Vítáme Vás na internetových stránkách ZŠ Opatovice nad Labem, okres Pardubice

Naše škola

Naše škola leží mezi dvěma velkými městy. Jsme pro děti z naší obce i pro děti z okolí možností prožít svá školní léta v prostředí, kde se všichni známe a máme k sobě úctu.
„Vše ve prospěch dítěte.“                             Mgr. Hynek Kalhous

Žáci devátého ročníku Základní školy Opatovice nad Labem Vás srdečně zvou na slavnostní předávání vysvědčení spojené s ukončením a rozloučením se s povinnou školní docházkou.

Rádi Vám při této příležitosti předvedeme krátký program, který jsme pro Vás připravili.  Sejdeme se v Kulturním domě Opat, ve středu 29. 6. 2022, v 17:00 hodin. Vstupné dobrovolné.

Těšíme se na Vás!

Crazy day
Vážení rodiče a žáci, jak jste již byli informováni, v pondělí proběhne na naší škole CRAZY DAY, aneb den šílených účesů a netradičního oblečení. Všem aktivním účastníkům předem děkujeme.

Základní škola Opatovice nad Labem, okres Pardubice, vyhlašuje výběrové řízení na pozici „administrativní pracovní síla“ s nástupem od 1. 8. 2022. Velikost úvazku 0,5 ( 50% = poloviční úvazek ),  běžná pracovní doba od 8:00 do 12:00, v rozpětí pracovní doby dohoda možná.
Platové zařazení 8 platová třída dle platného nařízení vlády, tabulka pro nepedagogické pracovníky ve školství, platový stupeň dle odpracovaných let.

Požadavky:
1) Úplné střední vzdělání s maturitou a vyšší.
2) Pokročilá úroveň práce s IT technikou.
3) Samostatnost a flexibilita vzhledem k různorodosti práce.
4) Spolehlivost a bezúhonnost, práce s důvěrnými daty dle směrnic GDPR.

Pracovní CV zašlete co nejdříve emailem na adresu Hynek.Kalhous@zsopatovice.cz, uchazeč(ka) bude vyzván k pohovoru.

Mgr. Hynek Kalhous, ředitel školy.

Rozlučková akademie 9. ročníků
Vážení rodiče, po dlouhém období omezení letos navazujeme na tradici a žáci 9. ročníků připravili rozlučkovou akademii, která proběhne ve středu 29. 6. od 17:00 v kulturním domě „Opat“. Zveme rodinné příslušníky a zaměstnance školy.

Výdej obědů 30. 6. 2022
Ve čtvrtek 30. 6. 2022 bude výdej obědů od 8,30 do 10,00, oběd je nutné sníst v jídelně a každý strávník musí mít čip. 
Výdej do jidlonosičů nebude umožněn. 
Pokud oběd nechcete, je nutné si jej odhlásit nejpozději v pátek 24. 6. 2022.

Výdej obědů do jídlonosičů

Vážení rodiče,
od 23. 5. 2022 je vstup do jídelny pouze přes hlavní vchod školy z důvodu stavebních prací v areálu školy. Zvoňte na kanceláře, či školníka pro vpuštění do budovy.
Děkujeme, že dbáte na svou bezpečnost.

Rozhodnutí
o přijetí k PŠV ZDE

Zápis do I. ročníku
pro školní rok 2022 – 2023 ZDE

Sbírka na pomoc Ukrajině

Vážení rodiče a žáci,
po dohodě s vedením obce uspořádáme v naší škole charitativní sbírku na pomoc občanům Ukrajiny zasažené válečným konfliktem. Pokud se budete chtít do této dobrovolné sbírky zapojit, bude možné v průběhu následujícího týdne do školy přinést věci, které jsou v současné době nejvíc potřebné. Jedná se o hlavně o trvanlivé potraviny a zdravotnický materiál (ne však léky).

Děti mohou věci do školy přinést a předat je zástupcům vedení školy, případně třídnímu učiteli. Pokud budete mít zájem předat věci do sbírky jako zákonní zástupci osobně, zazvoňte prosím po příjezdu ke škole na zvonek kanceláře vedení školy. Věci vybrané z této dobrovolné sbírky budou následně prostřednictvím vedení obce předány organizacím zajišťujícím přímou pomoc občanům Ukrajiny.

Všem rodinám, které se rozhodnou do sbírky zapojit, předem děkujeme.

Kolektiv ZŠ Opatovice nad Labem

Upozornění a připomenutí pro rodiče
Od 1. 3. 2022 se vydávají obědy první den nemoci nebo neplánované nepřítomnosti žáka ve škole od 11,15 hodin do 11,30 hodin v jídelně pro děti do vlastních přinesených jídlonosičů. Pro vyzvednutí oběda, je nutné mít sebou čip.

Od 1.3.2022 se mění ceny obědů:
7 – 10 let         29,00Kč  (638,00Kč)
11 – 14 let      31,00Kč  (682,00Kč)
15 let a více   33,00Kč  (726,00Kč)
zaměstnanci  34,00Kč  (748,00Kč)

Od 1.3.2022 je v platnosti nový vnitřní řád.

Informace pro účastníky Lyžařského výcviku
Vážení rodiče, v příloze naleznete důležité organizační pokyny pro účastníky Lyžařského výcviku ZDE

Změna cen obědů od 1. 3. 2022

Vážení rodiče,
z důvodu narůstajících cen za potraviny dojde od 1.3.2022 ke zvýšení ceny obědů následovně:

žáci 7 – 10 let 29,00Kč 22 pracovních dní 638,00Kč
žáci 11 – 14 let 31,00Kč 22 pracovních dní 682,00Kč
15 let a více 33,00Kč 22 pracovních dní 726,00Kč
zaměstnanci 34,00Kč 22 pracovních dní 748,00Kč

Prosím o zvýšení trvalých příkazů nyní v únoru 2022 (únorová platba je úhradou na měsíc březen 2022).

Děkujeme za pochopení
Lenka Šlechtová, vedoucí školní jídelny

Sběrová soutěž
Vážení rodiče, sběrová soutěž bude pokračovat ve středu 12. ledna 2022. Sběrný papír můžete odevzdat na provozní dvůr školy do 9:00. V následujících měsících bude sběr probíhat pravidelně vždy 2. týden v měsíci.

Leták MŠMT ČR
s informacemi pro rodiče ZDE

Změny v testování žáků na COVID-19
Vážení rodiče, na základě rozhodnutí vlády ČR bude v první polovině ledna probíhat pravidelné testování žáků 2x týdně a to vždy v pondělí a čtvrtek. Zajistěte proto prosím včasný příchod žáků ke škole a to nejpozději v 7:25 ráno. U dojíždějících žáků počítáme s možností případného zpoždění na základě problému s hromadnou dopravou.

Testovat se nově budou všichni žáci bez ohledu na to, jestli jsou, či nejsou očkovaní, případně prodělali COVID v posledních šesti měsících.

Děkujeme za spolupráci

Vážení rodiče,
na základě rozhodnutí MZd bude testování žáků probíhat pravidelně každé pondělí a to až do odvolání. I nadále tak prosíme o zajištění příchodu žáků ke škole nejpozději v 7:30 (výjimku mají žáci, kterým výuka začíná až 2. vyučovací hodinou).
Děkujeme za spolupráci

Informace pro rodiče žáků v karanténě ke školnímu stravování
Vážení rodiče, pro žáky, kteří jsou na základě rozhodnutí KHS v preventivní karanténě a na distanční výuce, platí možnost vyzvednutí obědů ze školní jídelny zákonným zástupcem po celou dobu nařízené karantény a distanční výuky.

Obědy bude možné odebrat v čase 11:15 – 12:00. Oběd vám bude vydán v jednorázovém obalu a vyzvednutí je nutné v kanceláři vedoucí školní jídelny (vchod po železných schodech z boční strany školní jídelny). Pro vyzvednutí obědů není možné využívat vlastní nádoby a vcházet přímo do prostor školní jídelny.

Děkujeme za spolupráci

Změna telefonických kontaktů školy
Vážení rodiče, z organizačních důvodů došlo ke zrušení pevných linek, které v minulosti naše škola využívala. Nadále fungují všechny kontakty na mobilní telefonní čísla. V případě, že budete potřebovat kontaktovat vedení školy, využijte prosím kontaktní mobilní čísla uvedená na webu školy v sekci Kontakty

Vážení rodiče, ve středu 10. 11. pokračuje Sběrová soutěž. Označené balíky papíru můžete dovézt na provozní dvůr školy do 9:00. Děkujeme!

Vážení rodiče, připomínáme, že výdej obědů do jídlonosičů pro nemocné žáky je možný pouze v termínu od 11:15 do 11:30. Nemocné děti mají nárok na oběd pouze první den nemoci!

Vážení rodiče a milí žáci,
prázdniny byly krátké a uběhly příliš rychle, jak to ostatně bývá pokaždé a za pár dní nám začíná nový školní rok 2021/22. Rádi bychom vás proto seznámili se základními organizačními informacemi a pokyny k začátku školního roku ZDE.