Velikonoční dílny ve školní družině

Dne 7. dubna 2022 proběhly ve školní družině tradiční Velikonoční dílny. Děkujeme všem dětem a rodičům za hojnou účast a všem zúčastněným pedagogům za přípravu a organizaci akce.