Školní rok

Organizace školního roku 2022/2023
Základní škola Opatovice nad Labem, okres Pardubice

Období školního vyučování ve školním roce 2022/23 začne ve všech základních školách ve čtvrtek 1. září 2022.

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 31. ledna 2023.

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2023.

Volno pro žáky (ředitelské volno) ve čtvrtek 29. září a pátek 30. září, navazuje na státní svátek dne 28. září.

Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2022.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2022 a skončí v pondělí 2. ledna 2023. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: 6. – 12. března 2023.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 6. dubna 2023 (pátek 7. dubna 2023 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů).

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 1. července 2023 do neděle 3. září 2023.

Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023.


Poradna školního psychologa (PhDr. Radana Ryšánková) – zahájení 1. 9. 2022


Další termíny organizace školního roku 2022/2023

1.Pedagogické rady a informační schůzky


1.9.2022 pedagogická rada
22.9.2022 schůzka výboru SRPŠ, třídní schůzky jednotlivých tříd od 17 hod.
16.11.2022 čtvrtletní pedagogická rada – hodnocení stavu prospěchu a chování žáků
24.11.2022 informační schůzky pro rodiče od 17 do 19 hod.
26.1.2023 pololetní klasifikační pedagogická rada – uzavření klasifikace prospěchu a chování za I. pololetí
13.4.2023 čtvrtletní pedagogická rada – hodnocení stavu prospěchu a chování žáků
20.4.2023 informační schůzky pro rodiče od 17 do 19 hod.
22.6.2023 závěrečná klasifikační pedagogická rada – uzavření klasifikace prospěchu a chování za II. pololetí