Beseda s rodiči

V rámci hodin Prvouky jsme se učili o různých povoláních. V listopadu a v prosinci žáky 3.B navštívili někteří rodiče, kteří jim do školy přišli vyprávět o jejich povoláních. Seznámili je, jak se na takové povolání připravovali oni a také jim řekli různé zajímavosti z jejich pracovního života. Děti to moc bavilo a aktivně se zapojily do besedy a pokládaly různé zajímavé otázky. Všem rodičům děkuji, že si na nás udělali čas.

Daniela Hlaváčková