Účast žáků na konferenci v Praze

16.12. 2022 jsme se zúčastnili konference „Laskaví a efektivní učitelé sobě“ na téma PEDAGOGICKÁ PRÁCE SE TŘÍDOU, která proběhla v Praze v Didaktikonu (nově otevřené centrum Univerzity Karlovy, které je součásti Kampusu Hybernská). Byli jsme požádáni o ukázku naší práce, kterou děláme ve třídních skupinách s lektorkou M. Grohmannovou ze společnosti Společně k bezpečí z.s., s níž dlouhodobě naše škola spolupracuje. Naše vystoupení proběhlo v bloku „Mám pod kontrolou svůj prostor a sám sebe“. Akce se zúčastnili vybraní žáci, kteří dané situace již trénovali ve škole: Adam 6.B, Dorka 6.B, Kačka 6.B, Žofka 6.B a musím smeknout před jejich odvahou a bezprostředním vystoupením před plným sálem učitelů.
Tím bych jim také chtěla poděkovat za výbornou reprezentaci naší školy.

Radka Dvořáková