Školní psycholog

Školní psycholožka  PhDr. Ryšánková Radana

konzultace:         
úterý     8:00 – 13:00
čtvrtek 8:00 – 15:00

Konzultace
 s PhDr. Ryšánkovou lze objednat na školní mailové adrese: Radana.Rysankova@zsopatovice.cz, příp. telefonicky prostřednictvím třídních učitelů, výchovné poradkyně Mrg. Joštové, metodičky prevence Mgr. Dvořákové nebo zástupců ředitele.

Standardní poradenské služby poskytované školou
Plán práce školního psychologa
Etika práce školního psychologa