Program Mít tak pejska

Do třid 4. A a 4. B přijeli na návštěvu canisterapeutičtí psi, kteři jsou vycvičeni k pozitivnímu rehabilitačnímu působení na potřebné osoby. Žáci poznali péči o psa, sami vymýšleli klady a zápory každodenní péče. Se psy jsme byli ve třídě v těsném kontaktu, pohráli jsme si s nimi a viděli jsme ukázky výcviku.

Žáci 4. A a 4. B