Vítáme Vás na internetových stránkách ZŠ Opatovice nad Labem, okres Pardubice

Naše škola

Naše škola leží mezi dvěma velkými městy. Jsme pro děti z naší obce i pro děti z okolí možností prožít svá školní léta v prostředí, kde se všichni známe a máme k sobě úctu.
„Vše ve prospěch dítěte.“                             Mgr. Hynek Kalhous

Rozhodnutí o přijetí k 3.5.2023 ZDE

Mezinárodní hodnocení vzdělávacích výsledků škol PISA 2022
Hodnocení činnosti jakékoliv vzdělávací instituce je vždy složitý problém, neboť každé dílčí hodnocení je jen subjektivním vhledem z nejrůznějších jednotlivých aspektů a úhlů pohledu (od například modernosti a funkčnosti budovy nebo technické úrovně vzdělávacích pomůcek nebo kvality péče o bezpečnost a zdraví žáků až po úroveň stravování, nabídky doplňkových mimoškolních činností a aktivit atd. atd.), ale jistě se shodnu s většinou čtenářů, že opravdu asi to nejdůležitější ze všech možných i nemožných hodnocení je pokud možno co nejobjektivněji posoudit, jak škola plní svůj hlavní úkol, tedy jak dokáže žáky vzdělávat.
Hodnocení vzdělávacích výsledků škol má ze zákona ve své kompetenci specializovaný školský orgán, kterým je Česká školní inspekce. Česká školní inspekce, kromě vlastních činností za účelem hodnocení škol, jejichž výstupy jsou veřejně přístupné Inspekční zprávy a Kontrolní protokoly, zajišťuje také významná mezinárodní srovnávací hodnocení žáků jednotlivých zemí.
Nejnověji se mezinárodní srovnávací hodnocení škol uskutečnilo v roce 2022 a výstup z tohoto hodnocení, kterým je zpráva o výsledcích žáků naší školy si Vám dovoluji předložit k nahlédnutí ZDE.
Samozřejmě doporučuji si Školní zprávu přečíst a prostudovat celou, ale přece jen, pro rychlou orientaci čtenáře, mi, prosím, dovolte, uvést jednu technickou vysvětlivku k zobrazeným grafům. Naše škola je zobrazena červenou vodorovnou linkou a všude uváděna pod kódem ZŠ_353
I při prvním rychlém pohledu si jistě čtenář všimne, jak vysoko je v grafech naše škola v každé hodnocené části. Velmi skromně řečeno, patříme k těm nejlepším školám, které u nás v republice existují. Já i celý pedagogický sbor školy jsme na výsledky našich žáků taktéž skromně, ale pyšní a dovolím si jménem všech spolupracovníků našim žákům za jejich snahu a výsledky poděkovat a jejich rodičům za podporu, spolupráci a domácí úsilí taktéž.

Mgr. Hynek Kalhous, ředitel školy
2. února 2023


Mezinárodní den darování knihy
Vážení rodiče a žáci, rádi bychom vás informovali o zapojení naší školy do akce Mezinárodní den darování knihy. Více informací naleznete ZDE. Předem děkujeme za vaši účast.

Jazykový zájezd do Anglie – duben 2023

Vážení rodiče (a žáci),
jak jsme vás již informovali prostřednictvím zprávy v systému Bakaláři, naše škola nyní ověřuje zájem o účast na plánovaném jazykovém zájezdu do Anglie, který se v případě dostatečného počtu zájemců uskuteční v termínu 23. – 28. dubna 2023.

Detailní informace o zájezdu naleznete ZDE

Sdělení pro strávníky a jejich rodiče
Dne 2.1.2023 se přestávají vracet peníze za čip. Zakoupený čip zůstává vašim majetkem. Cena nového čipu je 36,00 Kč. Platí i pro čipy již zakoupené.
Druhý týden v lednu začínáme vařit v úterý a ve čtvrtek menu č.2. Provést změnu na menu č.2 je možné do pátku 14ti hodin na následující týden. Po 14 hodině v pátek objednání menu č. 2 NENÍ MOŽNÉ!!

Lenka ŠLECHTOVÁ, vedoucí ŠJ

Pozastavení sběru baterií
Vážení rodiče, kvůli omezení na straně naše sběrového partnera jsme nuceni do konce 1. pololetí pozastavit sběr baterií na naší škole. Před koncem prvního pololetí vás o dalším postupu budeme informovat.

Exkurze do Anglie ve školením roce 2022/23
Vážení rodiče a žáci, na konci loňského školního roku jsme předběžně poptávali váš zájem o týdenní jazykovou exkurzi do Anglie. Bohužel finální podmínky zaslané ze strany cestovní agentury k původně plánovanému podzimnímu termínu byly nevýhodné a nebyly dostatečně ošetřeny podmínky pro případné stornování zájezdu pro jednotlivé účastníky, např. z důvodu nemoci apod.
Rozhodli jsme se proto přesunout plánovanou exkurzi na duben 2023 a zahájili jsme jednání s cestovní kanceláří CK Boka, se kterou jsme jako škola již v minulosti spolupracovali. Jakmile budeme mít k dispozici konkrétní informace k termínu a podmínkám zájezdu, budeme vás obratem informovat.

Vedení ZŠ Opatovice nad Labem

Informace k začátku školního roku

Vážení rodiče a žáci,
prázdniny nám končí a máme tu opět začátek nového školního roku 2022/23. Níže naleznete základní informace týkající se úvodních dnů nového školního roku.
1. září začíná pro 2. – 9. ročníky výuka klasicky v 7:45 a trvá pouze první vyučovací hodinu, tj. do 8:30. Děti se první školní den nepřevlékají ani nepřezouvají a jdou přímo do svých kmenových tříd.
Naši noví prvňáčci budou slavnostně přivítáni před hlavním vchodem školy v 8:00 a poté se za doprovodu rodičů a třídních učitelek přesunou do kmenových tříd. Tam na ně bude čekat tradiční uvítací program a rodiče obdrží všechny důležité informace k organizaci začátku školního roku.
Školní jídelna vydává 1. září obědy pro žáky od 9:00 do 10:30. Děti musí mít s sebou chip a obědy není možné vydávat do jídlonosičů!
V pátek 2. září a v pondělí 5. září budou probíhat třídnické hodiny a projektové dny a doba výuky bude zkrácena. 2. – 3. třídy budou výuku končit po 4. vyučovací hodině, tj. v 11:25, 4. – 5. ročníky po 5. vyučovací hodině, tj. v 12:20. 6. – 9. třídám bude výuka končit 6. vyučovací hodinou, tj. v 13:15. Výuka podle běžného rozvrhu začne od úterý 6. září.
Další informace k organizaci začátku školního roku vám zašlou za jednotlivé třídy příslušní třídní učitelé a učitelky.
Provoz školní družiny začíná 1. září slavnostním zahájením školního roku s našimi novými prvňáčky. Od 2. září potom školní družina již bude fungovat tradičním způsobem, tj. ráno od 6:15 do 16:30 odpoledne. Přihlášky do školní družiny a zájmového centra předají dětem třídní učitelky na začátku školního roku.
Těšíme se na vás ve čtvrtek 1. září

Kolektiv zaměstnanců ZŠ Opatovice nad Labem

Informace pro rodiče k provozu školní jídelny ve školním roce 2022/23
Vážení rodiče, informace k provozu školní jídelny v novém školním roce 2022/23 naleznete ZDE

Výdej obědů do jídlonosičů

Vážení rodiče,
od 23. 5. 2022 je vstup do jídelny pouze přes hlavní vchod školy z důvodu stavebních prací v areálu školy. Zvoňte na kanceláře, či školníka pro vpuštění do budovy.
Děkujeme, že dbáte na svou bezpečnost.

Sbírka na pomoc Ukrajině

Vážení rodiče a žáci,
po dohodě s vedením obce uspořádáme v naší škole charitativní sbírku na pomoc občanům Ukrajiny zasažené válečným konfliktem. Pokud se budete chtít do této dobrovolné sbírky zapojit, bude možné v průběhu následujícího týdne do školy přinést věci, které jsou v současné době nejvíc potřebné. Jedná se o hlavně o trvanlivé potraviny a zdravotnický materiál (ne však léky).

Děti mohou věci do školy přinést a předat je zástupcům vedení školy, případně třídnímu učiteli. Pokud budete mít zájem předat věci do sbírky jako zákonní zástupci osobně, zazvoňte prosím po příjezdu ke škole na zvonek kanceláře vedení školy. Věci vybrané z této dobrovolné sbírky budou následně prostřednictvím vedení obce předány organizacím zajišťujícím přímou pomoc občanům Ukrajiny.

Všem rodinám, které se rozhodnou do sbírky zapojit, předem děkujeme.

Kolektiv ZŠ Opatovice nad Labem

Upozornění a připomenutí pro rodiče
Od 1. 3. 2022 se vydávají obědy první den nemoci nebo neplánované nepřítomnosti žáka ve škole od 11,15 hodin do 11,30 hodin v jídelně pro děti do vlastních přinesených jídlonosičů. Pro vyzvednutí oběda, je nutné mít sebou čip.

Od 1.3.2022 se mění ceny obědů:
7 – 10 let         29,00Kč  (638,00Kč)
11 – 14 let      31,00Kč  (682,00Kč)
15 let a více   33,00Kč  (726,00Kč)
zaměstnanci  34,00Kč  (748,00Kč)

Od 1.3.2022 je v platnosti nový vnitřní řád.

Změna cen obědů od 1. 3. 2022

Vážení rodiče,
z důvodu narůstajících cen za potraviny dojde od 1.3.2022 ke zvýšení ceny obědů následovně:

žáci 7 – 10 let 29,00Kč 22 pracovních dní 638,00Kč
žáci 11 – 14 let 31,00Kč 22 pracovních dní 682,00Kč
15 let a více 33,00Kč 22 pracovních dní 726,00Kč
zaměstnanci 34,00Kč 22 pracovních dní 748,00Kč

Prosím o zvýšení trvalých příkazů nyní v únoru 2022 (únorová platba je úhradou na měsíc březen 2022).

Děkujeme za pochopení
Lenka Šlechtová, vedoucí školní jídelny

Leták MŠMT ČR
s informacemi pro rodiče ZDE

Změny v testování žáků na COVID-19
Vážení rodiče, na základě rozhodnutí vlády ČR bude v první polovině ledna probíhat pravidelné testování žáků 2x týdně a to vždy v pondělí a čtvrtek. Zajistěte proto prosím včasný příchod žáků ke škole a to nejpozději v 7:25 ráno. U dojíždějících žáků počítáme s možností případného zpoždění na základě problému s hromadnou dopravou.

Testovat se nově budou všichni žáci bez ohledu na to, jestli jsou, či nejsou očkovaní, případně prodělali COVID v posledních šesti měsících.

Děkujeme za spolupráci

Vážení rodiče,
na základě rozhodnutí MZd bude testování žáků probíhat pravidelně každé pondělí a to až do odvolání. I nadále tak prosíme o zajištění příchodu žáků ke škole nejpozději v 7:30 (výjimku mají žáci, kterým výuka začíná až 2. vyučovací hodinou).
Děkujeme za spolupráci

Informace pro rodiče žáků v karanténě ke školnímu stravování
Vážení rodiče, pro žáky, kteří jsou na základě rozhodnutí KHS v preventivní karanténě a na distanční výuce, platí možnost vyzvednutí obědů ze školní jídelny zákonným zástupcem po celou dobu nařízené karantény a distanční výuky.

Obědy bude možné odebrat v čase 11:15 – 12:00. Oběd vám bude vydán v jednorázovém obalu a vyzvednutí je nutné v kanceláři vedoucí školní jídelny (vchod po železných schodech z boční strany školní jídelny). Pro vyzvednutí obědů není možné využívat vlastní nádoby a vcházet přímo do prostor školní jídelny.

Děkujeme za spolupráci

Změna telefonických kontaktů školy
Vážení rodiče, z organizačních důvodů došlo ke zrušení pevných linek, které v minulosti naše škola využívala. Nadále fungují všechny kontakty na mobilní telefonní čísla. V případě, že budete potřebovat kontaktovat vedení školy, využijte prosím kontaktní mobilní čísla uvedená na webu školy v sekci Kontakty