Zájmové centrum

Provoz klubovny zájmového centra: od 12.20 do 15 hodin

Údaje pro platbu: 150 Kč měsíčně, placené ve dvou splátkách (do konce září a do konce ledna) 

1. splátka ve výši 600 Kč (září-prosinec)
2. splátka ve výši 900 Kč (leden-červen)

na účet 30015-1205504389/0800, variabilní symbol 200, do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte.

Žák může navštěvovat zájmové centrum i jen některý den v týdnu (čeká na kroužek), platba je potom adekvátně upravena.

Žáci jsou do zájmového centra přijímáni na základě řádně vyplněné přihlášky.

Školní kroužky 2022-23
Nabídka Kroužky.cz 2022-23
Vnitřní řád ZC