SRPŠ

Při Základní škole Opatovice nad Labem bylo v roce 2004 založeno občanské sdružení “Klub přátel základní školy” při Základní škole Opatovice nad Labem. Jeho cílem je podpora školy tak, aby byla zabezpečena kvalitní výuka a výchova žáků.

Členem sdružení může být každý rodič žáka Základní školy Opatovice nad Labem, který souhlasí se stanovami a cíli sdružení.

Orgány sdružení jsou :
– valná hromada
– rada (zástupci jednotlivých tříd)
– výbor ve složení: předseda, místopředseda, hospodář

Přihláška do SRPŠ
Návrh rozpočtu na školní rok 2018-2019
Zpráva o hospodaření 2017-18 k 1.9.2018