Pravěk

Učíme se o pravěku, proto jsme si tuto dobu chtěli zažít. Bydleli jsme v jeskyních – na stěny jsme namalovali obrázky z lovu, aby byl náš lov úspěšný. Oblékli jsme si kožešiny, udržovali věčný oheň, mleli obilí, lovili zvířata, a kdo neulovil, musel si nahrabat kořínky, vydávali jsme skřeky. Také jsme modelovali Věstonické venuše.
Na závěr jsme si zopakovali všechny poznatky z učiva.