Úspěch v jazykovém Wocabee šampionátu

Na přelomu října a listopadu se většina tříd druhého stupně zapojila v rámci výuky anglického jazyka do jazykového WocaBee šampionátu – online soutěži v inovativní aplikaci pro učení slovíček s názvem WocaBee. V soutěži se nehodnotily konkrétní znalosti žáků, ale píle v učení se (a procvičování) nové slovní zásoby. Snaha, podporovaná zdravou rivalitou, ale i vzájemnou podporou a touhou po vítězství, se dětem vyplatila.

Skupiny tříd vedené p. uč. Georgievou dosáhly těchto úžasných umístění:
Třída 9.B získala 1. místo v okresním kole soutěže a titul Okresní šampioni a 4. místo v krajském kole soutěže Jazykový WocaBee šampionát 2022. Třída 6.A získala 2.místo v okresním kole a třída 9.A 3.místo v okresním kole

Umístění dalších našich tříd:
7.B – 8.místo (skupina p. uč. Horákové), 6.A – 14.místo (skupina p. uč. Horákové), 7.A – 21. místo, 8.B – 23.místo, 7.A – 27.místo (skupina p. uč. Horákové) a 8.A – 29. místo.

Vítězství v okresním kole a postup do krajského kola je pro nás o to cennější, že celková účast ve čtvrtém ročníku šampionátu dosáhla rekordního počtu 44 387 žáků a studentů z celé České republiky.