Pokračování personální podpory ZŠ Opatovice nad Labem

Projekt Pokračování personální podpory ZŠ Opatovice nad Labem
Ve školním roce 2021 – 2022, ke dni 1. 3. 2022, započala naše škola s realizací projektu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021619 s názvem: „ Pokračování personální podpory ZŠ Opatovice nad Labem“.
V rámci tohoto projektu škola zajišťuje pro své žáky kromě další činnosti zejména dvě stěžejní aktivity. Těmito aktivitami je pravidelná činnost Školního psychologa a dále pak pravidelná dlouhodobá nadstandardní vzdělávací práce se žáky, kteří mohou být z nejrůznějších důvodů
ohroženi školním neúspěchem. Projekt úzce navazuje na předchozí projekty z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, které byly realizovány v předchozích čtyřech letech.

Leták MŠMT ZDE