Školní družina

Telefonní číslo ŠD:  605 352 342

Provoz školní družiny:  
6.15 –  7.45 hod
11.25 – 16.30 hod

  1. oddělení  – Sovičky  vych. Eva Klobušníková   žáci z 1.B a 2.B
  2. oddělení –  Motýlci   vych. Jana Kolouchová    žáci z 1.A a 2.A
  3. oddělení  – Včelky    vych. Jana Lašáková       žáci z 2.A, 2.B, 3.A a 3.B

Ranní činnost  probíháv jedné družině. Do ranní družiny přicházejí děti do 7.15 hod brankou u ŠD.

Odpoledne si děti můžete vyzvedávat u hlavního vchodu do školy, nebo u branky ŠD.

Poplatky v ŠD:         

Výše platby je 2 000 Kč za rok.

Platba se provádí  ve dvou splátkách      

  • 1. platba do konce září ( září – prosinec – 800 Kč)
  • 2. platba do konce ledna ( leden – červen – 1200 Kč)

Poplatky jsou prováděny bezhotovostní platbou na číslo účtu

30015-1205504389/0800 Variabilní symbol 100, do zprávy pro příjemce jméno dítěte.

Vnitřní řád ŠD
Školní vzdělávací program ŠD
Plán školní družiny