Projekt Školní psycholog ZŠ Opatovice nad Labem

Projekt Školní psycholog ZŠ Opatovice nad Labem
reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007102

K 1.září roku 2017 byl v naší Základní škole Opatovice nad Labem, okres Pardubice, spuštěn projekt s dotací z programu OPVVV, jehož cílem je po dobu trvání projektu zajistit pro školu odbornou činnost školního psychologa, který bude pracovat primárně se žáky, jejich zákonnými zástupci a pedagogickými pracovníky školy. Období trvání projektu je dvouleté, tedy do 31.8.2019 a my se budeme snažit o jeho udržitelnost pomocí očekávaných dalších dotačních titulů.

Organizační informace a dokumenty k činnosti školní psycholožky naleznete v samostatném menu v levé části našich webových stránek.

Po sedmi měsících pravidelné činnosti školní psycholožky nastal čas na krátké zamyšlení a vyhodnocení ( evaluaci ) této nové školní aktivity. Dovolím si Vám předložit následující dílčí názory a závěry, které pro mne z dosavadní činnosti školního psychologa vyplývají:

1) očekávání, že psycholog bude nedostatečně pracovně vytížen se evidentně nevyplnilo, ba téměř naopak. Latentních problémů, které by dříve zůstaly skryty, je pravděpodobně v každé velké skupině žáků daleko více, než si umíme na první pohled představit.

2) předpokládáme, že úspěšnost a efektivita činnosti školního psychologa se odvíjí přímo od jeho vlastní osobnosti. Z tohoto úhlu pohledu jsme v „naší“ paní doktorce nalezli velmi kvalifikovanou, odborně zdatnou, empatickou a flexibilní spolupracovnici.

3) při pozorování, hodnocení a kontrole činnosti osobnosti psychologa mezi různými osobnostmi pedagogů se ukazuje naprostá přirozenost této volby. Jako by se tím potvrzovala teorie, že skutečně dobrý psycholog je automaticky i zdatným pedagogem, natolik hladce a přirozeně v naší škole činnost školního psychologa začala a nyní probíhá.

4) vzhledem k závěru z bodu 3) bych viděl jako přirozené, kdyby bylo v budoucnu toto pracovní zařazení, definované katalogem prací, zařazeno i do rozpočtování pracovníků celé školy a nemusely se na osobu psychologa finanční prostředky obtížně shánět jinými cestami. 

Mgr.Hynek Kalhous, ředitel školy, duben 2018

Místnost psychologa