Projektový soutěžní den

Ve středu 23. června připravili vyučující a žáci 9. ročníku pro mladší spolužáky z 6. – 8. tříd soutěžní den, v rámci kterého si žáci ověřili své schopnosti a vědomosti v rámci celkem deseti vědomostních i sportovních disciplín. Zaslouženým vítězem se stala třídy 8.B, nicméně zábavu a nějaké ty dobroty si vysloužili všichni zúčastnění. Rádi bychom jménem vedení školy poděkovali všem vyučujícím, kteří se na přípravě soutěžního dne podíleli a žákům 9. ročníků za perfektní pomoc s organizací na jednotlivých stanovištích.