Fotografická soutěž 2020 – fotografie měsíce ledna

Připomínáme, že od začátku kalendářního roku 2020 je v běhu nový formát žákovské fotografické soutěže. Soutěží se celoročně, vždy se vybírá vítězná fotografie daného měsíce ( v plánu je i čtvrtletí, pololetí a hlavní cena za „Fotografii roku 2020“).
Fotografie se vybírají ve dvou kolech. Soutěžní fotografie dle zveřejněných pravidel soustřeďujete u ředitele školy, transportní médium je „fleška“. Po ukončení sběru fotografií za daný měsíc se sejde výbor Žákovského parlamentu (ŽP) na první kolo hodnocení. Účelem je vybrat minimálně dvojici, maximálně pětici fotografií, které postoupí do finále daného měsíce. Na přiložené fotografii vidíte, jak dnes výbor ŽP vybírá fotografie, které postoupí k hlasování o vítězi.
Ode dneška do příštího pátku, tj. do 28.2.2020, může (nemusí!) každý žák školy odevzdat svůj hlas pro vítěznou fotografii. Každý žák má právě jeden „hlas“. Vybere si fotografii, pro kterou chce hlasovat a uvede její písmenné označení ( A, B, C, atd. ). Hlasování technicky zajišťují vyslanci žákovského parlamentu ve svých třídách, v nižších ročnících (1. – 4. jim laskavě pomohou s organizací paní učitelky třídní, pokud vyslanci budou pomoc potřebovat, za což vyslovuji dopředu poděkování paním učitelkám.
Následně výbor spočítá výsledky hlasování a bude následovat vyhlášení Fotografie měsíce. soutěžní fotografie jsou umístěny ve vitrině v I.poschodí Centrálního pavilonu u vstupu do pavilonu A1 ode dneška. Viz přiložená fotografie.
Nezapomeňte fotografovat a odevzdávat fotografie na další měsíc !!!
Hynek Kalhous, ředitel školy, 19.2.2020