Školní družina

Telefonní číslo  605 352 342

Provoz školní družiny:  
6.15  –   7.45 hod
11.25 – 16.30 hod

I. oddělení – SOVIČKY vych. Eva Klobušníková
II. oddělení – MOTÝLCI vych. Jana Kolouchová
III. oddělení – VČELKY vych. Jana Lašáková

Ranní činnost probíhá v jedné družině. Děti přicházejí do 7.15 hodin.

Vstup do školní družiny je pouze hlavním vchodem.

Poplatky v ŠD:
Výše platby je 2000 Kč za rok.
Platba se provádí ve dvou splátkách
1. platba do konce září         800 Kč  (září – prosinec)
2. platba do konce ledna    1200 Kč  ( leden- červen)

Poplatky jsou prováděny bezhotovostní platbou na číslo účtu
30015-1205504389/0800
Variabilní symbol 100, do zprávy pro příjemce jméno dítěte

Vnitřní řád ŠD
Školní vzdělávací program ŠD
Plán školní družiny
Projekt školní družiny