Zeměpisný projekt

V rámci zakončení zeměpisného tématu „biosféra“ vyráběli žáci 6.A a 6.B informační plakáty a 3D modely přírodních krajin. Šikovní šesťáci zúročili nově nabyté znalosti o fauně, flóře, podnebí a krajině na celé zeměkouli. Žáci ukázali, jak jsou tvořiví, jak se dokáží domluvit ve skupině, rozdělit si úkoly a sehnat vše potřebné pro tvorbu svého projektu. Na konec proběhla soutěžní výstava, kdy první tři skupiny z každé třídy získali kromě sladké odměny i čest a slávu.
Pochvalu si však zaslouží všichni za snahu a dobré nápady.