Přespolní běh Pardubice

V úterý 17. 9. 2019 se vybraní žáci a žákyně z 6. – 9. ročníku zúčastnili závodu v přespolním běhu. Na travnaté ploše dostihového závodiště v Pardubicích, musela děvčata absolvovat vzdálenost 1,5 km a chlapci 3 km. Mezi mladšími žákyněmi doběhly Natálie Bubáková a Amálie Chudomská na velmi pěkném 14. a 15. místě. Nejlepšího umístění z naší školy potom dosáhl Tomáš Krpata, který doběhl v kategorii 8. – 9. tříd na skvělém 12. místě. Všem zúčastněným děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.
Jakub Kvaček