Pasování na čtenáře

Blíží se konec školního roku a naše prvňáčky čekal v půlce května nelehký úkol.
Ve spolupráci s Obecní knihovnou Opatovice nad Labem si paní Pečenková připravila pro žáky zkoušku ve čtení. Úkol zvládli všichni skvěle, a tak se poslední květnový víkend konalo tradiční pasování na rytíře Čtenářského řádu. Od obecního úřadu dostali pamětní list a hrneček a z rukou pana starosty byli slavnostně mečem pasováni. Děkujeme také rodičům za pravidelné procvičování čtení, protože bez každodenní přípravy by bylo učení mnohem těžší.

Daniela Hlaváčková