Vánoční tvořivé dílny

V úterý 6.12. se v prostorách školní družiny konaly vánoční tvořivé dílny. Děti si mohly za pomoci rodičů vyrobit až šest vánočních výrobků.