Školní jídelna

Nově můžete zasílat odhlášky obědů formou sms zprávy ve tvaru:
jméno, příjmení, a datum od kdy do kdy chcete odhlášku učinit na mobilní číslo 739 287 726. Odhlášky se přijímají den předem do 14 h.

Upozorňujeme na odkazy na nové nutriční doporučení pro školní jídelny zde a zde a zde.

Sdělení pro strávníky a jejich rodiče
Dne 2.1.2023 se přestávají vracet peníze za čip. Zakoupený čip zůstává vašim majetkem. Cena nového čipu je 36,00Kč. Platí i pro čipy již zakoupené.
Druhý týden v lednu začínáme vařit v úterý a ve čtvrtek menu č.2. Provést změnu na menu č.2 je možné do pátku 14ti hodin na následující týden. Po 14 hodině v pátek objednání menu č. 2 NENÍ MOŽNÉ!!

Lenka ŠLECHTOVÁ, vedoucí ŠJ

Upozornění a připomenutí pro rodiče
Obědy se vydávají první den nemoci nebo neplánované nepřítomnosti žáka ve škole od 11,15 hodin do 11,30 hodin v jídelně pro děti do vlastních přinesených jídlonosičů. Pro vyzvednutí oběda, je nutné mít sebou čip.

Od 1. 10. 2022 se mění ceny obědů:
7 – 10 let         32,00Kč  (704,00Kč)
11 – 14 let      34,00Kč  (748,00Kč)
15 let a více   36,00Kč  (792,00Kč)
zaměstnanci  37,00Kč  (814,00Kč)

Od 1.9.2022 je v platnosti nový vnitřní řád.

Připomenutí některých důležitých informací
Vnitřní řád školní jídelny
Objednávání a odhlašování stravy internetem
Objednávání a odhlašování stravy přes mobilní aplikaci
Normy masa (výpis)