Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Od 1. září 2021 se naše škola účastní projektu „Doučování žáků škol financovaného prostřednictvím Evropské Unie a organizovaného přes MŠMT v rámci Národního plánu obnovy. Doučování je určeno žákům ohroženým neúspěchem v návaznosti na epidemii COVID-19.

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.