Čestné prohlášení. To je v těchto dnech předčasné! Čestné prohlášení přinese žák v den nástupu do školy! Nové formuláře Čestného prohlášení si prosím vyzvedněte ve škole v úředních hodinách.

Mgr.Hynek Kalhous, ředitel školy
dne: 13. 5. 2020

Důležité informace
pro rodiče

dne 7. 5. 2020 ZDE

Informace pro rodiče žáků I. stupně
k prezenční výuce od 25. 5. 2020 ZDE

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků
virového infekčního onemocnění ZDE
Ochrana zdraví a provoz ZŠ v období do konce školního roku 2019/20 ZDE

Rozvrh on-line výuky 2. stupeň

Milí žáci a rodiče,
od 27. 4. rozšiřujeme domácí výuku tříd na 2. stupni o pravidelné on-line hodiny, které budou probíhat prostřednictvím platformy Google Meet. Výuka bude organizována podle vytvořeného harmonogramu pro jednotlivé třídy ZDE.
Princip výuky je nastaven tak, že v rámci hlavních předmětů, tj. matematiky, českého jazyka a anglického jazyka proběhne vždy minimálně jedna on-line hodina týdně. U zbývajících kmenových předmětů, tj. Nj, Rj, Fy, Ch, Př, Ze a Dě proběhne on-line hodina minimálně jednou za dva týdny. Detailní informace a odkazy na připojení do videokonference Vám zašlou jednotliví vyučující na Vaše školní e-maily.

Vážení rodiče,
od 2. 4. 2020 14:00 bude možné zapisovat děti do 1. ročníku pro následující školní rok 2020/21 prostřednictvím on-line zápisu. Pro zápis dětí prosím využijte odkaz ZDE.

Vyplněný on-line formulář prosím vytiskněte a podepsaný ho zašlete poštou na adresu školy: Školní 247, 533 45 Opatovice nad Labem. Další možností je přinést vytištěnou přihlášku osobně a vhodit ji do poštovní schránky u hlavního vchodu do Centrálního pavilonu školy.

V případě, že nebudete mít možnost vyplněný formulář doma vytisknout, kontaktujte prosím zástupkyni ředitele školy Mgr. Ivu Kulhánkovou na tel. čísle 775 150 127.

Stanovení úředních hodin ZŠ Opatovice nad Labem, platné od 16. 3. 2020 do odvolání ZDE

Informace pro rodiče – zrušené výjezdy do zahraničí ZDE

Prosíme rodiče o kontrolu stavu konta na stravném (www.strava.cz).
Pokud je zůstatek větší než 722,-Kč,
zrušte si prosím ihned trvalý příkaz na placení obědů!

Důležité informace ředitele školy ze dne 22.3.2020 ZDE

Vážení rodiče a žáci, od neděle 15. 3. budou v pravidelných týdenních intervalech zveřejňovány pokyny pro domácí výuku žáků a to prostřednictvím „úřední e-desky“.

Novinky k domácí výuce a zavedení Konzultačních hodin pro žáky v rámci domácí výuky ZDE

Konzultační hodiny pro domácí výuku ZDE

Domácí úkoly

Pokyny k domácí výuce pro všechny třídy je možné stáhnout ZDE.

Po stažení a rozbalení souboru jsou jednotlivé pokyny rozděleny do složek podle jednotlivých tříd 1. stupně a vyučujících 2. stupně.
Pokyny k domácí výuce budou pro 1. stupeň rozděleny podle jednotlivých tříd a pro 2. stupeň podle jednotlivých vyučujících. Pracovní plán pro žáky je připravován na jeden týden a zveřejněn bude vždy v neděli.
Doplňující materiály k výuce (pracovní listy, prezentace apod.) budou jednotliví vyučující zasílat pro 1. stupeň na zavedené kontaktní e-mailové adresy rodičů a pro 2. stupeň na školní e-mailové adresy žáků. Všichni žáci 2. stupně znají své e-mailové adresy i přístupová hesla. Adresa je tvořena: jménopříjmení@zsopatovice.cz
(např. pavelnovak@zsopatovice.cz) a heslo je shodné s přihlášením na PC v učebnách Informatiky a Fyziky.
V případě jakýchkoliv komplikací s přístupem na web či do školního e-mailu kontaktujte prosím telefonicky nebo e-mailem kteréhokoli zástupce ředitele školy – kontakty jsou na webu školy.
Pro zobrazení domácích úkolů a učiva na PC doporučujeme používat internetové prohlížeče google chrome nebo mozilla firefox. V případě použití staršího prohlížeče internet explorer může docházet k chybnému zobrazení. Další možností je stažení souboru s informacemi přímo do PC.

Ředitel školy rozhodl o zrušení veškerých výjezdů se žáky, které byly plánovány pro tento školní rok. Výjezdy do zahraničí se nejeví jako reálné pro pravděpodobně velmi dlouhé období, vzhledem k předpokladu dlouhodobého setrvání stavu uzavření hranic ČR, takže nelze uvažovat o žádné náhradě za rušené výjezdy (Anglie, Itálie, Rakousko). Výjezdy do škol v přírodě v dalším školním roce jsou otázkou budoucí, a to s ohledem na vývoj epidemiologické situace.
Otázka vrácení záloh za zrušené výjezdy do zahraničí je předmětem řešení s cestovními kancelářemi, kterým byla oficiálně odeslána informace o zrušení zájezdů z objektivních důvodů. Cestovním kancelářím bylo jednoznačně sděleno, že očekáváme vrácení zálohově poskytnutých finančních prostředků v plné výši, neboť nejde o storno z vůle školy, ale jednoznačně o zásah „vyšší moci“. Pro případ sporu s příslušnou CK bude škola postupovat právní cestou v zastoupení renomované právní kanceláře.

S ohledem na aktuální vývoj událostí je s platností od 14. 3. 2020 tělocvična Základní školy Opatovice nad Labem do odvolání uzavřena i pro externí nájemce. Děkujeme za pochopení.

Vážení rodiče, potvrzenou „Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy“ je možné si vyzvednout v kancelářích vedení školy Opatovice nad Labem v pracovní den od 8:00 do 15:00. V tuto chvíli připravujeme plán pro výuku žáků z domova na následující týden. Detailní informace budou zveřejněny v pátek 13. 3. odpoledne na webu školy.