Školní rok

Organizace školního roku 2023/2024
Základní škola Opatovice nad Labem, okres Pardubice

Období školního vyučování ve školním roce 2023/24 začne ve všech základních školách v pondělí 4. září 2023.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2024.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2024.
Volno pro žáky (ředitelské volno) v pátek 29. září 2023, navazuje na státní svátek dne 28. září.
Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2023 a skončí v úterý 2. ledna 2024. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2024.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2024.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: 11. – 17. března 2024.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. března 2024 (pátek 29. 3. 2024 a pondělí 1. 4. 2024 jsou státní svátky).
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2024 do neděle 1. září 2024.
Období školního vyučování ve školním roce 2024/2025 začne v pondělí 2. září 2024.

Poradna školního psychologa (PhDr. Radana Ryšánková) – zahájení 4. 9. 2023

Další termíny organizace školního roku 2023/2024

Pedagogické rady a informační schůzky
21. 9. 2023 schůzka výboru SRPŠ, třídní schůzky jednotlivých tříd od 17 hod.
21. 11. 2023 čtvrtletní pedagogická rada – hodnocení stavu prospěchu a chování žáků
23. 11. 2023 informační schůzky pro rodiče od 17 do 19 hod.
23. 1. 2024 pololetní klasifikační pedagogická rada – uzavření klasifikace prospěchu a chování za I. pololetí
16. 4. 2024 čtvrtletní pedagogická rada – hodnocení stavu prospěchu a chování žáků
18. 4. 2024 informační schůzky pro rodiče od 17 do 19 hod.
20. 6. 2024 závěrečná klasifikační pedagogická rada – uzavření klasifikace prospěchu a chování za II. pololetí