McDonald´s Cup Pardubice

Dne 19.4. se žáci 4. a 5. ročníků naší školy zúčastnili okrskového kola McDonald´s Cupu v Pardubicích. Tohoto tradičního turnaje se celkově zúčastnilo 15 družstev z Pardubic i okolí.
Všem našim žákům náleží pochvala nejen za obětavé sportovní výkony, ale i za vzornou reprezentaci naší školy.

Mgr. Vít Zvěřina